Training Adviseren in tijden van corona

Het coronavirus brengt veel teweeg in de samenleving. Zowel voor mensen persoonlijk, als ook voor de samenleving als geheel. Bestaande ontwikkelingen en vraagstukken worden versterkt en vergroot door het virus. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor (kwetsbare) groepen in de samenleving. Voor de rol die je als adviesraad vervult en voor het advies dat je geeft aan de gemeente?

In de training ‘Adviseren in tijden van corona’ gaan we dit met uw adviesraad onderzoeken.

  • We kijken met elkaar naar de gevolgen van corona(maatregelen) in de samenleving;
  • We delen wat corona 'doet' binnen uw gemeente en voor/binnen uw adviesraad;
  • Samen onderscheiden we (kwetsbare) groepen die (in het bijzonder) getroffen worden door corona(maatregelen). Wie zijn dit en wat hebben zij nodig?
  • Wat is daarbij de rol voor de gemeenschap? En voor de gemeente? 
  • Wat doet corona en de maatregelen met het vertrouwen van inwoners in de lokale overheid?
  • Tenslotte gaan we met elkaar aan de slag met een praktijkcasus om te komen tot een advies aan de gemeente. 

Voor wie?

Het betreft een online training op maat; dus speciaal toegespitst op uw eigen adviesraad. 

Zowel leden als niet-leden van de Koepel kunnen een training op maat aanvragen. Voor leden geldt een gereduceerd tarief. We hebben het in onze communicatie over adviesraden Sociaal Domein, maar de praktijk leert dat ook Wmo-raden, cliëntenraden Werk & Inkomen, jongerenraden, seniorenraden of migrantenraden baat kunnen hebben bij een training op maat. Wij nodigen deze raden dan ook van harte uit hun belangstelling voor een dergelijke training kenbaar te maken. Is de adviesraad van uw gemeente lid van de Koepel, dan geldt ook voor uw raad een gereduceerd tarief. 

Over de training

We bieden deze training online aan via Zoom. Deelnemers ontvangen een handleiding voor het gebruik van deze videotool. De training is praktisch en vragen van deelnemers proberen we zo veel mogelijk te behandelen gedurende de training.

Kosten 

Leden van de Koepel betalen voor deze training €320,- netto. Niet-leden betalen €400,- netto. De training duurt ongeveer 2,5 uur (inclusief pauze). De gehele adviesraad kan aansluiten voor dit bedrag. 
Deze online workshop bieden we aan via de videotool Zoom. Deelnemers ontvangen vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Hoe vraag ik deze training aan? 

Heeft u interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat (secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl) waarin u uw interesse kenbaar maakt en aangeeft met wie onze trainer hierover contact kan opnemen.
Onze trainer neemt contact op met de contactpersoon van uw raad en er vindt een telefonische ‘intake’ plaats.

Trainer

Deze training wordt gegeven door Petra van der Horst. Zij heeft ruime ervaring in het sociaal domein, het werkveld van adviesraden en het geven van trainingen in het bijzonder.

Aanmelden

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam