Nieuws

We merken dat steeds meer lokale advies- en cliëntenraden zich bezig houden met het thema onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO).

Vooral in zeer kwetsbare wijken nemen de problemen toe, maar ook in veel andere wijken zijn er uitdagingen op het gebied van armoede, woningnood of werkloosheid. Wat is ervoor nodig om bewoners met plezier in hun wijk te laten leven en wonen? En wat kan de rol van de adviesraden sociaal domein zijn?

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact
laura.kemper@w…

Blogs

Het begint bij een slechte start in je leven

“Dweilen met de kraan open. Ik heb het daar vaak over, om het belang van preventie in de jeugdzorg te onderstrepen. Dat is mijn missie: voorkomen dat kinderen en gezinnen ernstig in de problemen raken.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is meedoen niet vanzelfsprekend

Dit klinkt als een open deur, maar cijfers ontbraken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed onderzoek naar de redzaamheid en participatie van mensen met een verstandelijke beperking.

Meedoen aan sport en bewegen gaat over zoveel meer dan gezondheid

Voor een project, gericht op inclusie in de sport voor mensen met een beperking, maakte ik kennis met Dean. Dean is 8 jaar oud, slechtziend en een judoka.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam