Nieuwe Handreiking: Schuldhulp

Schuldhulp

Voor schuldenproblematiek is de laatste jaren veel aandacht. Het gaat om een grote groep mensen die met financiële zorgen te maken heeft. De schulden maken vaak deel uit van een groter probleem. Mensen met schulden hebben veelal ook sociale en/of psychische problemen. De stress die dat geeft, beïnvloedt het maken van juiste (financiële) keuzes.  

De schuldenproblematiek is een maatschappelijk probleem. Veel partijen zetten zich in voor het bieden van ondersteuning aan mensen met schulden en voor de oplossing van de schuldenproblematiek:

• de Rijksoverheid met wet- en regelgeving;
• gemeenten met beleid en uitvoering van lokale schuldhulpverlening;
• kerken en diaconieën, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, wijkteams en het netwerk rond de mensen met schulden om hen te ondersteunen; en
• schuldeisers die steeds vaker met gemeenten en wijkteams samenwerken om problematische schulden te voorkomen.

Ondanks alle aandacht en inzet is een structurele oplossing voor het probleem nog niet in zicht.  

Met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid voor schuldhulp bij de gemeenten. In de Wgs staat dat de gemeente de zorgplicht heeft voor het financiële welzijn van de inwoners. De gemeente heeft tot taak (problematische) schulden bij inwoners te voorkomen of op te lossen.  Wat kan en moet de gemeente hiervoor regelen? En welke aandachtpunten zijn er voor de cliëntenadviesraad als het gaat om beleidsontwikkeling en uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening?  

In deze handreiking - samengesteld door onze samenwerkingspartner Stimulansz - leest u over de diverse oorzaken van schulden, wat schuldhulpverlening zoal inhoudt, welke fases een schuldhulptraject kent, en welke knelpunten, ontwikkelingen en aandachtspunten er zijn op het gebied van schuldhulpverlening door de gemeente.  

*Onze handreikingen staan in onze ladekast en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen in de ladekast. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam