Nieuws

Output regiobijeenkomsten Werk en Inkomen i.s.m. Stimulansz 2018

In de maand oktober 2018 hebben wij samen met onze kennispartner Stimulansz vier succesvolle informatiebijeenkomsten over de Participatiewet georganiseerd. Wij waren in: Eindhoven, Noordwolde, Amsterdam en Arnhem. In totaal konden wij zo’n 95 actieve, deskundige en kritische deelnemers verwelkomen. Voornamelijk voorzitters en leden van cliëntenraden en/of adviesraden sociaal domein die de Participatiewet binnen hun aandachtsgebied hebben. Het waren mooie, interactieve bijeenkomsten waarbij veel informatie werd uitgewisseld.

Het succes van de adviesraad sociaal domein Bergeijk

In gesprek met de wethouder, beleidsadviseur en adviesraad Tijdens dit gesprek gaan de complimenten over en weer. Dat de samenwerking tussen de gemeente en de adviesraad in Bergeijk succesvol te noemen is wordt hierdoor heel duidelijk. Er is veel onderling contact, afstemming en begrip en dat werpt zijn vruchten zichtbaar af. Wethouder Manon Theuws, beleidsadviseur Daisy Follon en adviesraadslid Ronnie Dekkers vertellen vol enthousiasme hoe ze het samen zover hebben weten te schoppen.

14 nieuwe koplopergemeenten geven impuls aan cliëntondersteuning in hun regio

Aftrap vervolg Koploperproject cliëntondersteuning Op 21 november pitchen 14 nieuwe koplopergemeenten in het gemeentehuis van Almere over hun aanpak en ambities voor cliëntondersteuning. Met deze aftrap wordt het vervolg van het Koploperproject cliëntondersteuning ingeluid. Cliëntondersteuning helpt inwoners passende zorg en voorzieningen te regelen.

Verslag 7e Hannie van Leeuwenlezing; door Janny Bakker-Klein

Op 9 november jl. vond de 7e Hannie van Leeuwenlezing plaats, dit keer in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht. Allereerst stonden we met elkaar stil bij het overlijden van Hannie van Leeuwen in augustus dit jaar; dit gaf de dag een extra bijzonder karakter. De lezing werd dit jaar verzorgd door Janny Bakker-Klein, voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie. Janny Bakker-Klein heeft veel kennis en ervaring binnen de gemeente en in het sociaal domein en heeft een duidelijke visie over dat domein.

De Koepel verwelkomt drie nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein mag drie nieuwe leden verwelkomen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 november jl. werden de nieuwe bestuursleden – na goedkeuring van de leden – officieel benoemd. Eén van de nieuwe bestuursleden is Jan Overweg. Jan woont in Leusden en is daar sinds 4 jaar wethouder sociaal domein. Daarvoor werkte hij 25 jaar in het onderwijs. Zijn motivatie om bestuurslid te worden: “Invloed van ‘gewone’ inwoners en cliënten is van groot belang. Het is belangrijk om de samenleving in stelling te brengen en verantwoordelijkheid te geven.

Democratisch burgerschap; pleidooi voor democratisering van maatschappij en overheid

Hoe kunnen we in onze democratie gelijkwaardig burgerschap realiseren voor alle burgers? Dit essay is bedoeld als bijdrage aan het actuele publieke debat over burgerschap en democratie. Het stelt dat democratisering van de samenleving en politiek dringend nodig is. Het essay bestaat uit drie delen. In de eerste plaats wordt een beschouwing gegeven over de vele interpretaties van de begrippen burgerschap en democratie. Burgerschap kan zich richten op de individuele rechtspositie, op politieke participatie en op het sociaal meedoen aan de gemeenschap.

Feedback vanuit ledenraadpleging Koepel 2018

In september organiseerden wij ledenraadplegingen, om zodoende de wensen en verwachtingen van onze leden ten aanzien van onze dienstverlening nog beter in beeld te krijgen. Hierbij delen we graag welke thema’s, wensen en uitdagingen er ter sprake zijn gekomen.

Met onze leden voerden we animerende gesprekken over o.a.:

Verslag informatiebijeenkomsten over de Participatiewet (Introductie op werk en inkomen)

In de maand oktober hebben wij samen met onze kennispartner Stimulansz vier succesvolle informatiebijeenkomsten over de Participatiewet georganiseerd. Wij waren in: Eindhoven, Noordwolde, Amsterdam en Arnhem. In totaal konden wij zo’n 95 actieve en kritische deelnemers verwelkomen. Voornamelijk leden van cliëntenraden en/of adviesraden die de Participatiewet binnen hun aandachtsgebied hebben. Het waren interactieve bijeenkomsten waarbij veel informatie werd uitgewisseld.

Programma ‘Burgerparticipatie nieuwe stijl’; actief in gesprek voor betere besluitvorming in het sociale domein

Gemeenten spannen zich in om de burger- en cliëntenparticipatie in het sociale domein verder te ontwikkelen. Zorgbelang Nederland en wij als Koepel willen deze ontwikkeling stimuleren. Daarvoor is het programma ‘Burgerparticipatie nieuwe stijl’ ontwikkeld. Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven om tot uitvoering over te gaan. Adviseurs van Zorgbelang gaan in tenminste 40 gemeenten verspreid over het land aan het werk om de ontwikkeling van de lokale participatie in het sociale domein te stimuleren.

Vijf vuistregels voor een beschermd thuis

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft met zorgaanbieders en woningcorporaties vijf vuistregels opgesteld voor de transformatie van beschermd wonen naar een beschermd thuis in de wijken.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam