Nieuws

Flitsspiratie BNS (Burgerparticipatie Nieuwe Stijl): maandag 3 juni

Burgerparticipatie nieuwe stijl: Hoe doet u dat? Stimulering van de lokale participatie blijkt nodig om tot een bloeiende praktijk te komen. Daarom voeren de Zorgbelangorganisaties tot juli 2019 het programma ‘Burgerparticipatie nieuwe stijl’ uit. Een programma vanuit het ministerie van VWS wat zich richt op het versterken van de burger- en cliëntenparticipatie in het sociale domein.

Rapport ervaringen gemeenten met cliëntondersteuning

Veertien gemeenten waren afgelopen jaar ambassadeur van het project Koplopers Cliëntondersteuning. Deze koplopers lieten zien hoe cliëntondersteuning kan worden ingericht en goed kan worden aangeboden aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. De ervaringen en aanbevelingen van de gemeenten zijn te vinden in het rapport ‘Het eerste jaar koplopers - Inzichten en aanbevelingen voor cliëntondersteuning’.

Handreiking 'Partners in Participatie'

Als Koepel hebben we meegeschreven aan een handreiking over de samenwerking tussen adviesraden en gemeenten. Adviesraden van inwoners en cliënten spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Hoe kunnen zij hun meerwaarde optimaliseren? De publicatie ‘Partners in participatie, handreiking samenwerking adviesraden en gemeenten’ bevat tips en handreikingen om dat voor elkaar te krijgen.

Inspiratiebijeenkomst voor beleidsmedewerkers sociaal domein

Constructief samenwerken met de adviesraad sociaal domein

Bijna in iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein actief. Als Koepelorganisatie zien we dat beleidsmedewerkers een belangrijke schakel vormen tussen adviesraad en college. We zien ook dat beleidsmedewerkers soms worstelen hoe om te gaan met input vanuit de adviesraad.

Hulp uit sociaal netwerk, betaald met pgb: nieuwe regeling

Een ministeriële regeling voorziet in een structurele oplossing om te voorkomen dat bij de verstrekking van vergoedingen voor informele hulp uit een pgb onbedoeld een arbeidsrelatie ontstaat. Met ingang van 1 mei 2019 zullen alle personen die vanuit een overeenkomst van opdracht werken en betaald worden uit een persoonsg

Thema uitgelicht: Dementie en het werken aan een dementievriendelijke gemeente

Thema uitgelicht: Dementie en het werken aan een dementievriendelijke gemeente

Julie Meerveld van Stichting Alzheimer Nederland geeft ons de volgende informatie:
  • Hoe maak ik mijn gemeente dementievriendelijker?
Mensen met dementie willen zo lang mogelijk mee blijven doen in het dagelijkse leven. Dat is niet eenvoudig door het taboe op de ziekte en door onbegrip in de samenleving.

Nieuwe training ‘Adviseren kan je leren’

Adviesraden hebben de rol om te adviseren: het woord ‘Adviesraad’ zegt het natuurlijk al. Maar in de praktijk blijkt dat het niet zo eenvoudig ligt. Want wat houdt adviseren precies in? Wie adviseer je (en wie niet)? Op welke manier kan je adviseren? En waar baseer je je adviezen op? Als Koepelorganisatie zijn we wekelijks in contact met adviesraden én met gemeenten. We hebben hierdoor veel kennis en toepasbare informatie als het gaat om ‘adviseren’. Daarom bieden we in 2019 de praktische training ‘Adviseren kan je leren’ aan.

Hoe verloopt het inkoopproces van de gemeente?

Verschillende leden stelden ons de vraag hoe het inkoopproces van de gemeente nu precies verloopt. We hebben het voor u in beeld gebracht in deze overzichtelijke infographic.  Heeft u nog aanvullende vragen? Dan kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Melanie Berends (mberends@koepeladviesradensociaaldomein.nl). 

Provinciale inspiratiebijeenkomst voor adviesraden in Overijssel - 22 maart 2019

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein nodigt adviesraden graag uit voor een provinciale inspiratiebijeenkomst waarbij adviesraden uit Overijssel met elkaar delen hoe zij hun rol en taak vormgeven. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 22 maart van 13.30 – 16.30 uur in Nijverdal.

Aanleiding

In bijna iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein actief. Een adviesraad die de gemeente adviseert vanuit inwoners/ cliëntenperspectief. Vanuit de Koepel merken wij dat iedere adviesraad haar rol en taak op geheel eigen wijze vormgeeft.

Nieuw aanbod trainingen in Eindhoven, Sittard, Texel, Utrecht en Dordrecht

We merken dat veel leden van adviesraden het lastig vinden hun rol en taak vorm en inhoud te geven. Want hoe breng je de leefwereld van inwoners nu het beste binnen bij de gemeente? Een vraag die leeft bij nieuwe adviesraadsleden, maar zeker ook bij adviesraadsleden die al langer actief zijn, maar zich opnieuw bezinnen op hun rol en meerwaarde. Als Koepelorganisatie hebben we hier ideeën en kennis over. Door onze eigen ervaringen én door gesprekken met veel adviesraden.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam