Nieuws

AdviesWijzer Ervaringsdeskundigheid

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie.

Resultaten poll: Vergoedingen voor adviesraadsleden

Regelmatig krijgt de Koepel Adviesraden Sociaal Domein de vraag: "Ontvangen adviesraadsleden een vergoeding voor hun werk?" Daarom hebben we een poll uitgezet onder onze leden. Maar liefst 155 adviesraadsleden vulden de poll in. De antwoorden hebben we verwerkt in deze infographic.  

Stemt u op het BuslijnBordje voor de Venus van Milo?

Beste vriend, bekende of collega, 

Laat ik me even (opnieuw) voorstellen: Mijn naam is Yvonne van Geel, geboren in 1954 en zeer slechtziend. Na mijn studie heb ik gewerkt tot mijn pre-pensioen. Nu heb ik dus alle tijd om me als vrijwilliger in te zetten voor goed Openbaar Vervoer voor iedereen. Zelf reis ik het liefst met bus en trein. Alleen als het niet anders kan, neem ik de Regiotaxi. Reizen met openbaar vervoer geeft mij de vrijheid om te reizen wanneer ik dat wil.

Hoe ervaren mensen zelf beschut werken?

Hoe ervaren de mensen die via de sociale werkvoorziening of in een bedrijf beschut werken hun situatie? Hoe gaat het met hun werk? Wat gaat goed? Wat kan beter? Dat wil de Landelijke Cliëntenraad graag weten om beter voor de belangen van mensen die beschut werken op te kunnen komen. Deelname is volledig anoniem: het achterlaten van naam en adres is niet nodig. Wie dat wil kan een mailadres achterlaten zodat de LCR nog contact kan opnemen voor aanvullende vragen.

Benut ervaringen, een nieuwe methodiek voor cliëntenparticipatie

‘Wie ervaren dag in dag uit de dienstverlening van gemeenten of instellingen? De cliënten zelf! Dus benut hun ervaringen.’ Tijdens het voorjaarscongres van Divosa is de folder ‘Benut mijn ervaring’ gepresenteerd. Daarin leggen ze kort de methodiek ‘benut ervaringen’ uit en presenteren ze het ondersteuningsaanbod voor cliëntenadviesraden van Stimulansz aan gemeenten.

Breed front wil snel aan tafel over loondispensatie

Een breed front van maatschappelijke partijen wil zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark om tafel over het plan voor loondispensatie. Dit plan heeft (grote) negatieve gevolgen voor mensen met een beperking en hun economische zelfstandigheid. Bovendien is het plan, zo stellen de organisaties, strijdig met mensenrechten. Gevraagd is om voor de zomer het gesprek aan te gaan over aanpassing van het kabinetsplan voor loondispensatie. Meer lezen >>>

Inzicht in 'Wat (niet) werkt' bij arbeidsparticipatie van jongeren

De afgelopen jaren is de jeugdwerkloosheid gedaald. Toch is er in ons land een relatief grote groep jongeren die geen betaald werk heeft en die ook geen onderwijs volgt. Hoe kun je de arbeidsparticipatie van jongeren bevorderen? Naar schatting zijn 66.000 jongeren tussen de 18 en 27 jaar niet in beeld bij gemeenten of UWV voor begeleiding naar werk. Zij worden ook wel de ‘onzichtbare jongeren’ genoemd.

Minister en VNG zijn het niet eens over 'abonnementstarief' Wmo

De VNG geeft aan dat de maatregel (een gelijke eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen voor alle gebruikers) ertoe leidt dat inwoners met hogere inkomens die de huishoudelijke hulp al jarenlang zelf betalen, aanspraak kunnen maken op hulp op kosten van de gemeenschap. Dat gaat ten koste van de mensen die dit niet zelf kunnen regelen en betalen. Naar de mening van de VNG is de voorgenomen maatregel bovendien in strijd met het uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid in de Wmo.

Eigen bijdrage Wmo omlaag, zorgen Wlz blijven

In het regeerakkoord staat dat het kabinet het eigen bijdragen-beleid zal aanpassen. Wat betreft de Wmo voegt de regering de daad bij het woord. Aangekondigde maatregelen voor de Wlz geven minder reden tot blijdschap. Lees meer >>>

Gespreksleidraad en Wegwijzers 18+

Sommige jongeren van 18 jaar en ouder hebben problemen waar ze zelf niet goed uitkomen. Het vinden van de weg naar de juiste ondersteuning is ingewikkeld. Ook hulpverleners en wijkteammedewerkers lopen hier tegenaan. De 6 wegwijzers 18+ van Stimulansz helpen op een gestructureerde manier bij het herkennen en benoemen van de problemen die een jongere ervaart. En ze wijzen de weg naar een passende oplossing.