Training 'Effectief vergaderen'

Naar aanleiding van verzoeken van verschillende leden hebben we een specifieke training gemaakt; helemaal toegesneden op het thema Vergaderen. De training 'Effectief vergaderen' wordt aangeboden als een training op maat.

In deze training is aandacht voor de volgende aspecten:

 1. Met welke soorten vergaderingen heeft u als lid van de adviesraad te maken?
 2. Wat is het doel van deze vergaderingen? Wat wordt er van u als lid verwacht tijdens deze vergaderingen?
 3. Hoe kunt u zich als lid van de adviesraad op de verschillende vergaderingen voorbereiden? 
 4. Wat is de bedoeling van de agenda? Hoe ziet een agenda er uit? Hoe kan de agenda benut worden tijdens vergaderingen?  
 5. Hoe kunnen de stukken tijdens een vergadering effectief besproken worden?
 6. Hoe kunt u als lid van de adviesraad een waardevolle bijdrage leveren tijdens een vergadering?
 7. Hoe vertelt u wat u vindt van een onderwerp tijdens een vergadering?
 8. Hoe stelt u duidelijke vragen?
 9. Hoe reageert u adequaat op de bijdragen/reacties van een ander?
 10. Wat is de rol en taak van de voorzitter voor, tijdens en na een vergadering? 
 11. Wat is de rol van de (ambtelijk) secretaris voor, tijdens en na een vergadering?
 12. Wat zijn signalen van een niet goed lopende vergadering?
 13. Wat kunnen oorzaken zijn als een vergadering niet goed verloopt?
 14. Wat kunt u doen als lid van de adviesraad als een vergadering niet goed verloopt?
 15. Wat is de bedoeling van een verslag? Wat zijn aandachtspunten bij het maken van een verslag?

Voor wie?

De training 'Effectief vergaderen' wordt aangeboden als een training op maat. Zowel leden als niet-leden kunnen een training op maat aanvragen. Voor leden geldt een gereduceerd tarief. We hebben het in onze communicatie over adviesraden Sociaal Domein, maar de praktijk leert dat ook Wmo-raden, cliëntenraden Werk & Inkomen, jongerenraden, seniorenraden of migrantenraden baat kunnen hebben bij een training op maat. Wij nodigen deze raden dan ook van harte uit hun belangstelling voor een dergelijke training kenbaar te maken. Is de adviesraad van uw gemeente lid van de Koepel, dan geldt ook voor uw raad een gereduceerd tarief. 

Hoe vraag ik een training op maat aan?

 1. U kunt een training op maat aanvragen voor uw gehele adviesraad, een deel van de adviesraad (bijvoorbeeld nieuwe leden) of (delegaties van) een aantal adviesraden (bijvoorbeeld een aantal voorzitters van raden uit een regio).
 2. Heeft u interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat (secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl) waarin u aangeeft voor welke training u interesse heeft en met wie onze trainer hierover contact kan opnemen.
 3. Onze trainer neemt contact op met de contactpersoon van uw raad en er vindt een telefonische ‘intake’ plaats.
 4. Op grond van de intake stelt onze trainer een korte offerte op waarin aangegeven wordt welke thema's aan bod komen, wat de condities zijn (raad regelt en betaalt zelf een passende locatie, raad verspreidt zelf de uitnodiging/ programma, annuleringsregeling en geldigheidsduur offerte is) en wat de investering is.
  De omvang van de training hangt af van de reeds aanwezige kennis, ervaring bij de raadsleden, de omvang van de raad en de hoeveelheid issues/ leervragen. Met deze aspecten wordt rekening gehouden bij het vaststellen van de noodzakelijke omvang. Hierover wordt gesproken tijdens de intake.
 5. Gaat u akkoord met de offerte (digitale ondertekening door de penningmeester van die raad) dan wordt meteen daarna een datum vastgesteld en vastgelegd en gaat de annuleringstermijn in werking. De trainer stelt dan een programma / uitnodiging op. De raad regelt en betaalt zelf de locatie etc.

Kosten  

De kosten voor een training op maat zijn afhankelijk van uw vraag en de duur van de bijeenkomst. Ons secretariaat kan u hier meer over vertellen na een eerste contact, zodra uw wensen en de omvang van de training besproken is. 

Trainer

Deze trainingen op maat worden gegeven door een senior trainer namens de Koepel, met ruime ervaring in het sociale domein, het werkveld van adviesraden en het geven van trainingen in het bijzonder.

Inschrijven

Heeft u interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat (secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl) waarin u aangeeft voor welke training u interesse heeft en met wie onze trainer hierover contact kan opnemen. Let op: minimale afname is 1 dagdeel van 3,5 uur. De datum en de tijden worden in overleg met de trainer vastgesteld. 

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op!  secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam