Nieuws

Videobellen is een geschikt middel voor bijvoorbeeld het faciliteren van vergaderingen van uw adviesraad. Zodoende kunt u toch overleggen met elkaar en signalen en ervaringen delen, zonder de deur uit te hoeven.

Het aantal burgerinitiatieven neemt sterk toe. Eén vorm daarvan is de zorgcoöperatie waarin bewoners gezamenlijk voor hun dorp of wijk zorg organiseren. Wat zijn de achtergronden van de opkomst van zorgcoöperaties, wat kenmerkt hen en hoe kunnen adviesraden ermee omgaan?

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact
ineke.kosterma…

Blogs

In tijden van crisis blijkt wie je ware partner is

Thuisonderwijs is geen vanzelfsprekend gegeven voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen.

Inspraak; wie wil dat (niet)?

Langzaam druppelen ze binnen, sommigen herkennen elkaar al bij de kapstok waar ze hun natte jassen kwijt kunnen, anderen kijken wat verloren om zich heen op zoek naar de koffie.

Voorzichtig nadenken over de post corona fase

Ik kan deze blog niet anders beginnen, dan zoals zoveel blogs en teksten deze dagen beginnen: wat gebeurt er veel in onze samenleving!

Hoe geven we vorm aan burgerschap in tijden van Corona?

Het is nog onduidelijk wat op langere termijn de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn, bijvoorbeeld de kwaliteit van onze democratie, maar het is goed om ons daar als bewuste burgers alvast op te bezinnen.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam