Telefonische (video)sessie

Telefonische (video)sessie: De gevolgen van de coronacrisis voor adviesraden sociaal domein

Het wordt steeds duidelijker wat de gevolgen zijn van de coronacrisis op de samenleving. Zo zorgt de coronacrisis er voor dat er ‘straks’ nog meer inwoners in de gemeente kwetsbaar zijn. Mensen zaten maanden zonder dagbesteding, zonder ambulante begeleiding of andere vormen van ondersteuning. Mensen verloren hun mantelzorger of vrijwilliger. Ook zien we dat meer mensen, vanwege de economische crisis die er ook is, hun baan verliezen en zorgen hebben over hun financiën of gezondheid. Kortom: de gemeente én de gemeenschap worden voor nieuwe vraagstukken gesteld. Nu al, maar ook vooral in de ‘post corona fase’. 

Aanpak adviesraad

Juist nu zijn waarnemingen en inzichten van adviesraden heel waardevol voor de gemeente. Maar wat doe je als adviesraad? Wacht je af om contact te zoeken met beleidsmedewerkers en wethouders tot het stof wat meer is neergedaald? Of zoek je nu onderling al contact via digitale communicatievormen? En bespreek je met elkaar wat je in je nabije omgeving ziet? Wat je ziet gebeuren bij/met mensen wiens dagbesteding wegvalt? Wat je hoort van mensen die krap bij kas zitten en voor wie “hamsteren” niet aan de orde is? Wat weet je van mensen die begeleid wonen en die nu via beeldbellen begeleiding ontvangen? Worden er ondanks alles signalen opgehaald, met elkaar online besproken? En worden de inzichten die door de leden zijn opgedaan gedeeld met de gemeente?

Telefonische sessie

Heel graag denken we met u mee. Over de rol die u als adviesraad kunt innemen nu en ook in de post corona fase. Hoe zal de lokale samenleving er dan uit zien? Wat heeft het isolement met kwetsbare groepen gedaan? Hoe is het voor mensen om ‘opeens’ in de bijstand terecht te komen? Wat betekent het om op jezelf terug geworpen te worden? Maar ook: welke mooie initiatieven zijn er lokaal ontstaan en hoe kan de energie en de betrokkenheid die vrij is gekomen ook later worden benut?

Meedenken en -praten doen we in een telefonische sessie van ongeveer 1 uur. Bijvoorbeeld als een onderdeel van uw adviesraadsvergadering. Petra van der Horst, directeur van de Koepel belt hiervoor in, telefonisch of (bij voorkeur) via videobellen (Zoom). U kunt vooraf prangende vragen toesturen per mail.

Voor wie

Deze telefonische (video)sessies zijn bestemd voor leden van de Koepel.

Kosten

De kosten zijn €150,- per sessie. Dit is inclusief voorbereiding; daarom vragen we u om vooraf de meest prangende vragen met ons te delen. 

Interesse?

Heeft u interesse in een telefonische sessie over de gevolgen van de coronacrisis voor adviesraden sociaal domein? Dan kunt u contact opnemen met secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl voor meer informatie en/of het inplannen van een (video)belmoment.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam