Nieuws

Nieuw aanbod trainingen in Eindhoven, Sittard, Texel, Utrecht en Dordrecht

We merken dat veel leden van adviesraden het lastig vinden hun rol en taak vorm en inhoud te geven. Want hoe breng je de leefwereld van inwoners nu het beste binnen bij de gemeente? Een vraag die leeft bij nieuwe adviesraadsleden, maar zeker ook bij adviesraadsleden die al langer actief zijn, maar zich opnieuw bezinnen op hun rol en meerwaarde.

Als Koepelorganisatie hebben we hier ideeën en kennis over. Door onze eigen ervaringen én door gesprekken met veel adviesraden. We bieden daarom praktische trainingen aan, waarbij we ingaan op de volgende onderwerpen:

Output regiobijeenkomsten Werk en Inkomen i.s.m. Stimulansz 2018

In de maand oktober 2018 hebben wij samen met onze kennispartner Stimulansz vier succesvolle informatiebijeenkomsten over de Participatiewet georganiseerd. Wij waren in: Eindhoven, Noordwolde, Amsterdam en Arnhem. In totaal konden wij zo’n 95 actieve, deskundige en kritische deelnemers verwelkomen. Voornamelijk voorzitters en leden van cliëntenraden en/of adviesraden sociaal domein die de Participatiewet binnen hun aandachtsgebied hebben. Het waren mooie, interactieve bijeenkomsten waarbij veel informatie werd uitgewisseld.

Het succes van de adviesraad sociaal domein Bergeijk

In gesprek met de wethouder, beleidsadviseur en adviesraad

Tijdens dit gesprek gaan de complimenten over en weer. Dat de samenwerking tussen de gemeente en de adviesraad in Bergeijk succesvol te noemen is wordt hierdoor heel duidelijk. Er is veel onderling contact, afstemming en begrip en dat werpt zijn vruchten zichtbaar af. Wethouder Manon Theuws, beleidsadviseur Daisy Follon en adviesraadslid Ronnie Dekkers vertellen vol enthousiasme hoe ze het samen zover hebben weten te schoppen.

14 nieuwe koplopergemeenten geven impuls aan cliëntondersteuning in hun regio

Aftrap vervolg Koploperproject cliëntondersteuning

Op 21 november pitchen 14 nieuwe koplopergemeenten in het gemeentehuis van Almere over hun aanpak en ambities voor cliëntondersteuning. Met deze aftrap wordt het vervolg van het Koploperproject cliëntondersteuning ingeluid. Cliëntondersteuning helpt inwoners passende zorg en voorzieningen te regelen. Binnen het Koploperproject gaan gemeenten aan de slag met het verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van cliëntondersteuning.

Verslag 7e Hannie van Leeuwenlezing; door Janny Bakker-Klein

Op 9 november jl. vond de 7e Hannie van Leeuwenlezing plaats, dit keer in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht. Allereerst stonden we met elkaar stil bij het overlijden van Hannie van Leeuwen in augustus dit jaar; dit gaf de dag een extra bijzonder karakter.

De Koepel verwelkomt drie nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein mag drie nieuwe leden verwelkomen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 november jl. werden de nieuwe bestuursleden – na goedkeuring van de leden – officieel benoemd.

Democratisch burgerschap; pleidooi voor democratisering van maatschappij en overheid

Hoe kunnen we in onze democratie gelijkwaardig burgerschap realiseren voor alle burgers? Dit essay is bedoeld als bijdrage aan het actuele publieke debat over burgerschap en democratie. Het stelt dat democratisering van de samenleving en politiek dringend nodig is. Het essay bestaat uit drie delen.

Feedback vanuit ledenraadpleging Koepel 2018

In september organiseerden wij ledenraadplegingen, om zodoende de wensen en verwachtingen van onze leden ten aanzien van onze dienstverlening nog beter in beeld te krijgen. Hierbij delen we graag welke thema’s, wensen en uitdagingen er ter sprake zijn gekomen.

Met onze leden voerden we animerende gesprekken over o.a.:

Verslag informatiebijeenkomsten over de Participatiewet (Introductie op werk en inkomen)

In de maand oktober hebben wij samen met onze kennispartner Stimulansz vier succesvolle informatiebijeenkomsten over de Participatiewet georganiseerd. Wij waren in: Eindhoven, Noordwolde, Amsterdam en Arnhem. In totaal konden wij zo’n 95 actieve en kritische deelnemers verwelkomen. Voornamelijk leden van cliëntenraden en/of adviesraden die de Participatiewet binnen hun aandachtsgebied hebben. Het waren interactieve bijeenkomsten waarbij veel informatie werd uitgewisseld.

Programma ‘Burgerparticipatie nieuwe stijl’; actief in gesprek voor betere besluitvorming in het sociale domein

Gemeenten spannen zich in om de burger- en cliëntenparticipatie in het sociale domein verder te ontwikkelen. Zorgbelang Nederland en wij als Koepel willen deze ontwikkeling stimuleren. Daarvoor is het programma ‘Burgerparticipatie nieuwe stijl’ ontwikkeld. Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven om tot uitvoering over te gaan. Adviseurs van Zorgbelang gaan in tenminste 40 gemeenten verspreid over het land aan het werk om de ontwikkeling van de lokale participatie in het sociale domein te stimuleren.