Nieuw: Handreiking Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen. Het is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Gemeenten ondersteunen mantelzorgers bijvoorbeeld met (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (Rijksoverheid, 2020).

Mantelzorgers zijn geholpen bij goede ondersteuning, goede samenwerking van professionals en mantelzorgers. Zij willen gehoord worden en invloed hebben, bijvoorbeeld in het meebeslissen over de zorg voor hun naaste. Als gemeenten is het belangrijk om goed samen te werken met de verschillende betrokken partijen, zoals de thuiszorg, welzijnsorganisaties, de huisarts etc.

In deze handreiking leest u meer over de ontwikkelingen als het gaat om mantelzorg, over het belang van maatwerk, over respijtzorg en over de mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen in de thuissituatie. Daarnaast vindt u in deze handreiking 13 relevante vragen voor adviesraden en gemeenten. 

Deze handreiking is speciaal voor de Koepel ASD opgesteld door Vilans (Karlijn Nanninga, Inge Redeker en Marjolein de Meijer) in samenwerking met Movisie (Karin Sok en Shahrzad Nourozi).

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam