Nieuws

Koepel stuurt brief aan de minister VWS over onafhankelijke cliëntondersteuning

In het nieuwe regeerakkoord is aandacht voor Onafhankelijke Clientondersteuning: “We investeren extra in onafhankelijke cliëntondersteuning die de cliënt op weg helpt op verschillende levensgebieden (waaronder maatschappelijke ondersteuning, zorg, inkomen en werk).”

Adviesraden zetten zelf punten op de gemeentelijke agenda!

In september hebben wij een peiling gedaan onder onze leden over ongevraagd adviseren. Totaal 42 adviesraden hebben gereageerd op onze oproep, waarvoor onze hartelijke dank! In bijgaand document vindt u een overzicht van de resultaten.

Top 5 ongevraagde adviezen

1. Toegankelijkheid (breed)

2. Cliëntervaringsonderzoek

3. Moeilijk bereikbare kwetsbare groepen

4. Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning

5. Wonen (breed)

 

Op 21 maart 2018 kiezen wij onze nieuwe gemeenteraden

Dat is hét moment om aandacht te vragen voor de positie van inwoners m.b.t. zeggenschap, zelfredzaamheid en participatie. Gaat uw gemeente serieus aan de slag met levensbrede onafhankelijke cliëntondersteuning? Ontwikkelt uw gemeente beleid op burgerinitiatieven? Gaat uw gemeente actief aan de slag met armoede en schulden en maakt uw gemeente werk van de inclusieve samenleving? Er zijn veel belangrijke onderwerpen waarover u nu de dialoog kunt aangaan met uw lokale politici. In onderstaand document treft u een overzicht waarmee wij u informeren en inspireren.

Checklist onafhankelijke cliëntondersteuning

Hoe zit het met cliëntondersteuning in uw gemeente? Is die wel echt onafhankelijk? En deskundig genoeg? En gratis? Doe de 7 checks.  

In onderstaande PDF treft u de checklist.

Zelfredzaam of samen-redzaam? Oudere migranten volop bezig om antwoorden te vinden op de veranderingen in welzijn en zorg.

Veranderingen in welzijn en zorg gaan te snel voor migrantenouderen. Met hun pioniersmentaliteit waren zij altijd gewend veel in eigen kring op te lossen. Maar nu komt hun zelfredzaamheid ernstig in de knel. Niet alleen neemt de groep 75-plussers snel in omvang toe, ook hun zorgvragen worden steeds complexer. In combinatie met hun doorgaans zeer beperkte inkomen (denk aan onvolledige AOW, gebrekkige pensioenopbouw en de kostendelersnorm die voor de bijstandgerechtigde AOW-ers onverminderd van kracht is) leiden de aanhoudend stijgende zorgkosten tot financiële problemen.

Samenleven is samen doen

De ca. 250 ambassadeurs van de Coalitie Voor Inclusie (CVI) zetten zich – via het project ‘VN Ambassadeurs aan de slag’ - in voor een goede implementatie van het internationale verdrag voor de rechten van mensen met een handicap (IVRPH). Lees verder onderstaande PDF.

SCP Rapport "Zicht op de Wmo 2015”

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) voert voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg uit. Het melders-, mantelzorgers- en gespreksvoerdersonderzoek maakt deel uit van deze evaluatie.

Koplopergemeenten geven impuls aan cliëntondersteuning in hun regio

In het regeerakkoord is ook opgenomen dat er meer middelen beschikbaar komen voor de onafhankelijke cliëntondersteuning zoals deze is bedoeld. Met de landelijke Koepelorganisaties hopen we hierover in gesprek te kunnen gaan met de nieuwe staatssecretaris. 

Wat levert onafhankelijke cliëntondersteuning op?

Mensen vertellen hoe onafhankelijke cliëntondersteuning moet werken en wat je eraan kunt hebben. 'Een goede clientondersteuner kruipt in de huid van mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.' Niet alleen voor zorg maar ook voor ondersteuning, bij zaken als werk, inkomen, leren, wonen en vervoer. Echt onafhankelijk én kosteloos.

Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/VuhdOm3YDHs

Bron: IederIn

Hannie van Leeuwenlezing 2017

Ondank het slechte herfstweer 5 oktober 2017 met opgeteld de langste file van het jaar (750 km), is de 6e Hannie van Leeuwen lezing druk bezocht.

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B