Provinciale inspiratiebijeenkomsten voor adviesraden: najaar 2019

Dit najaar organiseren we in vijf provincies* inspiratiebijeenkomsten waarbij raden uit de betreffende provincie met elkaar delen hoe zij hun rol en taak vormgeven. Om van elkaar te leren, om elkaar te inspireren en om kennis en ervaring te delen. We nodigen adviesraden uit Noord-Brabant, Zuid-Holland, Drenthe, Noord-Holland en Utrecht van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 

Aanleiding

In bijna iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein actief. Een adviesraad die de gemeente adviseert vanuit inwoners/cliëntenperspectief. Vanuit de Koepel merken wij dat iedere adviesraad haar rol en taak op geheel eigen wijze vormgeeft. Dit heeft onder meer te maken met de historie van de raad, de samenstelling, de verwachtingen en behoeften vanuit de gemeente etc. We zien ook dat adviesraden vragen hebben over hun rol, hun werkwijze en de effecten van hun werk. Er is behoefte aan informatie over hoe andere raden het doen en wat wel en niet werkt. Tijdens deze inspiratiebijeenkomsten delen adviesraden met elkaar hoe zij hun werk uitvoeren. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling.

Het programma

We vragen voorzitters van enkele adviesraden uit de betreffende provincie om tijdens deze bijeenkomst te delen welke rol hun adviesraad lokaal vervuld en hoe hun raad georganiseerd/gestructureerd is. Deelnemers kunnen hierop reageren, aanvullen en eigen ervaringen delen. Petra van der Horst, directeur van de Koepel, zal de bijeenkomsten begeleiden en waar nodig inhoudelijke vragen beantwoorden. Meer lezen over data, locaties en aanmelden >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam