Training Introductie op werk en inkomen

Veel adviesraden hebben ook te maken met de Participatiewet. Het is een complexe materie en de thema's hebben veel raakvlakken met de andere thema's in het sociaal domein. In samenwerking met onze kennispartner Stimulansz bieden wij dit najaar trainingen 'Introductie op werk en inkomen voor Adviesraden Sociaal Domein'. Deze trainingen zijn gericht op inhoudelijke kennis m.b.t. de thema's binnen de Participatiewet en op de samenhang met andere wetten in het sociaal domein.

Het zal o.a. gaan over:

  • Hoofdlijnen van de Participatiewet, de Banenafspraak en Beschut werk;
  • De praktijk van toeleiding naar de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking;
  • Inkomens- en minima- of armoedebeleid Rijk en gemeenten;
  • Aandachtspunten en mogelijkheden voor invloed door lokale Adviesraden.

Data (nadere details over exacte locatie volgen t.z.t.)

Dinsdag 2 oktober in Eindhoven, van 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 5 oktober in Amsterdam, van 13.00 - 16.00 uur
Dinsdag 9 oktober in Noordwolde, van 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 19 oktober in Arnhem, van 13.00 - 16.00 uur

Op korte termijn vindt u hier meer informatie over de locaties en de mogelijkheid om zich aan te melden. De training is bedoeld voor alle adviesraden. Leden van de Koepel hebben voorrang bij aanmelding.
Heeft u op dit moment al vragen over deze training? Neem dan gerust contact met ons op: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

 

 

Datum van de training: 
vrijdag, 8 juni, 2018