Training op maat

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein willen we adviesraden graag persoonlijk ondersteunen bij de (praktische) uitvoering van hun rol en taak. Daarom bieden we adviesraden de mogelijkheid tot een training op maat. Een training die is toegesneden op de concrete situatie en vraag van uw raad, of collectief van raden in één geografisch erkende regio. 

We merken dat er raden zijn die hun rol, positie en meerwaarde nog volop aan het onderzoeken zijn. Tijdens een training op maat gaat een ervaren trainer uit het sociaal domein hier met jullie mee aan de slag. Het is ook heel goed mogelijk om deze training online te volgen. Trainer Petra van der Horst begeleidt de training in dat geval door middel van online communicatie- en videomogelijkheden.

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Rol, positie, taken en samenstelling adviesraad
 • Taakverdeling binnen de adviesraad (taak, rol, verantwoordelijkheid en competenties voorzitter, secretaris, lid, portefeuille verdeling etc.)
 • Interactie met de wethouder(s), beleidsmedewerkers, gemeenteraad en politieke partijen
 • Opzetten van en onderhouden van lokale/regionale netwerken, inclusief het betrekken van inwoners
 • Adviseren
 • Samenwerken binnen de adviesraad
 • Werken met portefeuilles
 • Effectief vergaderen
 • Werken met werkgroepen/ commissies/ projectgroepen
 • Werven van adviesraadsleden
 • Rol van de voorzitter
 • ….. Zelf een idee? In overleg met onze trainer kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

Het gaat om trainingen die te maken hebben het functioneren van de adviesraad (en dus niet over onderwerpen die met de inhoud van de beleidsterreinen te maken hebben zoals de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet).  

Reflectie op problemen/moeilijkheden

We ervaren steeds vaker dat een training op maat ook heel effectief is als leden van de adviesraad het gevoel hebben dat de adviesraad niet goed functioneert. Of dat de relatie met de gemeente niet lekker loopt. Of dat ze het werk van de adviesraad te weinig effect sorteert. In deze gevallen is de training op maat een vorm van reflectie, onder leiding van de Koepel. Waarbij we samen kijken: wat zijn de oorzaken van deze problemen en welke acties kan de adviesraad ondernemen?

Voor wie?

Zowel leden als niet-leden kunnen een training op maat aanvragen. Voor leden geldt een gereduceerd tarief. We hebben het in onze communicatie over adviesraden Sociaal Domein, maar de praktijk leert dat ook Wmo-raden, cliëntenraden Werk & Inkomen, jongerenraden, seniorenraden of migrantenraden baat kunnen hebben bij een training op maat. Wij nodigen deze raden dan ook van harte uit hun belangstelling voor een dergelijke training kenbaar te maken. Is de adviesraad van uw gemeente lid van de Koepel, dan geldt ook voor uw raad een gereduceerd tarief. 

Hoe vraag ik een training op maat aan?

 1. U kunt een training op maat aanvragen voor uw gehele adviesraad, een deel van de adviesraad (bijvoorbeeld nieuwe leden) of (delegaties van) een aantal adviesraden (bijvoorbeeld een aantal voorzitters van raden uit een regio).
   
 2. Heeft u interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat (secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl) waarin u aangeeft voor welke training u interesse heeft en met wie onze trainer hierover contact kan opnemen.
   
 3. Onze trainer neemt contact op met de contactpersoon van uw raad en er vindt een telefonische ‘intake’ plaats.
   
 4. Op grond van de intake stelt onze trainer een korte offerte op waarin aangegeven wordt welke thema's aan bod komen, wat de condities zijn (raad regelt en betaalt zelf een passende locatie, raad verspreidt zelf de uitnodiging/ programma, annuleringsregeling en geldigheidsduur offerte is) en wat de investering is.

  De omvang van de training hangt af van de reeds aanwezige kennis, ervaring bij de raadsleden, de omvang van de raad en de hoeveelheid issues/ leervragen. Met deze aspecten wordt rekening gehouden bij het vaststellen van de noodzakelijke omvang. Hierover wordt gesproken tijdens de intake.
   
 5. Gaat u akkoord met de offerte (digitale ondertekening door de penningmeester van die raad) dan wordt meteen daarna een datum vastgesteld en vastgelegd en gaat de annuleringstermijn in werking. De trainer stelt dan een programma / uitnodiging op. De raad regelt en betaalt zelf de locatie etc.

Kosten  

De kosten voor een training op maat zijn afhankelijk van uw vraag en de duur van de bijeenkomst. Ons secretariaat kan u hier meer over vertellen na een eerste contact, zodra uw wensen en de omvang van de training besproken is. De minimale duur van een training is 4 uur. 

Trainer

Deze trainingen op maat worden gegeven door een senior trainer namens de Koepel, met ruime ervaring in het sociale domein, het werkveld van adviesraden en het geven van trainingen in het bijzonder.

Inschrijven

Heeft u interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat (secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl) waarin u aangeeft voor welke training u interesse heeft en met wie onze trainer hierover contact kan opnemen. Let op: minimale afname is 1 dagdeel van 4 uur. De datum en de tijden worden in overleg met de trainer vastgesteld. 
Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op!  secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

Quotes van eerdere deelnemers aan trainingen van de Koepel

"De training was zeer leerzaam en heeft ons nieuwe inzichten gegeven met name met betrekking tot het geven van ongevraagde adviezen. Petra van der Horst heeft op een voor ons prettige manier de training gegeven, waarbij haar praktische kennis van het ASD-werk van grote waarde was. Bij de eerstkomende adviezen gaan we het geleerde meteen in de praktijk brengen."
Kees Kapteijns, Secretaris ASD gemeente Boxmeer

"Alle deelnemers hebben de training als waardevol en prettig ervaren. De leden van de adviesraad hebben praktische handreikingen gekregen om hun rol en positie beter vorm te geven. Ze zijn aangezet tot actie en dat is mooi om te zien. Ook als beleidsmedewerkers op dit gebied hebben wij de training heel erg zinvol gevonden. Als beleidsmedewerker kunnen wij de adviesraad beter en anders faciliteren waarbij zij hun rol beter kunnen pakken. Petra heeft ons hiervoor goed handvaten en een visiedocument geboden. Dus voor iedereen een waardevolle en zinvolle training! Complimenten!
Esther van Kruijsdijk, Beleidsadviseur Sociaal Domein gemeente Veldhoven

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam