Nieuws

Participatie gaat over meedoen in de samenleving. Mensen kunnen op allerlei manieren participeren: werk, (arbeidsmatige) dagbesteding, onderwijs, onderlinge hulp, vrijwilligerswerk, in verenigingen en sociale netwerken. Iedereen moet kunnen meedoen: jong of oud, man of vrouw, met beperking of zonder. Meedoen geeft dagen weekstructuur en het zorgt voor ontmoeting.

Het coronavirus brengt veel teweeg in de samenleving. Zowel voor mensen persoonlijk, als ook voor de samenleving als geheel. Bestaande ontwikkelingen en vraagstukken worden versterkt en vergroot door het virus. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de rol die je als adviesraad vervult? En vooral ook voor het advies dat je geeft aan de gemeente?

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact

Blogs

Aandacht voor eenzaamheid bij jongeren stijgt

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid was er dit jaar voor het eerst een dag voor jongeren.

Vijf aanbevelingen voor de aanpak van vraagverlegenheid

Een vrouw met reuma die niet om hulp vraagt van de thuiszorg. Een overbelaste mantelzorger die geen ondersteuning vraagt voor de zorg van haar autistische zoon.

Vrijwilligers en beroepskrachten: a match made in heaven/hell?

Een wijkcoach die haar cliënt voor de keus stelt: die vrijwilliger eruit of ik eruit: “Twee kapiteins op één schip, dat gaat niet”.

Reis door de tijd: Waardevol werk voor én met langdurig werklozen

Bij het kennisinstituut Movisie ben ik tijdelijk werkzaam op het thema Waardevol Werken. De ontwikkelingen, die nu in dit domein spelen, herinneren mij aan eerdere ervaringen.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam