Inspirerende voorbeelden

Gevonden 1 - 9 van 9 documenten

Aansluiten bij netwerkbijeenkomsten?

Ingediend door Sanne Hekman op ma, 09/24/2018 - 13:18

Christine van Bemmel (beleidsmedewerker samenleving gemeente Houten) vertelt in haar blog: "Anno 2018 mag ik me gelukkig prijzen met een gemeente waar welzijnswerk, aanbieders in de zorg, vrijwilligers, mensen met levenservaring en/of kwetsbaarheid en lokale overheid elkaar regelmatig ontmoeten. Dit gebeurt tijdens een zo genaamde ‘netwerkbijeenkomst’." Lees hier de hele blog.

Digitale sociale kaart

Ingediend door p.vos@meppel.nl op do, 03/07/2019 - 11:49

Beste collega's,

Wie van jullie heeft binnen de gemeente een Digitale Sociale kaart?

En als jullie deze hebben, is deze zelf ontwikkeld of zijn jullie aangesloten bij een landelijke partij?
 

Zo ja, welke partij en wat zijn jullie ervaringen ?

en hoe breed hebben jullie hem uitgezet? Haakt het Klanten Contact Centrum er bijv. ook bij aan als informatiebron voor hun dagelijkse werk?

 

Een begrijpelijke verordening? Is dat mogelijk?

Ingediend door Betty-Stam op di, 04/10/2018 - 08:29

 

Leesbaar, toegankelijk en vooral: vanuit het perspectief van de burger geschreven. Dat kenmerkt onze nieuwe modelverordening voor het sociaal domein.

 

De gemeente Kampen maakt hiervan al gebruik bij het opstellen van haar eigen verordening. Aan het woord is adviseur Annemieke Wildenburg.

 

Lees meer >

 

Hoe deelt u de verhalen van kwetsbare groepen?

Ingediend door Sanne Hekman op di, 11/20/2018 - 11:06

Riemie van Dijk is storytelling specialist en schreef deze mooie blog over de kracht van verhalen. 
Haar tip voor adviesraden: 

"Adviesraden Sociaal Domein kunnen veel voor kwetsbare groepen betekenen. Zij kunnen een stem geven aan mensen die anders niet gehoord en gezien worden. Zij kunnen zorgen voor inbreng van hun ervaringsdeskundigheid door:

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

Ingediend door Sanne Hekman op vr, 12/06/2019 - 12:30

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de identiteit bepaalt." Lees de blog “Hier is de dokter beter dan in Marokko” van Nina Conkova.

Hoe haalt u ervaringskennis op?

Ingediend door Sanne Hekman op ma, 09/24/2018 - 12:33

Kent u het Regionaal Platform Ervaringskennnis? Hun doel is om ervaringskennis op te halen bij burgers in de regio Nijmegen die te maken hebben met zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein. Dit doen ze door op professionele en kwalitatieve wijze op zoek te gaan naar ervaringen van mensen in de Wmo. Subjectieve, persoonlijk gekleurde kennis van mensen, die voortkomt uit wat ze hebben meegemaakt. Met deze ervaringskennis en tips voeden ze professionals, ambtenaren en belangenorganisaties, om zo te komen tot verbetering en borging in de praktijk.

Kunst en cultuur als verbindende factor in het sociaal domein: prachtige voorbeelden

Ingediend door Betty-Stam op zo, 04/08/2018 - 07:47

Preventie, zelfregie en participatie in het sociaal domein.

In de zoektocht naar antwoorden op actuele, complexe gemeentelijke vraagstukken, zijn alternatieven voor de gebruikelijke, standaard oplossingen gewenst. Kunstenaars en culturele organisaties beschikken over expertise die op deze vraagstukken een positieve ontwikkeling uitlokken. Kunstenaars/collectieven, kunstcentra of culturele organisaties kunnen uiteenlopende functies en rollen aannemen binnen gemeentelijke vraagstukken:

Wat vindt u van termen als 'burgerparticipatie, een “top down en bottom up” beweging, en de participatieladder'?

Ingediend door Sanne Hekman op wo, 10/10/2018 - 10:56

Wat vindt u van termen als 'burgerparticipatie, een “top down en bottom up” beweging, en de participatieladder'? Blogger Paola Buitelaar stelt: "Als wij elkaar gelijkwaardig gaan zien, en dit daarvoor vooral ook zo gaan benoemen in de zorg- en beleidstaal die we daarvoor gebruiken, zou dat niet veel helpender zijn?" 

Wat vindt u? Heeft u hier wel eens op deze manier naar gekeken? Deelt u het met ons op dit forum? 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam