Nieuw: Workshop 'Denken vanuit de inwoner'

Denken vanuit de inwoner

Als adviesraad heb je de meeste toegevoegde waarde als je het inwonersperspectief écht binnen weet te brengen bij de gemeente. Hierbij is het noodzakelijk om ook echt te denken vanuit de inwoner. Maar dat is soms nog niet zo makkelijk, helemaal niet als je als adviesraad gevraagd advies moet geven op een beleidsstuk of kadernota.

Om meer vaardigheden te ontwikkelen om echt te denken vanuit inwoners als het gaat om beleid en uitvoering bieden we vanaf 2020 een nieuwe workshop aan: Denken vanuit de inwoner (denken vanuit persona’s).

Hoe ziet deze workshop eruit?

Het betreft een workshop op maat; dus speciaal toegespitst op uw eigen adviesraad. We vragen u om vooraf stukken naar ons toe te sturen: beleidsstukken of kadernota’s waar de gemeente een gevraagd advies op vroeg of conceptadviezen van uw adviesraad. Met deze documenten gaan we aan de slag: we leren u te denken en adviseren vanuit inwonersperspectief. 

Als voorbeeld: de gemeente vroeg u om een schriftelijk advies over hun beleid Schuldhulpverlening. Vragen die opkomen: waar gaan we inkopen? Wat doen die betreffende organisaties precies? Hoe zijn zij ingebed in de gemeente? Waar moeten mensen zich aanmelden? Tijdens de workshop gaan we nog een stap verder en verplaatsten we ons met elkaar in bijvoorbeeld een Turkse inwoner, met een lichte taalachterstand, die te maken heeft met schulden. Hoe ziet zijn situatie eruit? Wat heeft hij nodig om daadwerkelijk geholpen te worden? Hoe komt hij bij schuldhulpverlening terecht? Welke dingen komt hij tegen in het proces? In de workshop nemen we uitgebreid de tijd om vaardig te worden in het denken vanuit inwoners en hoe dit vervolgens te verwerken in een advies.

Meer lezen en/of workshop aanvragen >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam