Onze leden

Adviesraden adviseren hun gemeente gevraagd en ongevraagd ten aanzien van kwesties op het sociaal domein. Zij zijn een belangrijke lokale gesprekspartner vanuit inwonersperspectief. Vaak in de vorm van een adviesraad maar in toenemende mate ook in andere organisatievormen. Maar het gaat er in alle gevallen om dat er door een groep inwoners in georganiseerd verband geadviseerd wordt ten aanzien van kwesties die vanuit inwonersperspectief essentieel zijn. De raden adviseren de gemeenten vanuit het leefwereldperspectief, ze brengen de buitenwereld naar binnen.

Op dit moment zijn er 242 adviesraden lid van de Koepel, dat is 65% van de Nederlandse gemeenten. We streven ernaar dit aantal jaarlijks uit te breiden. Want hoe meer adviesraden zich aansluiten, hoe sterker het geluid van adviesraden wordt en hoe meer en beter er onderling informatie kan worden uitgewisseld.