Nieuwsbrieven

27 september 2017

Het college van Delft wil de uitvoering van de Wmo en de Jeugdhulp verzelfstandigen. De BV die hiervoor wordt opgericht, zou op 1 januari 2018 in de lucht moeten zijn. Volgens het college worden met de nieuwe organisatie rollen en...

27 september 2017

‘Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.’ Dat is de zin waarmee koning Willem-Alexander in 2013 het begrip participatiesamenleving introduceert. Hoe staat het er...

27 september 2017

Leden van de Koepel kunnen kosteloos terecht bij de Koepel met juridische vragen over Wmo. Als abonnee kan de Koepel met o.a. juridische vragen terecht bij Stimulansz. Het abonnement biedt nog meer voordelen. Stimulansz ondersteunt...

27 september 2017

Elk keukentafelgesprek is anders. Elf kenners spraken erover in Utrecht. ‘Ik zie  dat mensen steeds meer zelf met (en dat biedt kansen) oplossing gaan komen.’ Lees hier het hele artikel uit WMO Magazine.

27 september 2017

Op zaterdag 4 november organiseren Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid weer een Participatiedag. De Participatiedag gaat dit keer over werk, met name over de weg naar passend werk....

27 september 2017

Aanbieders van huishoudelijke hulp in Lelystad hebben te veel te vertellen over de aanspraak die hulpbehoevende inwoners hebben. Dat is juridisch niet juist. Het wettelijk verplichte ‘keukentafelgesprek’ is van onvoldoende kwaliteit....

27 september 2017

Gemeenten kennen hun jongeren die jonger zijn dan 18 jaar en hulp nodig hebben. Die maken immers gebruik van vele vormen van jeugdzorg of zijn in het vizier van hulpverleners die met hun ouders of verzorgers hebben te maken. Voor deze...

27 september 2017

De beschikbare informatie voor u op een rij:

27 september 2017

Intensievere samenwerkingsvormen kunnen de bestuurskracht van afzonderlijke gemeenten verminderen. Veel gemeenten zijn gaan samenwerken met andere gemeenten om kennis, middelen of financiën te bundelen en zo het Wmo-beleid vorm te geven...

27 september 2017

Dit najaar zal de monitor Crisisopvang GGZ worden herhaald vanuit het programma Zorg Verandert. Sinds de vorige monitor in 2016 is er veel veranderd bij gemeenten en in de zorg. Nu wil MIND nagaan wat cliënten en naasten daarvan in de...

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B