Vacatures

Wordt u sparringpartner voor andere adviesraadsleden?

Heeft u veel kennis van een specifiek thema of doelgroep? En wilt u deze kennis actief delen met andere leden van de Koepel? Dan is de functie van vrijwillig sparringpartner iets voor u! Sparringpartners delen met leden van de Koepel wat zij met een specifiek thema kunnen in hun advisering, hoe ze het op de kaart kunnen zetten en wat belangrijke aspecten van dit thema zijn vanuit inwonersperspectief. 

We merken dat er onder onze leden veel mensen zijn met ervaring en kennis van specifieke thema’s en doelgroepen. Bijvoorbeeld van de jeugdhulp, mantelzorg, het VN-verdrag of schuldhulpverlening. Heel graag brengen we deze kennis in beeld, zodat ook andere adviesraadsleden gebruik kunnen maken van deze al aanwezige kennis. Op onze website richten we een plek in waar leden andere leden helpen. Bent u één van onze sparringpartners die hier een plekje krijgt?

Ons doel 

Ons doel is dat leden andere leden helpen: met kennis en ervaring die toch al aanwezig is. Hier creëren we een plek voor op onze website: een online ontmoetingsplaats. Hier is plek voor een hele groep sparringpartners. Al deze sparringpartners worden voorgesteld middels een foto, een korte omschrijving van hun kennis en ervaring ten aanzien van specifieke thema’s of doelgroepen en daarbij hun contactgegevens. Leden van de Koepel krijgen zo in één oogopslag een overzicht van alle kennis en ervaring die onder andere leden aanwezig is. Met elkaar in contact komen kan dus via de contactgegevens per sparringpartner én op ons online forum. Hierop kunnen we gemakkelijk discussies starten over specifieke thema’s of doelgroepen.

Wat vragen wij van u?

 • De adviesraad waar u lid van bent is lid van de Koepel;
 • U onderschrijft de doelen en kaders van de Koepel;
 • Uw heeft veel kennis en interesse in een bepaald thema/doelgroep;
 • U leest hier veel over en blijft zodoende goed op de hoogte van de actualiteit;
 • U spreekt hierover met mensen in uw netwerk en haalt zo kennis en ervaringen op;
 • U vindt het leuk deze kennis en ervaring te delen met andere adviesraden;
 • U vindt het leuk om met andere adviesraden mee te denken over: wat kan je met dit thema/deze doelgroep in je advisering, hoe kan je dit thema/deze doelgroep op de kaart zetten en wat zijn belangrijke aspecten vanuit inwonersperspectief;
 • U bent namens de Koepel beschikbaar en bereikbaar voor andere leden via mail, Skype en/of telefoon;
 • Ongeveer 1 uur beschikbare tijd per week (vanuit huis) (in dit beginstadium nog moeilijk in te schatten en zal mogelijk verschillen per thema/doelgroep)

Hoe zit de rol van sparringpartner er concreet uit?

 • U vindt het goed om met uw naam, foto, een korte biografie en contactgegevens op de online ontmoetingsplaats te staan;
 • U bent bereid om vragen van andere leden te beantwoorden via mail, Skype of telefoon;
 • U bent bereid om vragen die frequent voorkomen te delen via het forum om zodoende ook andere leden hierover te informeren (hierbij kunnen we u ondersteunen).

Wat bieden wij u

 • Uw kennis en expertise wordt zichtbaar voor andere leden en in het netwerk van de Koepel;
 • U krijgt een document met handvaten om uw rol goed te kunnen vervullen;
 • U kunt met uw vragen terecht bij één van de medewerkers van de Koepel;
 • Telefoonkosten kunnen worden gedeclareerd;
 • De functie is vooralsnog voor de periode van een half jaar, waarnaar we in overleg met u bespreken of de functieomschrijving voldoet en hoe de samenwerking bevalt;
 • Uw aanspreekpunt is de communicatieadviseur van de Koepel.

U wilt vrijwillig sparringpartner worden!

Wilt u vrijwillig sparringpartner worden en zodoende andere leden helpen? Dan ontvangen we heel graag voor 15 december een mail met hierin: uw naam, van welke adviesraad u lid bent en op welke terreinen u raadpleegbaar bent (thema’s en/of doelgroepen). Deze mail kunt u sturen aan Sanne Hekman, communicatieadviseur van de Koepel: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. We zoeken vervolgens contact met u om goed in beeld te krijgen wat uw kennis en ervaring is. Indien er een match is, dan plaatsen we uw naam en gegevens op onze online ontmoetingsplaats.

Meer informatie 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur van de Koepel: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.