Omgevingsvisie en Roodkapje

De Omgevingswet lijkt misschien nog ‘ver van mijn bed’. De wet treedt pas op 1 januari 2021 in werking. Maar gemeenten kunnen nu al aan de slag. De gemeente waar ik woon plaatste eind april een paginagrote advertentie over de te ontwikkelen omgevingsvisie: “Daarom is het belangrijk dat je meepraat en je visie met ons deelt.” Hoe houd je als Adviesraad vinger aan de pols? Mijn advies: door de totstandkoming van een omgevingsvisie te zien/lezen als een verhaal!

Ik ben dol op sprookjes. Een sprookje, zoals Roodkapje is namelijk het ultieme voorbeeld van een goed opgebouwd verhaal. Het is opgebouwd uit de volgende bouwstenen:
1. Het begin (er was eens een meisje dat altijd een rood mutsje droeg);
2. Gebeurtenissen (ze moet een mandje met eten brengen naar grootmoeder die ziek is. Moeder waarschuwt haar om goed op te passen. In het bos treft ze de wolf);
3. Worsteling (de wolf eet eerst grootmoeder en daarna Roodkapje op);
4. Wending (de jager snijdt de buik van de wolf open);
5. Medestanders (de jager) en Tegenstanders (Roodkapje gaat van het pad af om bloemetjes te  plukken);
6. Moraal (Roodkapje luistert voortaan goed naar haar moeder).

Dit gebeurt er als ik door een verhalenbril naar de ontwikkeling van een omgevingsvisie kijk:

Bouwsteen verhaal: Het begin, tijd, plaats en (hoofd)personen
Ontwikkeling omgevingsvisie gemeente Sùdwest-Fryslân:

 • Op 24-04-2019 een advertentie in de krant;
 • De gemeente roept inwoners en ondernemers op om samen een omgevingsvisie te ontwikkelen.

Bouwsteen verhaal: Gebeurtenissen
Ontwikkeling omgevingsvisie gemeente Sùdwest-Fryslân:

 • De gemeente organiseert dialogen in diverse kernen van de gemeente om inwoners en ondernemers een stem te geven;
 • Onderwerpen waarover gesproken zal worden: Lucht & geluid, Natuur & recreatie, Veiligheid, gezondheid, Mienskip.

Bouwsteen verhaal: Worsteling
Ontwikkeling omgevingsvisie gemeente Sùdwest-Fryslân: Hoe maakt de gemeente de omslag:

 • Van ‘een benadering op deelgebieden’ naar ‘een integrale benadering’ om fysieke leefomgeving te verbeteren;
 • Van ‘vertikaal’ naar ‘horizontaal’ samenwerken met inwoners en ondernemers;
 • Van ‘initiatieven aanzwengelen’ naar ‘ruimte geven aan initiatieven’.

Bouwsteen verhaal: Medestanders en tegenstanders
Ontwikkeling omgevingsvisie gemeente Sùdwest-Fryslân:

 • Wie of wat staan het ideale plaatje in de weg?
 • Wie of wat helpen het ideale plaatje verder?

Bouwsteen verhaal: Wending
Ontwikkeling omgevingsvisie gemeente Sùdwest-Fryslân:  

 • Waaraan moet (dus) gewerkt worden? En hoe volgen we als adviesraad die acties?

Bouwsteen verhaal: Moraal
Ontwikkeling omgevingsvisie gemeente Sùdwest-Fryslân:

 • Hebben lokale afwegingen geleid tot maatwerk en een toename van kwaliteit in de fysieke leefomgeving?

Graag hoor ik jullie ervaringen met Roodkapje. riemie@enerrgy.nl 

Riemie van Dijk
Storytelling specialist (daarnaast actief in welzijn & hbo Social Work)
www.enerrgy.nl / riemie@enerrgy.nl