25 mei: ALV + speciaal workshopprogramma voor adviesraden!

Als Koepel willen we onze leden informeren, waarderen en met elkaar in contact brengen. Al deze ambities brengen we samen op vrijdag 25 mei, tijdens onze: Algemene Ledenvergadering (ALV), dit jaar gecombineerd met een speciaal inspiratieprogramma! Interactief en gericht op thema’s die actueel zijn voor iedere adviesraad. We nodigen u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn. U kunt zich hier alvast aanmelden. Leden van de Koepel ASD kunnen kosteloos deelnemen aan het programma. Niet-leden kunnen tegen betaling deelnemen aan de workshops (niet aan de ALV).

Het programma

We zien de ALV als een ideaal moment om kennis en ervaringen te delen en om samen interactief aan de slag te gaan met actuele thema’s. Daarom hebben we ervoor gekozen om een workshop, 2 inspiratiesessies én een interactieve lunch toe te voegen aan ons programma.  Het eerste deel van het programma kiest u uit 2 van de onderstaande sessies: Workshop: HET BEREIKEN VAN JE ACHTERBAN (VERDIEP DE DEMOCRATIE) (René de Haan & Aphra van den Berg) Meer lezen over de inhoud van deze workshop >>> Inspiratiesessie 1: JEUGD; Eenvoudige toegang tot Jeugdhulp en Wmo (Melanie Berends en Betty Stam) Meer lezen over de inhoud van deze workshop >>> Inspiratiesessie 2: BEST PRACTICE – ADVIESRAAD DELFT (Emma van Sandick & Rieme Wouters) Meer lezen over de inhoud van deze workshop >>>

Tijdschema

09.30 – 10.30 uur    ontvangst 10.30 – 11.45 uur    workshopronde 1 (keuze uit 3 workshops) 11.45 – 13.15 uur    interactieve lunch 13.15 – 14.30 uur    workshop ronde 2 (keuze uit 3 workshops) 14.30 – 15.00 uur    pauze 15.00 – 16.30 uur    Algemene Ledenvergadering

Voor wie?

De workshops en de lunch zijn toegankelijk voor zowel leden, als niet-leden. Leden krijgen voorrang bij het aanmelden. Deelname aan de workshops is voor leden gratis, niet-leden betalen €35,- per deelnemer. De ALV is alleen toegankelijk voor leden. 

Locatie en bereikbaarheid 

Het hele programma vindt plaats bij Bartholomeus in de Wijk, Lange Smeestraat 40 in Utrecht. Een woon- en zorglocatie voor ouderen en tevens een plek waar bewoners en bezoekers van Utrecht een diensten en services krijgen aangeboden die bijdragen aan een zo goed, gelukkig en gezond mogelijk leven. Hier vindt u meer informatie over de bereikbaarheid van Bartholomeus in de Wijk.

Aanmelden en meer informatie

Wilt u zich alvast aanmelden voor de ALV en het workshopprogramma? Dat kan via dit aanmeldformulier. Wij verzoeken u om u in te schrijven voor 10 mei. Daarna ontvangen deelnemers van de ALV van ons digitaal een definitieve agenda en de vergaderstukken. Leden kunnen – indien niet aanwezig – ook per machtiging een stem uitbrengen over vergaderpunten die tijdens de ALV ter stemming komen. Een formulier ontvangt u later bij de stukken voor de ALV. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam