Studiemiddag over Participatiewet en Banenafspraak banen en beschut werk.

donderdag, 17 mei 2018

De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Iedereen die kán werken, maar ondersteuning nodig heeft, valt onder de nieuwe wet. De Participatiewet vervangt de WWB, de WSW en een groot deel van de Wajong. Wat kwam er voor de Wsw en de Wajong in de plaats: Banenafspraak banen en beschut werk.

Op 17 mei 2018 organiseert Vereniging Mobility een studiemiddag over ruim 3 jaar Participatiewet en Banenafspraak banen en beschut werk. Het UWV gaat in op de indicatiestelling voor deze beide regelingen.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?

De bijeenkomst is bedoeld voor alle adviesraden die met de Participatiewet te maken hebben:

  • Participatieraden;
  • Adviesraden werk en inkomen;
  • Wsw-raden;
  • Wmo-raden;
  • Adviesraden Sociaal Domein;
  • En andere raden die met werk en inkomen te maken hebben.

Wanneer: 17 mei 2018
Waar: De Bagijnehof Oosterkerk Koewegje 2, 8021 AG te Zwolle
Tijd: Inloop vanaf 13.00 uur
Start programma: 13.30 uur
Einde programma: 16.30 uur               

Wat kost het?

Voor leden van Mobility is de bijeenkomst kosteloos voor 2 personen. 3de en volgende deelnemers betalen 35,- euro per persoon.

Leden van andere adviesraden betalen 35,- euro per persoon voor deze dag. Via het bijgevoegde aanmeldformulier kunt u zich aanmelden. Uw aanmelding is definitief als de inschrijving is ontvangen.