Nieuws

Van maandag 20 juli t/m zondag 30 augustus is de Koepel Adviesraden Sociaal Domein gesloten. Onze medewerkers zijn in deze periode telefonisch en per mail niet bereikbaar.  Na 30 augustus komen we heel graag weer met u in contact! Met vriendelijke groeten, Bestuur en bureau Koepel ASD 

Gemeenten zijn in het kader van het sociaal domein verplicht kwaliteitsbeleid te voeren. Kwaliteitsbeleid omvat veel aspecten van het gemeentelijk beleid: inkoopbeleid, klachtrecht, medezeggenschap en de toezichtfunctie. In deze handreiking wordt de toezichtfunctie behandeld. Wat zijn de verplichtingen van de gemeente, hoe voeren ze die uit en wat kan de bijdrage zijn van adviesraden?

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact

Blogs

Ogen open voor LVB en zwakbegaafdheid

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid staan voor dezelfde uitdagingen als iedereen, zoals het vinden en behouden van werk en woonruimte, het huis en geldzaken op orde houden

Alledaagse discriminatie? Stel een norm!

Nu ben ik 64, maar één voorval uit mijn jeugd herinner ik mij nog als de dag van gisteren. Ik was een jaar of 17 en stond in de rij voor de disco. Een zwarte leeftijdgenoot werd de toegang geweigerd.

Op naar de volgende stap! Tegenslagen en overwinningen

Bart zit op zijn bed in de verslavingskliniek. “Toen ik 12 jaar oud was, dronk ik mijn eerste biertje. Bah, ik vond het niet eens lekker!”, vertelt hij.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam