Webinar Transformatie in het sociaal domein

In vijf jaar decentralisatie zijn de transities in het sociaal domein gerealiseerd. De transformatie blijft echter achter bij de bedoeling. Dat betreft dan met name grote transformatiedoelen als normalisering, integrale ondersteuning en aansluiting op de draagkracht van mensen. Discussies op landelijk én lokaal niveau gaan echter over tekorten in het jeugd- en Wmo-budget, regionale samenwerking en selectief aanbesteden. Deze discussies lijken het te winnen van het gesprek over de voorwaarden waaronder de beoogde inhoudelijke veranderingen tot stand kunnen komen en hoe de samenwerking met aanbieders en inwoners daarbij noodzakelijk is.

Omdat dit precies het speelveld is waarin lokale advies- en cliëntenraden actief zijn, willen we hier vanuit de Koepel aandacht aan besteden middels een webinar. Frans Vos, coauteur van de publicatie ‘PACT-benadering een opgavegerichte aanpak voor transformatie in het sociaal domein’ en Evelien Rijken van bureau HHM zullen tijdens deze webinar in gaan op vragen als:

  • Wat is de transformatie in het sociaal domein en wat levert het inwoners / de samenleving op?
  • Welke stappen kunnen gemeentes zetten om de transformatie (verder) op gang te brengen/ te versnellen?
  • Wie zijn daarbij belangrijke partijen?
  • Welke bijdrage kan de transformatie in het sociaal domein leveren aan het beheersen van de uitgaven?

Meer lezen en/of aanmelden >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam