Gemeente Moerdijk ontwikkelt een 10-signalenkaart om dementie in een vroeg stadium te herkennen.

02 april 2018

Vergeetachtigheid', 'onrust', 'taalproblemen', 'terugtrekken uit sociale activiteiten'. Dit kunnen tekenen zijn van beginnende dementie. In de gemeente Moerdijk is een zogeheten 10-signalenkaart ontwikkeld om de ziekte in een vroeg stadium te herkennen.

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B