Nieuws

Themabijeenkomst: VN-Verdrag en wat doet u daarmee?

Op woensdagavond 11 april organiseert de Koepel Adviesraden Sociaal Domein in samenwerking met het voorzittersoverleg adviesraden Friesland een themabijeenkomst over het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een beperking. Leden van adviesraden in de drie noordelijke provincies zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. 
 

Conferentie: ‘Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever?’

Save the Date: 6 april

Het is een intrigerende ontwikkeling. In steeds meer gemeenten eisen de Adviesraden Sociaal Domein de laatste jaren hun plek op. Deze omwenteling van de plaatselijke democratie gaat niet overal zonder slag of stoot. Maar de vormgeving van het lokale sociale domein kan niet zonder. De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Eropaf! en Movisie organiseren daarom op vrijdagmiddag 6 april een conferentie. Waar staan de adviesraden? Wat zijn de knelpunten, en hoe komen we vooruit?

Advieswijzer Regionalisering

Zoals u van ons bent gewend, ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder andere met een nieuwe serie: De Advieswijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie.

Resultaten poll: Doet u als Adviesraad iets in aanloop naar de verkiezingen?

Begin februari stuurden we onze leden een poll, met de vraag of ze actief zijn (of nog worden) in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Met de resultaten willen we onze leden inspireren en informeren over de acties buiten hun eigen gemeente of regio. Verschillende adviesraden lieten middels deze poll weten wat ze gedaan hebben (advertentie met speerpunten, debat met wethouders, gezelschapsspel met nieuw college... ).

Lokaal festival als voorbeeld van vernieuwing van de democratie

In de gemeente Raalte heeft een groep inwoners uit verschillende dorpen een tijdelijk verband opgezet om de lokale democratie te verfrissen. Uitgangspunt: besluiten daar nemen waar de gevolgen worden ervaren. Op 7 februari bezochten 150 bezoekers het Mangs Bu-j Te Bange-festival in het Carmel College Salland. Politici, ambtenaren en inwoners lieten zich inspireren door voorbeelden van lokale democratische vernieuwing.

‘Samenwerking tussen gemeentes vaak niet goedkoper of beter’

Samenwerking tussen gemeenten levert geen kostenbesparing op en leidt niet tot meetbaar betere dienstverlening aan burgers, concluderen Maarten Allers en Tom de Greef van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) in een artikel in ESB. Het tijdschrift Sprank sprak met Maarten Allers over dit onderzoek. >>> Lees meer

RVS: betrek ervaringskennis bij het maken van beleid

Dagelijkse ervaringen moeten worden meegenomen bij het tot stand komen van beleid. Dit zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op basis van een intensieve dialoog met de samenleving.

Jongerenwerk reduceert zorgkosten

Jongerenwerk in gemeenten kan de Nederlandse schatkist veel geld besparen, dat blijkt uit onderzoek van Participe Advies in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat het financiële effect is van jongerenwerk is voor het eerst onderzocht in een maatschappelijke Business Case (mBC). Die laat zien hoe de inzet van jongerenwerk zorgt voor dalende zorgkosten. Op basis daarvan schat Participe Advies het maximale besparingspotentieel van het huidige jongerenwerk in heel Nederland op € 45 miljoen.

Afbakening persoonlijke verzorging jeugd verandert!

Per 1 januari 2018 werd de afbakening van de functie persoonlijke verzorging voor jeugdigen gewijzigd. Het is belangrijk dat gemeenten goed op de hoogte zijn van de impact van deze wetswijziging. Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp. 

Jeugdparticipatie als een feestje

Cliëntenparticipatie is dus wettelijk vastgelegd, ook voor jeugdhulp. Maar wat is nu de bedoeling van die wettelijke verplichting? Natuurlijk: kinderen en jongeren betrekken bij beleid en hun zeggenschap geven. Maar hoe doe je dat? Maak er een feestje van! Neem de tijd voor wat direct-betrokkenen over hun leefwereld te melden hebben, hoe ze moeten dealen met organisaties en instanties op momenten dat lang niet alles van een leien dakje loopt. Maak het belangrijk, leuk én leerzaam om samen met hen te zoeken naar oplossingen die echt werken voor hen!

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B