Nieuws

Democratisch burgerschap; pleidooi voor democratisering van maatschappij en overheid

Hoe kunnen we in onze democratie gelijkwaardig burgerschap realiseren voor alle burgers? Dit essay is bedoeld als bijdrage aan het actuele publieke debat over burgerschap en democratie. Het stelt dat democratisering van de samenleving en politiek dringend nodig is. Het essay bestaat uit drie delen.

Feedback vanuit ledenraadpleging Koepel 2018

In september organiseerden wij ledenraadplegingen, om zodoende de wensen en verwachtingen van onze leden ten aanzien van onze dienstverlening nog beter in beeld te krijgen. Hierbij delen we graag welke thema’s, wensen en uitdagingen er ter sprake zijn gekomen.

Met onze leden voerden we animerende gesprekken over o.a.:

Verslag informatiebijeenkomsten over de Participatiewet (Introductie op werk en inkomen)

In de maand oktober hebben wij samen met onze kennispartner Stimulansz vier succesvolle informatiebijeenkomsten over de Participatiewet georganiseerd. Wij waren in: Eindhoven, Noordwolde, Amsterdam en Arnhem. In totaal konden wij zo’n 95 actieve en kritische deelnemers verwelkomen. Voornamelijk leden van cliëntenraden en/of adviesraden die de Participatiewet binnen hun aandachtsgebied hebben. Het waren interactieve bijeenkomsten waarbij veel informatie werd uitgewisseld.

Programma ‘Burgerparticipatie nieuwe stijl’; actief in gesprek voor betere besluitvorming in het sociale domein

Gemeenten spannen zich in om de burger- en cliëntenparticipatie in het sociale domein verder te ontwikkelen. Zorgbelang Nederland en wij als Koepel willen deze ontwikkeling stimuleren. Daarvoor is het programma ‘Burgerparticipatie nieuwe stijl’ ontwikkeld. Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven om tot uitvoering over te gaan. Adviseurs van Zorgbelang gaan in tenminste 40 gemeenten verspreid over het land aan het werk om de ontwikkeling van de lokale participatie in het sociale domein te stimuleren.

Vijf vuistregels voor een beschermd thuis

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft met zorgaanbieders en woningcorporaties vijf vuistregels opgesteld voor de transformatie van beschermd wonen naar een beschermd thuis in de wijken. De werkwijze staat op een handzaam A4'tje en kan ook voor andere gemeenten insprirerend zijn. Meer lezen >>>

Een mooi voorbeeld in Bronkhorst: Woningbouw voor jongeren in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

In het Gelderse Bronckhorst wees de gemeente vijf locaties aan waar jongeren tussen de 18 en 30 jaar hun eigen starterswoning in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) mogen bouwen. Wat betekent zo’n project voor gemeenten? Meer lezen >>>

Raalte gaat voluit tijdens de Week van de Toegankelijkheid

De gemeente Raalte gaat voluit tijdens de Week van de Toegankelijkheid. Een breed front van ervaringsdeskundigen, gaat dan samen met ambtenaren, winkeliers en horecaondernemers na hoe het beter kan met toegankelijkheid. Zelf doen staat daarbij voorop.

Verdwijnen loondispensatie zet deur open voor uniformere heldere regelgeving

Het plan voor loondispensatie in de Participatiewet is van tafel. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is blij verrast dat het kabinet het plan heeft ingetrokken. De LCR wil nu snel met andere belanghebbenden constructief met het kabinet in gesprek om te zoeken naar praktische oplossingen voor een verbetering op baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking. De uitgangspunten van dit nieuwe arrangement heeft de LCR samen met vakbonden (FNV, CNV, VCP), Cedris, Wij Staan op! en Ieder(in) geformuleerd in: Meer mensen met een beperking aan het werk: een oplossing die werkt voor iedereen.

Toegankelijkheid buurtbussen

In de Tweede Kamer hebben verschillende fracties de toegankelijkheid van buurtbussen aan de orde gesteld. Ze geven aan dat de toegankelijkheid landelijk geregeld moet worden, en dat dit niet een zaak is van provincie of gemeenten. Landelijk moet geregeld worden dat voor buurtbussen dezelfde toegankelijkheidseisen gelden als voor elk ander openbaar vervoer. Meer lezen >>>

Jeugdzorgregio’s vallen uiteen

De 42 jeugdzorgregio’s die in 2015 – verplicht – zijn gevormd, vallen op diverse plekken uiteen. Gemeenten kiezen om diverse redenen voor andere, vaak kleinere, samenwerkingsverbanden. De tekorten op de jeugdhulp zouden wel eens de … Lees meer