Wmo melden

Via dit meldpunt helpen en versterken adviesraden Sociaal Domein elkaar bij de transities en in de zoektocht naar toekomstbestendige burger- en cliëntenparticipatie. Met deze website kunnen alle adviesraden en hun individuele raadsleden, lid of geen lid van de Koepel, vragen stellen, knelpunten melden, meningen – suggesties - oplossingen en best practices delen op het gebied van de lopende transities en het lokaal vormgeven van burger- en cliëntenparticipatie. Hier treft u de Wegwijzer Informatie Wmo raden. Alle meldingen worden inhoudelijk door medewerkers van de Koepel beoordeeld. Doorgaans zullen de antwoorden en reacties vanuit de Koepel worden geformuleerd of in samenspraak met partner organisaties. Soms zal een melding/vraag ‘breder’ worden uitgezet richting beleidsambtenaren of specialisten van kennisinstituten. Ook gebruiken we social media als LinkedIn en Twitter om reacties te verzamelen.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam