Thema uitgelicht: Dementie en het werken aan een dementievriendelijke gemeente

Thema uitgelicht: Dementie en het werken aan een dementievriendelijke gemeente

Julie Meerveld van Stichting Alzheimer Nederland geeft ons de volgende informatie:
  • Hoe maak ik mijn gemeente dementievriendelijker?
Mensen met dementie willen zo lang mogelijk mee blijven doen in het dagelijkse leven. Dat is niet eenvoudig door het taboe op de ziekte en door onbegrip in de samenleving. Gemeenten kunnen hierin een belangrijke rol spelen door hun burgers, winkels, politie, verenigingen, vrijwilligers, medewerkers, kortom iedereen, op te roepen GOED om te gaan met dementie. GOED is een ezelsbruggetje. De letters staan voor de manier waarop je beter kunt omgaan in het dagelijkse leven met mensen met dementie: Geruststellen, Oogcontact maken, Even meedenken, Dankjewel. 160.000 mensen gingen je voor. Je kunt meteen beginnen met de gratis online training van 15 minuten op www.samendementievriendelijk.nl.
  • Mensen met dementie willen meedoen.
Wat willen mensen met dementie zelf? Wat willen zij zelf doen? In het boekje Langer meedoen met dementie vertellen zij hun verhaal over hun favoriete activiteit. Tien voorbeelden van mensen met dementie zelf, want hoe mooi is het bijvoorbeeld als je naar je favoriete museum kunt gaan omdat de rondleiding is afgestemd op de mogelijkheden van mensen met dementie?
  • Langer thuis bij dementie in 10 punten
Alzheimer Nederland heeft in 10 punten beschreven wat gemeenten kunnen doen om mensen met dementie veiliger en langer thuis te laten wonen. Kern is dat degene met dementie onderdeel blijft uitmaken van de samenleving. En dat de mantelzorger wordt gesteund om het zo lang mogelijk vol te houden.
  • Dementie.nl
Mantelzorg bij dementie is een hele grote opgave. De behoefte aan praktische informatie is groot. Op dementie.nl vinden maandelijks 80.000 bezoekers praktische antwoorden voor dagelijkse problemen. Het is een platform voor en door mantelzorgers. Voor advies op maat kunnen mantelzorgers ook elkaar opzoeken of een mail sturen aan dementie-experts. Onderzoeksrapport “Borg de Zorg” van  Nationale Ombudsman Op 14 mei 2018 heeft de Nationale ombudsman het rapport 'Zorgen voor burgers' uitgebracht, met daarin de uitkomsten van het onderzoek naar knelpunten die burgers ervaren bij de toegang tot zorg. Naast problemen als het gebrek aan informatie, onvoldoende inspraak en ondersteuning en twijfel aan voldoende deskundigheid van professionals, kwamen in dit onderzoek ook knelpunten naar voren ten aanzien van de continuïteit van de zorg. Eén daarvan was de zogenoemde zorgval. Deze zorgval blijkt voor te komen bij (oudere) mensen met dementie, die op een wachtlijst staan voor opname in een verpleeghuis. In dit onderzoek (borg de zorg) stonden de volgende vragen centraal: “Wat zijn de specifieke knelpunten waar mensen met dementie en hun mantelzorgers tegen aanlopen bij de toegang tot zorg en ondersteuning en wat mogen zij in dat opzicht van de overheid verwachten?” Mensen met dementie en hun mantelzorgers lopen bij de overheid tegen onredelijke drempels op. Verder blijven ze verstoken van de benodigde ondersteuning met een casemanager, aldus het rapport.  Resultaten monitor geven inzicht in problematiek Elke twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek vragen we aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook helpen de resultaten ons om advies te geven over de verbetering van regionale dementiezorg. Dementiemonitor mantelzorg 2018 Infographic Stichting Alzheimer Nederland

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam