Mijnkwaliteitvanleven.nl als gesprekshulp

Aanleiding voor de start van Mijnkwaliteitvanleven.nl was de decentralisatie 2015. Belangrijk bij veranderingen in het zorgstelsel is het in kaart brengen van de effecten voor mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers. Daarnaast doet de decentralisatie ook een groter beroep op de zelfredzaamheid van mensen. Om die reden biedt Mijnkwaliteitvanleven.nl zowel monitorinformatie als een hulpmiddel voor mensen voor het voeren van regie over leven en gezondheid. De vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl is vrij toegankelijk. U bent dus niet afhankelijk van een gemeente of professional die de vragenlijst aanbiedt. In de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl wordt ervaren kwaliteit van leven uitgevraagd in relatie tot de aanwezige hulpmiddelen, aanpassingen, zorg en ondersteuning. De vragenlijst helpt om onder woorden te brengen wat voor u belangrijk is. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een persoonlijk overzicht. Aan de hand van de uitkomsten in het persoonlijk overzicht kan het gesprek gevoerd worden over passende zorg en ondersteuning. Dit overzicht leent zich er goed voor om in gesprek te gaan met naasten, maar ook met professionals.

Voor gemeenten

De vragenlijst maakt het ook voor gemeenten en professionals makkelijker om in gesprek te gaan over verwachtingen en mogelijkheden. Hoe dragen aanpassingen, hulpmiddelen, informele en professionele zorg bij aan kwaliteit van leven? Is iemand tevreden over de huidige zorg en ondersteuning? Of heeft degene die zorg of ondersteuning krijgt het gevoel dat het beter kan?

Input voor keukentafelgesprekken

Inmiddels heeft Mijnkwaliteitvanleven.nl ruim 50.000 deelnemers. Een van de deelnemers verwoordt de meerwaarde van Mijnkwaliteitvanleven.nl als volgt: “Ik zou tegen iedereen zeggen: doe het gelijk. Het geeft een beeld van je situatie en van de ontwikkelingen daarin. Dit kun je goed gebruiken bij bijvoorbeeld keukentafelgesprekken of adviesgroepen om helder te krijgen waar de knelpunten liggen.” Wilt u zelf deelnemer worden of als belangenbehartiger het instrument onder de aandacht brengen? Kijk op Mijnkwaliteitvanleven.nl voor meer informatie. Corine Zijderveld, senior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie Nederland  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam