Nieuwsbrieven

07 mei 2018

Twee van de drie mensen met een aandoening of beperking zijn niet positief over het contact dat zij met de gemeente hebben gehad op zoek naar passende oplossingen.

07 mei 2018

De afgelopen maanden hebben 12 Twentse gemeenten samen met zorgverzekeraar Menzis de voorbereidingen getroffen om inwoners met een bijstandsuitkering en een schuld bij Menzis een uitweg te bieden. Enschede was in 2016 de eerste gemeente...

07 mei 2018

In de zoektocht naar antwoorden op actuele, complexe gemeentelijke vraagstukken, zijn alternatieven voor de gebruikelijke, standaard oplossingen gewenst. Kunstenaars en culturele organisaties beschikken over expertise die op deze...

07 mei 2018

De Transitie Autoriteit Jeugd publiceerde vandaag haar laatste jaarrapportage. Die kreeg als titel 'Tussen droom en daad, op weg naar een volwassen jeugdstelsel' en is aangeboden aan minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (J&V...

07 mei 2018

Gemeenten moeten onder de nieuwe Omgevingswet aan de slag voor een gezonde leefomgeving. Maar veel lokale overheden weten niet hoe ze dat moeten aanpakken volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Daarom geeft de...

07 mei 2018

"Jij maakt de buurt!" is van en voor alle inwoners van Enschede die samen hun eigen buurt mooier willen maken! Bijvoorbeeld door het gezamenlijk opzetten van activiteiten of het uitvoeren van werkzaamheden met of zonder hulp van...

07 mei 2018

Een manier om ervaringskennis te benutten in het verbeteren van beleid en uitvoering is de inzet van ervaringsdeskundigen. Hoe je dit als gemeente kunt doen, lees je in het lemniscaat Ervaringskennis in beleid....

07 mei 2018

De hulp en ondersteuning aan jongeren is complex. Adviesraden Sociaal Domein vragen regelmatig aan Zorgbelang Overijssel welke thema’s er zoal spelen in de Jeugdwet. Zorgbelang Overijssel heeft daarom 20 thema’s benoemd waar Adviesraden...

07 mei 2018

Er komt per regio een aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling om de gezamenlijke plannen van gemeenten en het kabinet uit te voeren. Dat vraagt om een ‘krachtige eerstelijnsaanpak’ in elke gemeente....

07 mei 2018

Federatie Opvang heeft een e-magazine uitgebracht met verhalen van mensen in de maatschappelijke opvang die kampen met schulden. Ook schuldhulpprofessionals en externe deskundigen komen aan het woord. Zij laten zien waarom het moeilijk...