Nieuws

Het begrip burgerparticipatie is aan herijking toe, zowel vanuit de invalshoek vanuit de inwoners zelf als gezien vanuit ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen.

Er gebeurt veel binnen de jeugdzorg. Grote tekorten bij de gemeenten, lange wachtlijsten, ontevreden cliënten, klagende instellingen. Gemeenten dreigen dat zij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg terug willen leggen bij het rijk; het rijk maakt honderden miljoen extra vrij in de komende jaren. We krijgen van leden regelmatig de vraag: wat zijn de consequenties van landelijk jeugdbeleid op lokaal niveau?

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact

Blogs

Invloed uitoefenen (blogserie De proactieve adviesraad)

Volgens Stephen Covey is een proactieve houding de basis van succes en geluk. Zowel in het werk als in het persoonlijke leven. In deze blog bespreek ik drie handvatten voor proactief meedenken door de adviesraad.

Van systeemwereld naar leefwereld

Wetten, regels en producten zijn inherent aan de systeemwereld. Die producten zagen we als de oplossing voor individuele problemen, passend bij autonome mensen in de verzorgingsstaat.

De cirkel van invloed (blogserie De proactieve adviesraad)

Volgens Stephen Covey is een proactieve houding de basis van succes en geluk. Zowel in het werk als in het persoonlijke leven.

Is er een leven na mantelzorg?

Mantelzorgers stellen hun leven soms maanden- of zelfs jarenlang in het teken van de zorg voor iemand anders. Is die periode voorbij, dan kan het moeilijk zijn om het leven weer op te pakken.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam