Vacatures

Bestuurslid 

Bent u één van onze nieuwe bestuursleden?

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein zoekt, vanwege uitbreiding van het bestuur, nieuwe bestuursleden. De Koepel is volop in ontwikkeling en heeft als doel om (leden van) adviesraden te ondersteunen bij het adequaat vervullen van hun rol op het lokale speelveld. De Koepel verenigt een belangrijk deel van alle gemeentelijke adviesraden.

Wie zoeken we?

De Koepel zoekt bestuursleden die lid zijn van een lokale, gemeentelijke adviesraad (sociaal domein/ Wmo of cliëntenraad). We zoeken bestuursleden die breed ingevoerd zijn binnen het sociaal domein, die weten welke ontwikkelingen spelen en die aanvoelen wat adviesraden nodig hebben om hun rol te kunnen vervullen. Gezien de wens om een goede provinciale afspiegeling in het bestuur te hebben worden er bestuursleden gezocht die een relatie kunnen leggen en onderhouden met adviesraden in Gelderland/Overijssel, Limburg/Zeeland of Noord Holland.

Bestuursleden denken met elkaar na over en bepalen de koers van de organisatie. Daarnaast hebben bestuursleden in toenemende mate een rol in de eigen provincie/regio. Het gaat om het spelen van een verbindende rol tussen adviesraden (in de eigen provincie en binnen de Koepel) en om het ophalen van signalen die worden benut voor het optimaliseren van de ondersteuning door de Koepel en voor het landelijk “agenderen” van vraagstukken die adviesraden tegenkomen.

Bent u het?

  • Bent u lid van een adviesraad die zich aangesloten heeft bij de Koepel?
  • Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen die spelen binnen het sociaal domein?
  • Heeft u een brede interesse en bent u iemand van de hoofdlijnen?
  • Vindt u het belangrijk dat er inwoners zijn die door actief te zijn in adviesraden (of andere vormen van collectieve inwonersparticipatie) vanuit inwonersperspectief meedenken over alle kwesties die voor inwoners van belang zijn?
  • Weet u wat er speelt bij gemeentes en wat voor hen de toegevoegde waarde is van een adviesraad?
  • Bent u initiatiefrijk, constructief, energiek en bereid om mee te werken aan de verdere uitbouw van onze Koepel?
  • Wilt u tijd en energie steken in het onderhouden van contacten met (regionale platformen/overleggen van) adviesraden in uw “eigen” provincie?
  • Kunt en wilt u actief deelnemen aan de 6-wekelijkse bestuursvergaderingen in Utrecht, waar gesproken wordt over wat leden bezighoudt en hoe de Koepel daarin ondersteuning kan bieden?

Beantwoordt u deze vragen met een enthousiaste ‘JA!’, dan bent u misschien één van de bestuursleden die ons bestuur kan komen versterken.

Wie zijn wij?

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, in 2008 opgericht als Koepel Wmo-raden, is een vereniging van lokale adviesraden. Als Koepel informeren we adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen en nieuws. We inspireren ze met nieuwe inzichten en geven ze tools om hun werk zo goed en efficiënt mogelijk in te kunnen richten. Daarnaast brengen we adviesraden met elkaar in contact, zowel op regionaal als landelijk niveau. Dit gebeurt via onze online kanalen, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten in het land.

Adviesraden adviseren hun gemeente gevraagd en ongevraagd ten aanzien van kwesties op het sociaal domein. Zij zijn een belangrijke lokale gesprekspartner vanuit inwonersperspectief. Vaak in de vorm van een adviesraad maar in toenemende mate ook in andere organisatievormen. Maar het gaat er in alle gevallen om dat er door een groep inwoners in georganiseerd verband geadviseerd wordt ten aanzien van kwesties die vanuit inwonersperspectief essentieel zijn. De raden adviseren de gemeenten vanuit het leefwereldperspectief, ze brengen de buitenwereld naar binnen.

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een bureau van 5 medewerkers: een directeur, 2 beleidsmedewerkers, een communicatiemedewerker, een secretariaatsmedewerker. Zij werken allemaal parttime voor de Koepel.

Wat bieden wij?

Wij bieden interessant bestuurswerk aan binnen een pragmatische, toekomstgerichte en open organisatie. De organisatie is volop in verandering en beweging en uw inbreng wordt op prijs gesteld. Uw reiskosten worden vergoed en er is een onkostenvergoeding beschikbaar voor uw werkzaamheden. 

Procedure

Wilt u meer informatie over deze vacature? Schroom dan niet en mail de directeur Petra van der Horst pvanderhorst@koepeladviesradensociaaldomein.nl. Zij zoekt dan contact met u (en maakt eventueel een belafspraak of brengt u in gesprek met de voorzitter Bert Holman). Meteen solliciteren mag ook door een CV en motivatiebrief te sturen naar pvanderhorst@koepeladviesradensociaaldomein.nl en in cc naar secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.  
Het wordt op prijs gesteld als u in de brief duidelijk aangeeft:
1) in welke adviesraad u actief bent en welke functie u bekleedt en/of welke portefeuilles u heeft;
2) welke relevante ervaringen, kwaliteiten, affiniteiten wellicht door u ingebracht kunnen worden in het bestuur.

U kunt tot 1 september 2018 solliciteren. Vanwege vakanties ontvangt u in de week van 20 augustus een bevestiging van uw sollicitatie.  

De eerste ronde sollicitatiegesprekken is gepland op 10 september van 19.00 – 21.00 uur (locatie nader te bepalen) en op 17 september tussen 15.00 – 17.00 uur (locatie nader te bepalen). Bij deze gesprekken zijn de voorzitter en de directeur van de Koepel aanwezig. Bij gesprekken in een tweede ronde zijn de voorzitter en een tweede bestuurslid aanwezig.