Publicaties

Als Koepel willen we adviesraden met elkaar verbinden en verenigen. Ons doel is dat iedere adviesraad van toegevoegde waarde kan zijn voor haar gemeente. Dat hun inbreng en inzet er toe doet. Dat adviesraad én gemeente tevreden zijn over hun samenwerking en de rol die de adviesraad heeft.
We zijn veel persoonlijk in contact met onze leden, door trainingen, bijeenkomsten, consult per mail en telefoon. Hierdoor kunnen we veel gerichter ophalen welke vragen en behoeftes er zijn onder adviesraden. Onze dienstverlening passen we hier constant op aan. Dit alles resulteert o.a. in diverse publicaties voor adviesraden. Praktische informatie die concreet is toegespitst op het werk van adviesraadsleden. We houden er rekening mee dat de situatie per adviesraad en gemeente anders is, dat het sociaal domein steeds groter wordt en dat de tijd van adviesraadsleden beperkt is.

Onder onze publicaties vindt u o.a. onze AdviesWijzers: Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie.
Daarnaast publiceren we maandelijks een Handreiking. Ons doel is om u met deze handreikingen handvaten en tools te geven waar u meteen mee aan de slag kunt en die uw werk makkelijker en efficiënter maken.
Tenslotte vindt u hier ook Artikelen, die wij zelf hebben laten schrijven door journalisten en tekstschrijvers met veel kennis over het sociaal domein.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam