Nieuws

Gemeenten zijn verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) te organiseren voor haar inwoners. Vaak gaat dat goed, maar niet overal en niet altijd. Ieder(in) wil lokale belangenbehartigers helpen bij het verbeteren van de cliëntondersteuning in hun gemeente en startte daarom het project OCO 1 op 1.

Op 9 september stuurden we onze leden een uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) die op vrijdag 5 november plaatsvindt. Aansluitend is onze jaarlijkse Hannie van Leeuwenlezing.Voor beiden hebben we nog fysieke plekken vrij.

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact
Wouter Lid
lkoek@alphenaa…

Blogs

Ouderen zijn kwetsbaar voor financieel misbruik

‘Kunt u mij helpen?’, is het eerste wat de jonge vrouw aan de telefoon vraagt. ‘Mijn tante is beginnend dementerend en ze is gevallen. Haar zoon heeft haar daarom in huis genomen.

Eenzaamheid onder ouderen

Iedereen komt er wel eens mee in aanraking: eenzaamheid. Het onprettige gevoel dat u te weinig sociale contacten hebt van goede kwaliteit.

Hoe om te gaan met vrijwilligerswerkbeleid?

Hoe om te gaan met vrijwilligerswerkbeleid is een vraag die veel gemeentes op hun eigen manier invullen. Vaak is er geen apart beleid en zijn de visie, ambitie of strategie verouderd.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam