Nieuwsbrieven

01 november 2018

In september organiseerden wij ledenraadplegingen, om zodoende de wensen en verwachtingen van onze leden ten aanzien van onze dienstverlening nog beter in beeld te krijgen. Hierbij delen we graag welke thema’s, wensen en uitdagingen er...

26 september 2018

Toegang tot zorg en ondersteuning moet eenvoudig en laagdrempelig zijn. Dat schrijven Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Per Saldo in een brief aan de Tweede kamer. Een goede onafhankelijke cliëntondersteuner helpt daarbij, net...

26 september 2018

De 42 jeugdzorgregio’s die in 2015 – verplicht – zijn gevormd, vallen op diverse plekken uiteen. Gemeenten kiezen om diverse redenen voor andere, vaak kleinere, samenwerkingsverbanden. De tekorten op de jeugdhulp zouden wel eens de …...

26 september 2018

De VNG initieert dit ondersteuningsprogramma om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars in 10 regionale verbanden te bevorderen. Waar staan we nu? De algemene bevindingen en lessen worden gedeeld zodat andere regio’s...

26 september 2018

De gemeente Raalte gaat voluit tijdens de Week van de Toegankelijkheid. Een breed front van ervaringsdeskundigen, gaat dan samen met ambtenaren, winkeliers en horecaondernemers na hoe het beter kan met toegankelijkheid. Zelf doen staat...

26 september 2018

Kwetsbare jongeren beter op weg helpen naar zelfstandigheid, maatschappelijke diensttijd, huisbezoek voor 75-plussers en stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning verminderen. Deze en andere punten zijn te...

26 september 2018

Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders georganiseerd. Gemeenten, zorgverzekeraars, indicatiestellers, zorgkantoren, aanbieders en zorgprofessionals zijn druk bezig om de praktijk te veranderen....

26 september 2018

In de Tweede Kamer hebben verschillende fracties de toegankelijkheid van buurtbussen aan de orde gesteld. Ze geven aan dat de toegankelijkheid landelijk geregeld moet worden, en dat dit niet een zaak is van provincie of gemeenten....

26 september 2018

Wist u dat gemeenten aan de slag gaan met het maken van een omgevingsvisie? Dit is een belangrijk instrument, want dit gaat over de natuurlijke en gebouwde omgeving en kan bijdragen aan een toegankelijke leefomgeving. Nu is het moment...

26 september 2018

In het Gelderse Bronckhorst wees de gemeente vijf locaties aan waar jongeren tussen de 18 en 30 jaar hun eigen starterswoning in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) mogen bouwen. Wat betekent zo’n project voor gemeenten?...