Wmo melden

Via dit meldpunt helpen en versterken adviesraden Sociaal Domein elkaar bij de transities en in de zoektocht naar toekomstbestendige burger- en cliëntenparticipatie. Met deze website kunnen alle adviesraden en hun individuele raadsleden, lid of geen lid van de Koepel, vragen stellen, knelpunten melden, meningen – suggesties - oplossingen en best practices delen op het gebied van de lopende transities en het lokaal vormgeven van burger- en cliëntenparticipatie. Hier treft u de Wegwijzer Informatie Wmo raden.

Alle meldingen worden inhoudelijk door medewerkers van de Koepel beoordeeld. Doorgaans zullen de antwoorden en reacties vanuit de Koepel worden geformuleerd of in samenspraak met partner organisaties. Soms zal een melding/vraag ‘breder’ worden uitgezet richting beleidsambtenaren of specialisten van kennisinstituten. Ook gebruiken we social media als LinkedIn en Twitter om reacties te verzamelen.

Hoe kunt u melden?

U kunt alleen iets melden met vermelding van uw persoonlijke gegevens. Anoniem melden kanniet maar uw melding kan wel anoniem worden behandeld. U kunt dit aangeven op het formulier. De inhoud van een melding kan altijd openbaar worden gemaakt. Als melder krijgt u een direct antwoord, in principe binnen één week. 

Afhankelijk van uw melding doen wij mogelijk een beroep op externe deskundigen. In sommige gevallen kan het dan wat langer duren. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Wat gebeurt er met de meldingen?

Vragen–antwoorden, voorbeelden, signalen en Best Practices worden, indien zinvol, ondergebracht in de LADEKAST. De laden bevatten: 

  • Puur inhoudelijke informatie op thema
  • Vragen & antwoorden (Q&A)
  • Voorbeelden – best practices
  • Extra info per thema

Alle meldingen worden gedeeld met VWS, VNG en de landelijke politiek. Een prima signaaltool zodat men weet wat er speelt en wat de knelpunten zijn voor Wmo-raden en Gemeenten.

Hoe werkt het meldpunt?

Heel simpel door de beknopte vragenlijst in te vullen die opent als u op de onderstaande button klikt.

Volg het formulier en klik op 'verzenden'.

U ontvangt altijd een kopie van het door u ingevulde formulier op het ingevulde mailadres.