Nieuws

Prinsjesdag 2018 een samenvatting Rijksbegroting 2019 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door Stimulansz

Kwetsbare jongeren beter op weg helpen naar zelfstandigheid, maatschappelijke diensttijd, huisbezoek voor 75-plussers en stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning verminderen. Deze en andere punten zijn te lezen in onze samenvatting Rijksbegroting 2019. Lees meer >  

Samen sterk voor kwaliteit

Dit najaar worden er verschillende SamenSterkdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen kunt u workshops en lezingen volgen over zorg en ondersteuning. Op 28 september is er een SamenSterkdag in Vries en op 5 oktober in Rijswijk. Dit zijn de eerste twee bijeenkomsten van een reeks van vijf.

Aan de slag met de omgevingsvisie

Wist u dat gemeenten aan de slag gaan met het maken van een omgevingsvisie? Dit is een belangrijk instrument, want dit gaat over de natuurlijke en gebouwde omgeving en kan bijdragen aan een toegankelijke leefomgeving.

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars: waar staan we?

De VNG initieert dit ondersteuningsprogramma om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars in 10 regionale verbanden te bevorderen. Waar staan we nu? De algemene bevindingen en lessen worden gedeeld zodat andere regio’s hiervan kunnen leren. Lees verder

Manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning; een onmisbaar kapitaal

De vraag naar beroepszorg en vrijwillige zorg blijft stijgen. Om aan die vraag te kunnen blijven voldoen is het van belang dat overheid, beroepszorg en vrijwilligersorganisaties beter gaan samenwerken. Die oproep doet het Landelijke Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg in een manifest, dat VNG-voorzitter Jan van Zanen op 21 juni in ontvangst nam. Het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal werd aangeboden door Rebecca Gerritse van Humanitas.

5 jaar na het uitroepen van de participatiesamenleving: stand van zaken

De decentralisaties leiden tot tekort aan democratie, professionaliteit en solidariteit. Dat betogen de auteurs van het boek 'De verhuizing van de verzorgingsstaat', op basis van een vierjarig onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek, naar de overheveling van zorgtaken van het rijk naar gemeenten.

Landelijke Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ)

Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders georganiseerd. Gemeenten, zorgverzekeraars, indicatiestellers, zorgkantoren, aanbieders en zorgprofessionals zijn druk bezig om de praktijk te veranderen. Dit kost tijd. Inmiddels is een aantal doelen bereikt. Zo wonen ouderen langer zelfstandig en krijgen instellingsbewoners meer eigen regie. Ook groeien de uitgaven aan langdurige zorg en ondersteuning minder hard dan voorheen. Andere doelen zijn niet behaald.

Onafhankelijke cliëntondersteuning: denk vanuit de behoefte van mensen

Toegang tot zorg en ondersteuning moet eenvoudig en laagdrempelig zijn. Dat schrijven Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Per Saldo in een brief aan de Tweede kamer. Een goede onafhankelijke cliëntondersteuner helpt daarbij, net als één herkenbaar loket voor alle zorg- en ondersteuningsvragen. Lees verder

Informatieblad over gemeentepolis

De zorgpremies worden weer bekend. En de periode van overstappen staat voor de deur. Steeds meer gemeenten bieden een zogenaamde gemeentepolis. Dit kan een aantrekkelijke zorgverzekering zijn voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Nog niet alle gemeenten bieden deze verzekering aan en de voorwaarden en kwaliteit verschillen per gemeente. Gemeenten met een gemeentelijke zorgverzekering besluiten elk jaar welke voorwaarden gelden voor het komende jaar.

7e Hannie van Leeuwenlezing: vrijdag 9 november 2018

Op vrijdag 9 november organiseren wij voor de zevende keer de Hannie van Leeuwenlezing, dit keer in Utrecht. Uiteraard zullen we stilstaan bij het overlijden van Hannie van Leeuwen in augustus dit jaar; dit geeft de dag een extra bijzonder karakter. Dit jaar wordt de lezing verzorgd door Janny Bakker-Klein, voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie. Janny Bakker-Klein heeft veel kennis en ervaring binnen de gemeente en in het sociaal domein en heeft een duidelijke visie over dat domein.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam