Provinciale inspiratiebijeenkomst voor adviesraden in Overijssel - 22 maart 2019

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein nodigt adviesraden graag uit voor een provinciale inspiratiebijeenkomst waarbij adviesraden uit Overijssel met elkaar delen hoe zij hun rol en taak vormgeven. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 22 maart van 13.30 – 16.30 uur in Nijverdal.

Aanleiding

In bijna iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein actief. Een adviesraad die de gemeente adviseert vanuit inwoners/ cliëntenperspectief. Vanuit de Koepel merken wij dat iedere adviesraad haar rol en taak op geheel eigen wijze vormgeeft. Dit heeft onder meer te maken met de historie van de raad, de samenstelling, de verwachtingen en behoeften vanuit de gemeente etc. We zien ook dat adviesraden vragen hebben over hun rol, hun werkwijze en de effecten van hun werk. Er is behoefte aan informatie over hoe andere raden het doen en wat wel en niet werkt. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst hoort u hoe een aantal collega-raden hun werk uitvoert. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling.

Het programma

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst delen afgevaardigden van onderstaande adviesraden welke rol hun adviesraad lokaal vervuld en hoe hun raad georganiseerd/ gestructureerd is:
  • Mark Weghorst, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Hengelo;
  • Aljona Wertheim, voorzitter Participatieraad Zwolle;
  • Hetty van Oosten, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Borne;
  • Thom Oorthuis, secretaris Adviesraad Sociaal Domein Deventer.
Petra van der Horst, directeur van de Koepel, zal het overleg begeleiden en waar nodig inhoudelijke vragen beantwoorden. Gerrie Vrielink van Zorgbelang is aanwezig en zal haar kennis en expertise inbrengen. U kunt ter plekke vragen stellen, ideeën inbrengen en kennis uitwisselen.

Een ontmoeting tussen alle raden!

Ons doel is dat er een afvaardiging van alle adviesraden uit Overijssel present is tijdens deze inspiratiebijeenkomst. Het zou mooi zijn als er van iedere adviesraad twee leden aanwezig zijn, bijvoorbeeld de voorzitter of secretaris en een ander lid. 

Vervolg

We bespreken aan het einde van de bijeenkomst graag met u of er behoefte is een dergelijke provinciale bijeenkomst frequenter te organiseren. En zo ja, wat de inhoud hiervan dan zou kunnen zijn.

Aanmelden

We vragen u nadrukkelijk zich aan te melden voor 12 maart as. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier. U krijgt dan een bevestiging van uw deelname en er wordt dan op uw komst gerekend.

Locatie 

De inspiratiebijeenkomst vindt plaats in Het Centrum in Nijverdal, Constantijn 7a, 7442 MC, van 13.30 -16.30 uur. Telefoonnummer: 0548-612796.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën ter aanvulling van het programma. Stuurt u dan gerust een mail naar het secretariaat van de Koepel: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl Hartelijke groet, Karin van Dam – de Meij, secretaris Adviesraad Sociaal Domein Borne Rutger Scholte ter Horst, lid participatieraad Zwolle Thom Oorthuis, secretaris Adviesraad Sociaal Domein Deventer Petra van der Horst, directeur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein    

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam