Samen-redzaamheid vraagt om bondgenoten

Zelfredzaamheid: voor oudere migranten betekent dat vaak iets anders dan de beleidmakers ermee beogen. Jarenlang hebben de migranten zelf hun weg gezocht en veel in eigen kring opgelost. Maar bij het ouder worden, door het veranderen van de voorwaarden voor het verlenen van familiezorg en het verdwijnen van beleid ten behoeve van verschillende groepen, komt dat eigen systeem van redzaamheid onder druk te staan. De veranderingen gaan snel. Als je dan niet goed geïnformeerd wordt, en bekende voorzieningen in de buurt worden opgeheven, dan is het moeilijk om te weten waar je nu met vragen terecht kan. En als je ergens een vraag stelt, is het te hopen dat je het antwoord ook kunt begrijpen en past bij jou. In bijna 700 bijeenkomsten in het kader van het programma Zorg Verandert heeft het NOOM gesproken met zo’n 15.000 migrantenouderen en hun mantelzorgers door het hele land. De opgehaalde signalen laten zien dat zij het steeds moeilijker krijgen. De financiële problematiek neemt toe. Migrantenouderen die vrijwel allemaal een onvolledige AOW ontvangen hebben moeite met de sterk stijgende zorgkosten. We horen over ouderen die niet naar de huisarts durven, omdat ze niet begrijpen hoe het systeem werkt en bang zijn dat ze extra moeten betalen voor het bezoek. Ze halen medicijnen niet op vanwege de eigen bijdrage. Of ze gaan niet meer naar de dagbesteding omdat de eigen bijdrage te hoog wordt. Ook komen er signalen dat de zorgpremie niet meer betaald wordt. Als we daarbij optellen dat de overheidsinformatie over de veranderingen in de zorg de migrantenouderen mondjesmaat bereikt en de toegang tot ondersteuning voor hen steeds ondoorzichtiger wordt, dan is duidelijk dat hier werk aan de winkel is. De (organisaties van) oudere migranten zijn actief op zoek naar nieuwe manieren om voor elkaar te zorgen. Hoe houd je de goede dingen vast die er waren en geef je nieuwe vorm aan onderlinge zorg binnen familie en gemeenschap? Hoe maak je verbinding met de wereld van de professionele zorg om je heen? De bijeenkomsten Zorg Verandert hebben een begin gemaakt met dit intensieve gesprek, met dit nieuw uitvinden van samen-redzaamheid. Er is nog veel werk te doen voor deze kwetsbare groep burgers. Zijzelf zijn daarin leidend, maar kunnen bondgenoten op lokaal niveau goed gebruiken! Yvonne Heygele Projectleider Zorg Verandert voor NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) Zie: www.netwerknoom.nl Publicatie: Samenredzaam: De activiteiten, signalen en resultaten in het kader van Zorg Verandert (februari 2015 t/m augustus 2017, Uitgave van NOOM i.s.m. Zorg Verandert, september 2017)
Bestand
/sites/default/files/bestanden/NOOMpublicatieZorgVerandertsept2017_0.pdf

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam