Nieuwe training ‘Adviseren kan je leren’

Adviesraden hebben de rol om te adviseren: het woord ‘Adviesraad’ zegt het natuurlijk al. Maar in de praktijk blijkt dat het niet zo eenvoudig ligt. Want wat houdt adviseren precies in? Wie adviseer je (en wie niet)? Op welke manier kan je adviseren? En waar baseer je je adviezen op? Als Koepelorganisatie zijn we wekelijks in contact met adviesraden én met gemeenten. We hebben hierdoor veel kennis en toepasbare informatie als het gaat om ‘adviseren’. Daarom bieden we in 2019 de praktische training ‘Adviseren kan je leren’ aan. Waarbij we ingaan op de volgende onderwerpen:
  • Hoe adviseer je aan de hand van een ambtelijke adviesaanvraag?
  • Hoe zorg je dat je een advies geeft waar de gemeente echt iets mee kan?
  • Ongevraagd adviseren: hoe gaat dat in zijn werk?
  • In welke vorm kan je een advies geven?
  • Op welke terreinen kan je als adviesraad adviseren?
  • Hoe zorg je ervoor dat het inwonersperspectief centraal staat in het advies?
  • Waar haal je je informatie vandaan?

Over de training

De training is praktisch van aard en bevat vooral concrete tips over het invullen van de adviesrol. Vooraf inventariseren we bij deelnemers waar zij tegenaan lopen en wat prangende vragen zijn. De trainer zal dit zo veel mogelijk verwerken in het programma. Tijdens de training behandelen we ook enkele praktijkvoorbeelden van deelnemers. Daarnaast gaan we in werkgroepjes aan de slag met concrete praktijksituaties. Meer lezen en aanmelden >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam