Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein willen we adviesraden graag persoonlijk ondersteunen bij de (praktische) uitvoering van hun rol en taak. Daarom bieden we adviesraden de mogelijkheid tot een training op maat. Een training die is toegesneden op de concrete situatie en vraag van uw raad, of collectief van raden in één geografisch erkende regio.

We merken dat er raden zijn die hun rol, positie en meerwaarde nog volop aan het onderzoeken zijn. Tijdens een training op maat gaat een ervaren trainer uit het sociaal domein hier met jullie mee aan de slag. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Rol, positie, taken en samenstelling adviesraad
 • Taakverdeling binnen de adviesraad (taak, rol, verantwoordelijkheid en competenties voorzitter, secretaris, lid, portefeuille verdeling etc.)
 • Interactie met de wethouder(s), beleidsmedewerkers, gemeenteraad en politieke partijen
 • Opzetten van en onderhouden van lokale/regionale netwerken, inclusief het betrekken van inwoners
 • Adviseren
 • Samenwerken binnen de adviesraad
 • Werken met portefeuilles
 • Effectief vergaderen
 • Werken met werkgroepen/ commissies/ projectgroepen
 • ….. Zelf een idee? In overleg met onze trainer kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

Het gaat om trainingen die te maken hebben het functioneren van de adviesraad (en dus niet over onderwerpen die met de inhoud van de beleidsterreinen te maken hebben zoals de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet).  

Voor wie?

Zowel leden als niet-leden kunnen een training op maat aanvragen. Voor leden geldt een gereduceerd tarief. We hebben het in onze communicatie over adviesraden Sociaal Domein, maar de praktijk leert dat ook Wmo-raden, cliëntenraden Werk & Inkomen, jongerenraden, seniorenraden of migrantenraden baat kunnen hebben bij een training op maat. Wij nodigen deze raden dan ook van harte uit hun belangstelling voor een dergelijke training kenbaar te maken. Is de adviesraad van uw gemeente lid van de Koepel, dan geldt ook voor uw raad een gereduceerd tarief. 

Hoe vraag ik een training op maat aan?

 1. U kunt een training op maat aanvragen voor uw gehele adviesraad, een deel van de adviesraad (bijvoorbeeld nieuwe leden) of (delegaties van) een aantal adviesraden (bijvoorbeeld een aantal voorzitters van raden uit een regio).
   
 2. Heeft u interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat (secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl) waarin u aangeeft voor welke training u interesse heeft en met wie onze trainer hierover contact kan opnemen.
   
 3. Onze trainer neemt contact op met de contactpersoon van uw raad en er vindt een telefonische ‘intake’ plaats.
   
 4. Op grond van de intake stelt onze trainer een korte offerte op waarin aangegeven wordt welke thema's aan bod komen, wat de condities zijn (raad regelt en betaalt zelf een passende locatie, raad verspreidt zelf de uitnodiging/ programma, annuleringsregeling en geldigheidsduur offerte is) en wat de investering is.

  De omvang van de training hangt af van de reeds aanwezige kennis, ervaring bij de raadsleden, de omvang van de raad en de hoeveelheid issues/ leervragen. Met deze aspecten wordt rekening gehouden bij het vaststellen van de noodzakelijke omvang. Hierover wordt gesproken tijdens de intake.
   

 5. Gaat u akkoord met de offerte (digitale ondertekening door de penningmeester van die raad) dan wordt meteen daarna een datum vastgesteld en vastgelegd en gaat de annuleringstermijn in werking. De trainer stelt dan een programma / uitnodiging op. De raad regelt en betaalt zelf de locatie etc.

Kosten  

Een deel van de kosten wordt door de Koepel Adviesraad Sociaal Domein betaald. We zien dit als een belangrijke investering in de professionalisering van onze leden. Daarnaast vragen we per training een financiële bijdrage van uw adviesraad. Ons secretariaat kan u hier meer over vertellen na een eerste contact, zodra uw wensen en de omvang van de training besproken is. 

Trainer

Deze trainingen op maat worden gegeven door een senior trainer namens de Koepel, met ruime ervaring in het sociale domein, het werkveld van adviesraden en het geven van trainingen in het bijzonder.

Inschrijven

Heeft u interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat (secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl) waarin u aangeeft voor welke training u interesse heeft en met wie onze trainer hierover contact kan opnemen. Let op: minimale afname is 1 dagdeel van 3,5 uur. De datum en de tijden worden in overleg met de trainer vastgesteld. 
Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op!  secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl