Nieuws

Zomervakantie Koepel ASD

Van maandag 20 juli t/m zondag 30 augustus is de Koepel Adviesraden Sociaal Domein gesloten. Onze medewerkers zijn in deze periode telefonisch en per mail niet bereikbaar.  Na 30 augustus komen we heel graag weer met u in contact! Met vriendelijke groeten, Bestuur en bureau Koepel ASD 

Handreiking De toezichtfunctie in het kwaliteitsbeleid van gemeenten: Hoe kunnen adviesraden sociaal domein het bevorderen?

Gemeenten zijn in het kader van het sociaal domein verplicht kwaliteitsbeleid te voeren. Kwaliteitsbeleid omvat veel aspecten van het gemeentelijk beleid: inkoopbeleid, klachtrecht, medezeggenschap en de toezichtfunctie. In deze handreiking wordt de toezichtfunctie behandeld. Wat zijn de verplichtingen van de gemeente, hoe voeren ze die uit en wat kan de bijdrage zijn van adviesraden? U leest er meer over in deze handreiking. 

Extra online ledenontmoetingen

Wat is de impact van corona op kwetsbare inwoners, nu en in de toekomst? Ook als we kijken naar een context waarin er in veel gemeenten al tekorten zijn binnen het sociaal domein?

Juist nu – in tijden van corona – willen we heel graag in gesprek blijven met onze leden. Wat houdt inwoners nu vooral bezig? Voor welke uitdagingen staan gemeenten? Hoe kunnen adviesraden nu en in de postcorona fase invulling geven aan hun rol?

Vult u onze monitor voor lokale advies- en cliëntenraden in?

We hebben uw hulp nodig! Wat zijn de ervaringen, meningen, wensen en uitdagingen van uw adviesraad? De Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie willen de stand van zaken, trends en ontwikkelingen van de lokale inspraak en (mede)zeggenschap van inwoners heel graag in beeld brengen. Die krijgt o.a. via gemeentelijke advies- en cliëntenraden zoals die van u gestalte. Met uw medewerking krijgen we een beeld van de stand van zaken van de betrokkenheid van inwoners bij het opstellen en verbeteren van beleid en uitvoering.

Handreiking Online communiceren voor lokale advies- en cliëntenraden

Online vergaderen, online signalen ophalen en online adviseren

Webinar ‘De GGZ-vriendelijke gemeente’

Ook in uw gemeente wonen mensen met een psychiatrische achtergrond. Weet u waar zij tegenaan lopen als inwoner van de gemeente? Hoe de buurt reageert op hun aanwezigheid? En wat kan de gemeente doen om meer GGZ-vriendelijk te zijn? Wat kan uw rol als adviesraad hierin zijn?

Handreiking: Wat betekent de coronacrisis voor de adviesraden sociaal domein?

De coronacrisis en de economische crisis hebben grote gevolgen voor de gehele samenleving. Iedereen doet nieuwe ervaringen op, er ontstaan nieuwe of aangepaste behoeftes rond sociale contacten, gezondheid en economie en nieuwe denkrichtingen worden geformuleerd over de herinrichting van de samenleving. Ook op het werk van de adviesraden sociaal domein zal de coronacrisis van invloed zijn. Zowel in inhoudelijk opzicht als wat betreft het functioneren.

Nieuw: online ledenontmoetingen

Juist nu – in tijden van corona – willen we heel graag in gesprek blijven met onze leden. Wat houdt inwoners nu vooral bezig? Hoe kunnen adviesraden nu en in de postcorona fase invulling geven aan hun rol? Welke reactiepatronen zien we bij de gemeente? Wat kunnen we hier als lokale advies- en cliëntenraden van leren?

Secretaris Jan Overweg voorgedragen als wethouder Houten

Secretaris van de Koepel, Jan Overweg, is voorgedragen als wethouder van de gemeente Houten en krijgt onder andere de portefeuille ‘sociaal domein’. Jan is hier voor gevraagd vanwege zijn ervaring als wethouder in de gemeente Leusden.

Videogesprek 'Adviesraden in tijden van corona'

We zien nu al dat adviesraden heel verschillend omgaan met de situatie. Sommige raden stappen meteen over op andere manieren van communiceren. Ze ontmoeten elkaar (vaak voor het eerst) online, onderhouden contact en zetten hun werk door. We zien echter ook dat sommige adviesraden niet goed weten hoe nu verder. 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam