Nieuws

Nieuwsbrief 47

Geachte lezer, Hier en daar neemt de onrust behoorlijk toe. Er komen niet echt antwoorden uit Den Haag waar men iets mee kan c.q. waar men op hoopt. Maar 2015 is tenslotte een transitiejaar, een opmaat naar 2016 als het ‘echt’ gaat veranderen… Dat veranderen is iets waar de mens van nature niet op zit te wachten maar het moet nu eenmaal. Ook de Koepel Wmo-raden zal moeten veranderen om maximaal in te kunnen spelen op de nieuwe situatie. Zo zijn we uiteraard met zowel VNG als VWS in gesprek over de Koepel 2.0.

Nieuwsbrief 46

Het nieuwe jaar is al behoorlijk op dreef en inmiddels staat de lente al weer voor de deur. Alhoewel er behoorlijk wat reuring is in het sociale domein, o.a. over PGB-betalingen en de huishoudelijke hulp, blijft de verwachtte 'waterval' aan klachten uit. Stilte voor de storm of valt het allemaal wel mee? De antwoorden op deze vragen moeten uit het land komen van de cliënten- en patiëntenorganisatie, Wmo-raden, etc… van u dus! Ook de media zijn driftig op zoek naar antwoorden. Zo hebben we onlangs meegewerkt aan een enquête van de NOS en krijgen we met regelmaat vragen en verzoeken om uw mening te peilen. We proberen hierbij, zoals altijd, maximaal te filteren wat voor de Wmo-raden van belang is.

Nieuwsbrief 45

Geachte lezer, Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de Koepel in 2015. De Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wmo 2015 zijn inmiddels van kracht en we zijn vooral benieuwd naar de signalen in het land. Hoe loopt het in uw gemeente met de veranderingen? Van elkaar leren door vooral lokale ervaringen, zowel positief als negatief, te delen via het meldpunt van de Koepel. Naar verwachting zal het meldpunt van Koepel, www.wmomelden.nl de komende tijd druk worden bezocht. We verwachten veel vragen en meldingen.

Nieuwsbrief 56

Met de 5e Hannie van Leeuwen-Lezing op 27 oktober in het verschiet, voorafgegaan door een ALV van de Koepel, zijn we druk met de organisatie en het contact met de leden. Het bureau is de laatste weken vooral druk met ledenraadpleging, zowel fysiek in het land als ook middels het telefonische spreekuur. Verder is er weer veel te melden over het sociale domein.

Nieuwsbrief 55

De vakantie van de Koepel is voorbij. Het bureau is weer volop aan de slag om de opdracht die ze vanuit de leden heeft meegekregen (vergroten van de lokale zichtbaarheid) in te vullen en uit te rollen. Inmiddels is het bureau versterkt met 2 parttime beleidsadviseurs die we in deze nieuwsbrief aan u voorstellen. Verder staan er diverse activiteiten gepland van de Koepel en zijn we als bureau druk bezig met de voorbereiding van de nieuwe website en het digitale ledenportaal dat we in het najaar graag online willen hebben. Kortom: we hebben veel nieuws vanuit de Koepel en nieuws uit het Sociaal Domein waarbij het hier en daar behoorlijk lijkt te rammelen.

4e Hannie van Leeuwenlezing

Geachte lezer, Er lopen gesprekken met o.a. VWS over verlenging van de subsidie, er is een nieuw activiteiten plan geschreven door de Koepel en er is raadpleging geweest met verschillende leden in het land. Spannende tijden dus voor ons, bestuur en bureau, maar ook voor u! Overigens hebben we er alle vertrouwen in dat dit proces zal leiden tot subsidieverlenging voor 2016-2017 vanuit VWS.  We zetten alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels de nieuwsbrief, onze nieuwsflitsen, de websites, de ladekast en webinars goed te informeren.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam