Staat ondersteuning naasten ggz-cliënten op de gemeentelijke kaart?

Familieleden en naasten van ggz-cliënten raken regelmatig overbelast, zeker als ze ook mantelzorger zijn. Een beroep op de familievertrouwenspersoon ggz kan het verschil maken tussen het wel of niet volhouden. Hoe is de ondersteuning van naasten in de ggz geregeld in uw gemeente? Zijn burgers daarvan op de hoogte? Nuttige onderwerpen om te agenderen voor een overleg met uw gemeente. Want als naasten omvallen, hebben cliënten vaak niemand meer. De rol van naasten wordt door de decentralisaties in de zorg steeds groter. Cliënten wonen vaker thuis. Ze worden ambulant begeleid vanuit de ggz-instelling óf komen niet in aanmerking voor specialistische zorg. In dat geval zijn ze aangewezen op lokale zorg- en welzijnsinstellingen. Ze krijgen te maken met een heel scala aan hulpverleners en instanties: huisartsen, praktijkondersteuners ggz (POH-ggz), gemeentelijke loketten, maatschappelijk werk, sociale wijkteams en hulpverleners in de basis-ggz, zoals psychologen en psychotherapeuten. Toch lukt het hen soms niet om de juiste hulp voor hun dierbare te vinden. Laat staan hulp voor henzelf. De familievertrouwenspersoon wijst naasten de weg binnen de hulpverlening, biedt hen handvatten om zelf beter om te gaan met de situatie en herstelt zo nodig hun relatie met hulpverleners en instanties. De familievertrouwenspersoon werkt samen met Steunpunten mantelzorg, gemeentelijke sociale teams en cliëntondersteuners, maar doet niet hetzelfde. Wat de familievertrouwenspersoon onderscheidt is zijn onafhankelijke positie en zijn brede kennis van de ggz. Dat maakt de familievertrouwenspersoon een waardevolle aanvulling op de bij wijkteams aanwezige expertise. In de psychiatrie en de verslavingszorg heeft de familievertrouwenspersoon zijn meerwaarde ruimschoots bewezen. Maar psychiatrische en verslavingsproblemen trekken zich niets aan van domeinen: ook naasten in het sociaal domein zijn soms ten einde raad. “De psychiatrische problemen van onze zoon hebben een enorme impact op ons gezin”, zegt ervaringsdeskundige Jo Vaessen. “Hij is nu vrijwillig opgenomen, maar dat kan zomaar veranderen. Het is prettig dat we met onze vragen bij de familievertrouwenspersoon terechtkunnen, ook als onze zoon weer wegloopt uit de instelling. In een gezin dat zulke turbulente periodes kent als het onze, is die continuïteit meer dan welkom.”  Lees hier het volledige verhaal. Peter van den Broek is projectleider ‘Familievertrouwenswerk in het sociaal domein’ bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Voor meer informatie over dit project, zie www.lsfvp.nl

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam