Nieuwsbrieven

18 juli 2018

Regelmatig krijgt de Koepel Adviesraden Sociaal Domein de vraag: "Ontvangen adviesraadsleden een vergoeding voor hun werk?" Daarom hebben we een poll uitgezet onder onze leden. Maar liefst 155 adviesraadsleden vulden de poll in. De...

16 juli 2018

De VNG geeft aan dat de maatregel (een gelijke eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen voor alle gebruikers) ertoe leidt dat inwoners met hogere inkomens die de huishoudelijke hulp al jarenlang zelf betalen, aanspraak kunnen maken op hulp...

16 juli 2018

Hoe ga je als gemeente om met de veranderende rol van inwoners? Hoe bereik je dat ze effectief meedoen, meedenken en meebeslissen? Het eenmalige magazine BuitensteBinnen laat zien hoe gemeenten in Nederland daar inhoud en vorm aan geven...

16 juli 2018

‘Wie ervaren dag in dag uit de dienstverlening van gemeenten of instellingen? De cliënten zelf! Dus benut hun ervaringen.’ Tijdens het voorjaarscongres van Divosa is de folder ‘Benut mijn ervaring’ gepresenteerd. Daarin leggen ze kort...

16 juli 2018

Sommige jongeren van 18 jaar en ouder hebben problemen waar ze zelf niet goed uitkomen. Het vinden van de weg naar de juiste ondersteuning is ingewikkeld. Ook hulpverleners en wijkteammedewerkers lopen hier tegenaan. De 6 wegwijzers 18...

16 juli 2018

Wilt u aan de slag met het VN-verdrag handicap en dit inzetten om goed wonen voor iedereen te kunnen realiseren? Organiseer dan in het najaar een informatiebijeenkomst voor de regionale belangenbehartigers van mensen met een beperking...

16 juli 2018

De afgelopen jaren is de jeugdwerkloosheid gedaald. Toch is er in ons land een relatief grote groep jongeren die geen betaald werk heeft en die ook geen onderwijs volgt. Hoe kun je de arbeidsparticipatie van jongeren bevorderen? Naar...

16 juli 2018

Leden van de Tweede Kamer hebben de noodklok geluid over passend onderwijs. Ieder(in) is blij met deze  erkenning van de problemen in het passend onderwijs. Eind juni is er een hoorzitting in de Tweede Kamer. ...

16 juli 2018

Hoe ervaren de mensen die via de sociale werkvoorziening of in een bedrijf beschut werken hun situatie? Hoe gaat het met hun werk? Wat gaat goed? Wat kan beter? Dat wil de Landelijke Cliëntenraad graag weten om beter voor de belangen...

16 juli 2018

In het regeerakkoord staat dat het kabinet het eigen bijdragen-beleid zal aanpassen. Wat betreft de Wmo voegt de regering de daad bij het woord. Aangekondigde maatregelen voor de Wlz geven minder reden tot blijdschap. ...