Nieuws

Informatiebijeenkomsten 'Introductie op werk en inkomen'

Veel adviesraden hebben ook te maken met de Participatiewet. Het is een complexe materie en de thema's hebben veel raakvlakken met de andere thema's in het sociaal domein. In samenwerking met onze kennispartner Stimulansz bieden wij dit najaar informatiebijeenkomsten 'Introductie op werk en inkomen voor Adviesraden Sociaal Domein'. Deze bijeenkomsten zijn gericht op inhoudelijke kennis m.b.t. de thema's binnen de Participatiewet en op de samenhang met andere wetten in het sociaal domein. Het zal o.a.

AdviesWijzer 9: De betekenis van taal…Laaggeletterdheid als onderwerp van gesprek!

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie.

Via doorbraakprojecten vernieuwing sociaal domein in gemeente Weert

Met doorbraakprojecten innovatie in hulp en ondersteuning bewerkstelligen, met als uiteindelijk doel dat de inwoner er beter van wordt. Dat gebeurt in Weert, waar projecten zijn gestart die een fundamentele verandering teweeg hebben gebracht in onder meer de aanpak van dyslexie, (arbeidsmatige) dagbesteding en gedragsproblemen bij jongeren.

Dorpsbewoners kunnen prima zelf hulp organiseren, mits ze de ruimte krijgen

In de Noord-Limburgse gemeente Peel en Maas hebben de ruim 40 duizend inwoners de organisatie van de huishoudelijke hulp zelf in handen genomen. En met succes. Nu nog de netelige kwestie van werkgeverschap oplossen. Lees meer >>>

Impact thuisadministratie

De thuisadministratie van Humanitas heeft bij 82% van de deelnemers impact op het gebied van geld- en regelzaken. Deelnemers krijgen niet alleen een overzicht van hun inkomsten en uitgaven (meer dan 60%), maar weten ook waar ze terechtkunnen voor hulp en advies (50%). Verder blijkt dat een grote groep zich minder zorgen maakt door de hulp van de vrijwilliger. Lees meer >  

Opleiding en welvaartsniveau bepalen invulling vrijwilligerswerk

Het CBS presenteerde op 17 juli nieuwe cijfers over vrijwilligerswerk. Vrijwilligers die enkel de basisschool hebben afgerond besteden wekelijks bijna zeven uur aan vrijwilligerswerk. Terwijl afgestudeerden van hogeschool en universiteit minder dan vier uur uittrekken voor anderen.

Boekje 'Couleur locale': diversiteit van zelfregie en herstel in woord en beeld

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft in aanvulling op het eerder gepubliceerde rapport 'De waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven' (door het Instituut voor Publieke Waarden) nog een inspirerend boekje gemaakt, met als titel 'Couleur locale'. Het boekje toont 15 zelfregie- en herstelinitiatieven, verspreid over heel Nederland, die samen de waaier van mogelijkheden laten zien. Deze intitiatieven ontstaan wanneer mensen vanuit zelfregie samen vorm gaan geven aan herstel.

VNG: Uitstroom Wmo naar WLZ niet zonder risico’s

De VNG plaatst in een reactie vraagtekens bij de manier waarop vanaf 2021 duizenden mensen met psychische stoornissen vanuit de Wmo naar de Wet langdurige zorg (Wlz) uitstromen. De VNG, de G4, de G40 en de gemeentelijke werkgroep GGZ laten per brief aan staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) weten dat daar nog financiële risico’s aan kleven.

Pleegzorg na 18 jaar: zo pak je het aan

Pleegjongeren mogen sinds 1 juli tot hun 21ste in het gezin blijven dat hen heeft opgenomen. Hoe kunnen gemeenten deze verlengde pleegzorg standaardiseren en waar nodig nog verder verlengen tot 23 jaar? Meer lezen >>>  

VNG: Koplopersprogramma implementatie VN-Verdrag Handicap bij gemeenten

Met het Koplopers programma wil de VNG een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam