Nieuws

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op. De coronacrisis raakt ook het sociaal domein en dus ook mensen in een kwetsbare positie. In dit dossier verzamelt Movisie informatie over het coronavirus en de gevolgen die het heeft binnen de verschillende thema's van het sociaal domein.

Adviesraadsleden hebben in hun werk (in de meeste gevallen) te maken met wethouders en beleidsmedewerkers sociaal domein, met zorg- en welzijnsorganisaties, met organisaties die de belangen behartigen van groepen in de samenleving.

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact
ineke.kosterma…

Blogs

Voorzichtig nadenken over de post corona fase

Ik kan deze blog niet anders beginnen, dan zoals zoveel blogs en teksten deze dagen beginnen: wat gebeurt er veel in onze samenleving!

Hoe geven we vorm aan burgerschap in tijden van Corona?

Het is nog onduidelijk wat op langere termijn de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn, bijvoorbeeld de kwaliteit van onze democratie, maar het is goed om ons daar als bewuste burgers alvast op te bezinnen.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam