Handreiking: Wat betekent de coronacrisis voor de adviesraden sociaal domein?

Handreiking adviesraden en de coronacrisis

De coronacrisis en de economische crisis hebben grote gevolgen voor de gehele samenleving. Iedereen doet nieuwe ervaringen op, er ontstaan nieuwe of aangepaste behoeftes rond sociale contacten, gezondheid en economie en nieuwe denkrichtingen worden geformuleerd over de herinrichting van de samenleving. Ook op het werk van de adviesraden sociaal domein zal de coronacrisis van invloed zijn. Zowel in inhoudelijk opzicht als wat betreft het functioneren. Hoe willen adviesraden de ervaringen van burgers benutten (wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden van digitale hulpverlening) en welke thema’s willen zij agenderen? Wat zien zij als hun taken en hoe zien zij hun rol in deze nieuwe periode? U leest er meer over in deze handreiking (mei 2020). 

*Onze handreikingen staan in onze ladekast en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen in de ladekast. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap. 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam