Nieuwsbrieven

02 maart 2018

Save the Date: 6 april

Het is een intrigerende ontwikkeling. In steeds meer gemeenten eisen de Adviesraden Sociaal Domein de laatste jaren hun plek op. Deze omwenteling van de plaatselijke democratie gaat niet...

26 februari 2018

Het RIVM heeft een toolkit ontwikkeld die gemeenten concrete handvatten geeft om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. Niet in elke wijk spelen dezelfde gezondheidsproblemen. Zo staan in het centrum van een (grote) stad andere...

26 februari 2018

Dagelijkse ervaringen moeten worden meegenomen bij het tot stand komen van beleid. Dit zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op basis van een intensieve dialoog met de samenleving.

26 februari 2018

Hoe kun je belangenbehartiging op 390 plekken organiseren die allemaal weer van elkaar verschillen? Op...

26 februari 2018

De helft van de mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) herstelt wat betreft de symptomen. Dat blijkt uit onderzoek van Stynke Castelein, hoogleraar Herstelbevordering bij EPA. Maar na herstel komt nog een lastige periode:...

26 februari 2018

Begin februari stuurden we onze leden een poll, met de vraag of ze actief zijn (of nog worden) in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Met de resultaten willen we onze leden inspireren en informeren over de acties buiten hun eigen...

26 februari 2018

Deze publicatie schetst hoe gemeenten hun lokale Wmo-beleid vormgeven samen met partijen in het veld. Ook komt aan bod welke veranderingen in de praktijk te merken zijn sinds de invoering van de Wmo 2015. Zowel perspectieven van...

26 februari 2018

Per 1 januari 2018 werd de afbakening van de functie persoonlijke verzorging voor jeugdigen gewijzigd. Het is belangrijk dat gemeenten goed op de hoogte zijn van de impact van deze wetswijziging. ...

26 februari 2018

Het is voor gemeenten elke vier jaar weer een uitdaging: jongeren naar de stembus lokken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks het opkomstbevorderende gebruik van social media blijft het lastig om jongeren te laten stemmen voor de...

26 februari 2018

Na drie jaar Participatiewet kan de LCR niet tevreden zijn. Gemeenten kunnen aangeven dat zij tevreden zijn met hun uitvoering, maar cliënten en werkgevers denken hier anders over. Een deel van de jonggehandicapten valt tussen wal en...

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B