Nieuws

Praktische informatieset Project Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA)

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein hebben wij in 2017 in opdracht van het ministerie van VWS het project geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) uitgevoerd. Een intensief, boeiend, verrijkend maar ook emotioneel zwaar traject waarin we met verschillende partijen en betrokkenen (slachtoffers, daders, professionals) zijn opgetrokken. Met als doel: adviesraden en gemeenten bewust maken van problemen die rond de thematiek van geweldsslachtoffers een rol spelen.

Twente biedt bijstandsgerechtigden met schulden in de zorg een helpende hand

De afgelopen maanden hebben 12 Twentse gemeenten samen met zorgverzekeraar Menzis de voorbereidingen getroffen om inwoners met een bijstandsuitkering en een schuld bij Menzis een uitweg te bieden. Enschede was in 2016 de eerste gemeente die in samenwerking met Menzis is gestart met het uitvoeren van deze regeling. In 2017 zijn er 11 Twentse gemeenten gevolgd. Lees meer >>>

Politiek Tubbergen doet het anders en gaat voor Tubbergs Akkoord

Uit de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen in de gemeente Tubbergen bleek het al duidelijk: inwoners spelen de hoofdrol. In de afgelopen jaren zijn de gemeenteraad en het college breed met in hen in gesprek gegaan binnen Mijn Dorp 2030 en dat smaakt naar meer. Zowel binnen de politiek als bij de inwoners. ‘Samen met elkaar’ is dan ook de rode draad voor de komende vier jaar. En de agenda voor de komende periode?

Voorbeeld subsidieloket gemeente Enschede: Jij maakt de buurt!

"Jij maakt de buurt!" is van en voor alle inwoners van Enschede die samen hun eigen buurt mooier willen maken! Bijvoorbeeld door het gezamenlijk opzetten van activiteiten of het uitvoeren van werkzaamheden met of zonder hulp van wijkbudget. "Jij maakt de buurt!" vormt daarbij een belangrijk middel om buurtbewoners te bereiken, verbinden en inspireren. Samen werken we aan mooiere buurten en een mooier Enschede!
"Jij maakt de buurt!" is een initiatief opgezet door de wijk-, dorpsraden en bewonersteams in Enschede in samenwerking met met de gemeente Enschede.

 

Ook in armoedebestrijding is rol weggelegd voor ervaringsdeskundige

In de ggz en de verslavingszorg werken al langer opgeleide ervaringsdeskundigen. In armoede en sociale uitsluiting heeft die trend zich pas recent ingezet. ‘Ik dacht dat ik dicht bij de cliënt stond, maar nu zie ik dat ik ook mijn eigen vooroordelen en aannames heb.’ Meer lezen >>>

 

Federatie Opvang geeft schuldenproblematiek een gezicht

Federatie Opvang heeft een e-magazine uitgebracht met verhalen van mensen in de maatschappelijke opvang die kampen met schulden. Ook schuldhulpprofessionals en externe deskundigen komen aan het woord. Zij laten zien waarom het moeilijk is voor mensen in de opvang om hun schulden aan te pakken. Meer lezen >>>

Transitie Autoriteit Jeugd publiceert vierde jaarrapportage

De Transitie Autoriteit Jeugd publiceerde vandaag haar laatste jaarrapportage. Die kreeg als titel 'Tussen droom en daad, op weg naar een volwassen jeugdstelsel' en is aangeboden aan minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (J&V). Meer lezen >>>

‘Tjekkin’ bij de Jeugdzorg: online platform regio Alkmaar

In de regio Alkmaar hebben zeven gemeenten 'Tjekkin' gelanceerd. Een platform voor jeugdhulp en jeugdbeleid met input van cliënten, professionals, ambtenaren en gemeenteraden. Het blijkt goed te werken. Lees er alles over in een praktijkvoorbeeld van De Gemeenten van de Toekomst. 

20 thema’s jeugdwet voor adviesraden sociaal domein

De hulp en ondersteuning aan jongeren is complex. Adviesraden Sociaal Domein vragen regelmatig aan Zorgbelang Overijssel welke thema’s er zoal spelen in de Jeugdwet. Zorgbelang Overijssel heeft daarom 20 thema’s benoemd waar Adviesraden Sociaal Domein op kunnen adviseren. Lees meer >>>

Patiënten weinig positief over contact met gemeente

Twee van de drie mensen met een aandoening of beperking zijn niet positief over het contact dat zij met de gemeente hebben gehad op zoek naar passende oplossingen.