Corona en de Koepel

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein volgen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. We volgen hierin het advies van het RIVM over de eventueel te nemen maatregelen om de gezondheid van deelnemers aan onze trainingen en workshops en die van onze medewerkers in acht te nemen. 

Zolang de overheid stelt dat het aanbieden van samenkomsten tot een bepaald aantal deelnemers verantwoord is, dan handelen wij hiernaar bij het organiseren van onze trainingen en bijeenkomsten. Uiteraard altijd in nauw overleg met de locaties waar de trainingen en bijeenkomsten plaatsvinden.

Daarnaast bieden we bepaalde bijeenkomsten momenteel online aan, in plaats van fysiek. Op onze website vindt u per bijeenkomst/training of deze fysiek dan wel online plaatsvindt. Heeft u hierover vragen: dan kunt u hierover contact met ons opnemen via secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Zelf een training (op maat) annuleren

Besluit u als adviesraad(lid) zelf om een training of bijeenkomst te annuleren vanwege (angst voor) corona, dan zijn wij helaas wel genoodzaakt om hierbij uit te gaan van onze standaard annuleringsvoorwaarden

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam