Nieuws

Resultaten Poll: werken met werkgroepen binnen de adviesraad

Steeds meer adviesraden werken met werkgroepen. Het zorgt ervoor dat niet ieder adviesraadslid zich bezig hoeft te houden met alle thema’s die spelen in het sociaal domein. Door te werken met werkgroepen kunnen adviesraadsleden zich focussen op thema’s en doelgroepen waar ze affiniteit mee hebben en waar hun kwaliteiten liggen.

Video: Wat kan je doen als adviesraad met technologie in jouw gemeente

“Technologie in de wijk kan een hoop betekenen voor inwoners. Het geeft een gevoel van zelfstandigheid, vrijheid en het betekent vaak dat je nog mee kunt doen”, zo vertelt Kiyomid van der Veer (adviseur lokaal organiseren van Vilans) in deze video over technologie in de wijk.  Technologie heeft een grote impact op ons leven en werk. Hoe kun je met behulp van slimme (kleine) technologische ondersteuning mensen in wijk ondersteunen? Meer over deze mogelijkheden ziet u in de video.

24 mei: workshopprogramma voor adviesraden sociaal domein!

Op vrijdag 24 mei 2019 organiseren we een inspirerend workshopprogramma voor adviesraadsleden. We nodigen zowel leden als niet-leden uit om te komen. Deelname aan de workshops is voor leden gratis, niet-leden betalen €35,- per deelnemer. Na de workshops vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats, deze is alleen toegankelijk voor leden.    Hieronder leest u meer over ons workshopprogramma. Let op: we vragen u vriendelijk of u zich wilt aanmelden voor deze dag.

Netwerkbijeenkomsten: Adviesraden en bewonersinitiatieven: wat hebben ze elkaar te bieden?

In steeds meer steden, dorpen, wijken en kernen ontstaan bewonersinitiatieven. Ze sluiten aan op actuele vraagstukken in de gemeente; zoals burenhulp, laagdrempelige ontmoetingsplekken of speelaccommodaties. Adviesraden houden zich ook bezig met bewonersvraagstukken binnen het sociaal domein. Toch zien we dat er van nature weinig connectie en samenwerking is tussen adviesraden en bewonersinitiatieven. Dit terwijl wij denken dat hier mooie kansen liggen.

Flitsspiratie BNS (Burgerparticipatie Nieuwe Stijl): maandag 3 juni

Burgerparticipatie nieuwe stijl: Hoe doet u dat? Stimulering van de lokale participatie blijkt nodig om tot een bloeiende praktijk te komen. Daarom voeren de Zorgbelangorganisaties tot juli 2019 het programma ‘Burgerparticipatie nieuwe stijl’ uit. Een programma vanuit het ministerie van VWS wat zich richt op het versterken van de burger- en cliëntenparticipatie in het sociale domein.

Rapport ervaringen gemeenten met cliëntondersteuning

Veertien gemeenten waren afgelopen jaar ambassadeur van het project Koplopers Cliëntondersteuning. Deze koplopers lieten zien hoe cliëntondersteuning kan worden ingericht en goed kan worden aangeboden aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. De ervaringen en aanbevelingen van de gemeenten zijn te vinden in het rapport ‘Het eerste jaar koplopers - Inzichten en aanbevelingen voor cliëntondersteuning’.

Handreiking 'Partners in Participatie'

Als Koepel hebben we meegeschreven aan een handreiking over de samenwerking tussen adviesraden en gemeenten. Adviesraden van inwoners en cliënten spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Hoe kunnen zij hun meerwaarde optimaliseren? De publicatie ‘Partners in participatie, handreiking samenwerking adviesraden en gemeenten’ bevat tips en handreikingen om dat voor elkaar te krijgen.

Inspiratiebijeenkomst voor beleidsmedewerkers sociaal domein

Constructief samenwerken met de adviesraad sociaal domein

Bijna in iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein actief. Als Koepelorganisatie zien we dat beleidsmedewerkers een belangrijke schakel vormen tussen adviesraad en college. We zien ook dat beleidsmedewerkers soms worstelen hoe om te gaan met input vanuit de adviesraad.

Hulp uit sociaal netwerk, betaald met pgb: nieuwe regeling

Een ministeriële regeling voorziet in een structurele oplossing om te voorkomen dat bij de verstrekking van vergoedingen voor informele hulp uit een pgb onbedoeld een arbeidsrelatie ontstaat. Met ingang van 1 mei 2019 zullen alle personen die vanuit een overeenkomst van opdracht werken en betaald worden uit een persoonsg

Thema uitgelicht: Dementie en het werken aan een dementievriendelijke gemeente

Thema uitgelicht: Dementie en het werken aan een dementievriendelijke gemeente

Julie Meerveld van Stichting Alzheimer Nederland geeft ons de volgende informatie:
  • Hoe maak ik mijn gemeente dementievriendelijker?
Mensen met dementie willen zo lang mogelijk mee blijven doen in het dagelijkse leven. Dat is niet eenvoudig door het taboe op de ziekte en door onbegrip in de samenleving.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam