Meer lef gewenst: over hoe als je sociale raad tot advies komt over problemen in de jeugdhulp

“Ze vertelden me dat de hulp aan mijn dochter meteen kon starten. Ik was blij. Alleen moesten de leerplichtambtenaar en de school wel akkoord gaan. Wie vraagt dat? Wie regelt dat? Ik ben er zelf maar achter aan gegaan. Maar iedereen wijst naar elkaar. De hulp aan mijn dochter is nog steeds niet gestart.”

Herkenbaar? Dit is één van de signalen die de Sociale Raad Tilburg kreeg over problemen in de hulp aan jeugd. Die signalen vonden we zo belangrijk dat we aan de slag zijn gegaan: we willen dat er wat aan wordt gedaan in onze gemeente.

Signalen krijgen en dan?
De signalen die we ontvingen, hebben we zorgvuldig opgetekend en bekeken. Zo ontdekten we dat bij verschillende signalen dezelfde problemen terugkwamen. We hebben zo vijf grote problemen gevonden. Zoals de wijze waarop gezinnen worden bejegend. Vervolgens keken we of er in andere delen van Nederland vergelijkbare geluiden te horen waren. De Kinderombudsman, de Monitor Transitie Jeugd en het NJI hebben namelijk ook gekeken naar de ervaringen van ouders en kinderen met de jeugdzorg. Een ‘feest’ van herkenning!

We keken vervolgens naar het beleid. Wat was er nu in de wet of bij de gemeente geregeld rondom het specifieke probleem dat we ontdekten. Meteen werd duidelijk dat het vaak op papier wel goed geregeld was, maar dat het  in de praktijk niet altijd zo werkt.

Al onze bevindingen hebben we opgeschreven. We rangschikten het naar de vijf problemen die we tegen kwamen. Per probleem geven we antwoord op: Wat is het probleem? Wat zeggen ouders en kinderen hierover? Wat zegt het beleid? Wat moet er nu concreet beter? We zijn praktisch, kritisch en positief. Want veel gaat gewoon goed.

Meer lef hebben
Op 28 november overhandigen we ons advies over problemen in de hulp aan jeugd aan de jeugdwethouder van Tilburg. We vragen om meer lef.  Maar we willen zelf ook lef tonen. We hebben ons advies speciaal mooi laten drukken omdat we deze ervaringen de moeite waard vinden om van te leren. We willen geluid maken, om deze problemen zichtbaar en bespreekbaar te maken.  En vooral om zo deze jongeren en hun ouders een helpende hand te bieden.  In een volgende blog zullen we laten zien wat precies ons belangrijkste advies is en waarom.

BLOG: Marthe Genten werkt als beleidsmedewerker bij de Sociale Raad Tilburg. Kijk voor meer informatie op www.socialeraadtilburg.nl