Nieuws

Een mooi voorbeeld in Bronkhorst: Woningbouw voor jongeren in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

In het Gelderse Bronckhorst wees de gemeente vijf locaties aan waar jongeren tussen de 18 en 30 jaar hun eigen starterswoning in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) mogen bouwen. Wat betekent zo’n project voor gemeenten? Meer lezen >>>

Raalte gaat voluit tijdens de Week van de Toegankelijkheid

De gemeente Raalte gaat voluit tijdens de Week van de Toegankelijkheid. Een breed front van ervaringsdeskundigen, gaat dan samen met ambtenaren, winkeliers en horecaondernemers na hoe het beter kan met toegankelijkheid. Zelf doen staat daarbij voorop. De plannen staan nog niet helemaal vast. Maar de projectgroep licht alvast een tipje van de sluier op. De eerste bijeenkomst is met toezichthouders, projectleiders, tekenaars en de buitendienstmedewerkers van de gemeente.

Verdwijnen loondispensatie zet deur open voor uniformere heldere regelgeving

Het plan voor loondispensatie in de Participatiewet is van tafel. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is blij verrast dat het kabinet het plan heeft ingetrokken. De LCR wil nu snel met andere belanghebbenden constructief met het kabinet in gesprek om te zoeken naar praktische oplossingen voor een verbetering op baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking. De uitgangspunten van dit nieuwe arrangement heeft de LCR samen met vakbonden (FNV, CNV, VCP), Cedris, Wij Staan op! en Ieder(in) geformuleerd in: Meer mensen met een beperking aan het werk: een oplossing die werkt voor iedereen.

Toegankelijkheid buurtbussen

In de Tweede Kamer hebben verschillende fracties de toegankelijkheid van buurtbussen aan de orde gesteld. Ze geven aan dat de toegankelijkheid landelijk geregeld moet worden, en dat dit niet een zaak is van provincie of gemeenten. Landelijk moet geregeld worden dat voor buurtbussen dezelfde toegankelijkheidseisen gelden als voor elk ander openbaar vervoer.

Jeugdzorgregio’s vallen uiteen

De 42 jeugdzorgregio’s die in 2015 – verplicht – zijn gevormd, vallen op diverse plekken uiteen. Gemeenten kiezen om diverse redenen voor andere, vaak kleinere, samenwerkingsverbanden. De tekorten op de jeugdhulp zouden wel eens de … Lees meer    

In Zwolle houdt de jeugd- en gezinswerker spreekuur in de huisartspraktijk

In Zwolle hebben jeugd- en gezinswerkers in veel huisartspraktijken een eigen spreekuur. Dit werkt zo goed dat er vaak helemaal geen psycholoog of jeugd ggz aan te pas hoeft te komen om problemen van kinderen en hun gezinnen op te lossen, betogen Els Bos - de Groot, Geraldine IJzerman en Lidi Kievit.

Prinsjesdag 2018 een samenvatting Rijksbegroting 2019 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door Stimulansz

Kwetsbare jongeren beter op weg helpen naar zelfstandigheid, maatschappelijke diensttijd, huisbezoek voor 75-plussers en stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning verminderen. Deze en andere punten zijn te lezen in onze samenvatting Rijksbegroting 2019. Lees meer >  

Samen sterk voor kwaliteit

Dit najaar worden er verschillende SamenSterkdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen kunt u workshops en lezingen volgen over zorg en ondersteuning. Op 28 september is er een SamenSterkdag in Vries en op 5 oktober in Rijswijk. Dit zijn de eerste twee bijeenkomsten van een reeks van vijf.

Aan de slag met de omgevingsvisie

Wist u dat gemeenten aan de slag gaan met het maken van een omgevingsvisie? Dit is een belangrijk instrument, want dit gaat over de natuurlijke en gebouwde omgeving en kan bijdragen aan een toegankelijke leefomgeving.

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars: waar staan we?

De VNG initieert dit ondersteuningsprogramma om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars in 10 regionale verbanden te bevorderen. Waar staan we nu? De algemene bevindingen en lessen worden gedeeld zodat andere regio’s hiervan kunnen leren. Lees verder

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam