Algemene Ledenvergadering

Op 9 september stuurden we onze leden een uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) die op vrijdag 5 november plaatsvindt. Aansluitend is onze jaarlijkse Hannie van LeeuwenlezingVoor beiden hebben we nog fysieke plekken vrij. We nodigen u dus van harte uit om fysiek aanwezig te zijn bij onze ALV en/of de Hannie van Leeuwenlezing! 
Let op: na 15 oktober worden fysieke plekken voor de Hannie van Leeuwenlezing ook beschikbaar gesteld voor niet-leden van de Koepel en voor samenwerkingsrelaties. Wilt u zeker zijn van een plekje, meldt u zich dan voor 15 oktober aan. 

We ontvangen u graag in vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. Uiteraard houden we rekening met de geldende coronamaatregelen. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl
 
Tijdschema vrijdag 5 november
10.30 – 11.00 uur    Ontvangst en registratie leden van de Koepel
11.00 – 12.00 uur    Algemene Ledenvergadering
12.00 – 13.00 uur    Lunch voor leden
13.00 – 13.30 uur    Ontvangst met koffie en thee overige gasten
13.30 – 14.15 uur    Lezing door Reinier van Zutphen
14.15 – 15.00 uur    Interactief onderdeel n.a.v. lezing
15.00 – 16.00 uur    Borrel en netwerkmogelijkheid  
 
Fysiek deelnemen aan de ALV    
Let op: vanwege de huidige coronamaatregelen is er maar plek voor 65 deelnemers. We hebben nu nog voldoende plekken om maximaal 2 leden per adviesraad te ontvangen. De fysieke plekken worden verdeeld op volgorde van aanmelding en vol = vol. Indien u fysiek aanwezig wilt zijn bij onze ALV, kunt u zich persoonlijk aanmelden via deze link >>>
 
Online deelnemen aan de ALV
Wilt u wel deelnemen aan de ALV, maar liever niet fysiek aanwezig zijn? Dan kunt u uw reactie op onze stukken mailen aan de Koepel. Ons bestuur stuurt u dan ook per mail een reactie. Uw vragen en de reactie van het bestuur worden vooraf aan de fysieke ALV gedeeld met alle leden. Zodra u de stukken t.b.v. de ALV ontvangt, delen we ook op welke termijn u uw reactie naar ons kunt mailen en wanneer ons bestuur hierop reageert.
Let op: als u alleen online deelneemt hoeft u zich niet aan te melden via het aanmeldformulier.
 
Hannie van Leeuwenlezing: fysiek deelnemen
Op dezelfde dag als de ALV is ook onze jaarlijkse Hannie van Leeuwenlezing gepland. Dit jaar verzorgt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen de lezing. U leest er meer over hier op onze website >>>.
We nodigen u van harte hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via deze link (zelfde link als aanmelden voor de ALV). Ook hier zijn 65 fysieke plekken beschikbaar. Na 15 oktober kunnen ook niet-leden en samenwerkingsrelaties zich hiervoor aanmelden. 
 
Online meekijken met de Hannie van Leeuwenlezing
De lezing is ook online te volgen via ons YouTube kanaal. Om online mee te kijken kunt u zich aanmelden via deze link. Na aanmelden ontvangt u vooraf aan de lezing van ons een linkje om mee te kijken. 

Graag afmelden indien niet fysiek aanwezig 
Wij willen u er graag op wijzen dat er een beperkt aantal plekken beschikbaar is om fysiek aanwezig zijn bij de ALV en de Hannie van Leeuwenlezing. Kunt u toch niet aanwezig zijn, meldt u zich dan af via een mail aan secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.
Op die manier kunnen we uw plekje beschikbaar stellen aan iemand anders. 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam