Online bijeenkomst ‘In gesprek met cliëntondersteuners’

We merken dat steeds meer lokale advies- en cliëntenraden zich bezig houden met het thema onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Bijvoorbeeld omdat hun gemeente Koploper is binnen het Koplopersproject cliëntondersteuning*. Of juist omdat hun gemeente er nog nauwelijks mee bezig is en de adviesraad het thema wil agenderen. Daarom zullen wij het thema de komende maanden extra aandacht geven binnen onze dienstverlening. Dat doen we o.a. door een webinar over OCO in het algemeen en een online inspiratiesessie waarin adviesraden hun ervaringen delen met OCO.

Begin 2022 organiseren we daarnaast samen met
de BCMB (de beroepsverenging van cliëntondersteuners met kennis van beperkingen) een online informatiebijeenkomst waarin onafhankelijk cliëntondersteuners hun kennis en ervaringen delen:

  • Wat zijn hun ervaringen als cliëntondersteuner?
  • Welke knelpunten ervaren zij in hun werk?
  • Wat moet er vanuit de gemeente geregeld worden om het werk als cliëntondersteuner goed uit te kunnen voeren?
  • Waarom is onafhankelijke cliëntondersteuning zo belangrijk?
  • Hoe kunnen cliëntondersteuners informant zijn voor de adviesraden?
  • En waar kunnen adviesraden cliëntondersteuners vinden?

Twee bestuursleden van de BCMB zullen hun ervaringen delen. Er is voor deelnemers ruimte om vragen te stellen of om eigen inzichten te delen.

Voor wie
Deze informatiebijeenkomst is interessant voor lokale advies- en cliëntenraden die geïnteresseerd zijn in cliëntondersteuning en hun gemeente hierover willen adviseren. Tijdens de bijeenkomst hoort u de ervaringen van andere adviesraden.
Zowel leden als niet-leden kunnen zich aanmelden. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Wanneer
We organiseren deze online bijeenkomst op dinsdag 11 januari 2022 van 19.30 – 21.00 uur.

De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Gespreksleider
Het gesprek wordt geleid door Petra van der Horst, directeur bij de Koepel. Zij zal ter plekke vragen van deelnemers verwerken in het programma.

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Er is plek voor maximaal 25 deelnemers. Heeft u zich aangemeld, maar besluit u toch niet te komen? Meldt u zich dan af via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl, dan kunnen we uw plek aan iemand anders overdragen.  

* Meer over het Koplopersproject
Vanaf medio 2017 zet een toenemend aantal gemeenten zich via het Koploperproject cliëntondersteuning in om cliëntondersteuning lokaal te versterken. Inmiddels hebben 113 gemeenten zich aangesloten en zijn (soms met een regio) koploper cliëntondersteuning.

Deze gemeenten gaan aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Koplopers krijgen daarbij de ruimte om samen met belangenbehartigers ambities te formuleren en op diverse thema’s in te zetten die aansluiten op de lokale situatie.  

Achteraf terugkijken
We maken opnames van de online bijeenkomsten, zodat leden van de Koepel achteraf kunnen terugkijken.


Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam