Organisatie

Bestuur

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein kent een bestuur dat verantwoordelijk is voor de bestuurlijke voortgang van de koepel als geheel. Het bestuur van de Koepel kent op dit moment de volgende samenstelling:
 
Dit bestuur delegeert taken naar haar landelijk bureau. Dit bureau is per 1 februari 2010 van start gegaan, in eerste instantie voor een periode van 2 jaar (verlengd tot eind 2017). 
 
Het landelijk bureau is een bureau ‘nieuwe stijl’ en heeft geen eigen kantoorruimte. Het is een netwerkorganisatie van medewerkers die thuis werken of onderweg zijn naar overleg, bijeenkomsten of naar de leden. Allen zijn mobiel en per email bereikbaar. Periodiek ontmoeten zij elkaar in een overleg. Wekelijks stemmen zij hun werkzaamheden af d.m.v. Skype-overleg. Het bureau bestaat uit de volgende medewerkers:
 
Het landelijk bureau Koepel Adviesraden Sociaal Domein is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Telefoon (06) 23414048. Zalmsteek 23, 3192 MC Hoogvliet-Rotterdam. Centrale e-mail: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B