Online workshop: inzicht in de Jeugdwet

Als (beginnend) adviesraadslid valt het soms niet mee om je de inhoud van de wetten waarover de adviesraad adviseert eigen te maken. Daarom organiseren we korte, online workshops waarin Arie Sax – beleidsregisseur sociaal domein – u een introductie geeft op de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en/of Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in:

  • De bedoeling van de wet of regelgeving;
  • Wie maken er gebruik van?
  • Wie zijn betrokken bij de uitvoering ervan?

De online workshop duurt 1,5 uur. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen of delen van eigen inzichten.

Waar en wanneer
De online workshop Inzicht in de Jeugdwet vindt plaats op: donderdag 17 maart 2022 van 19.30 – 21.00.

De workshop vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?
Deze sessie is bedoeld voor leden van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk&Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Trainer
De sessie wordt begeleid door Arie Sax, beleidsregisseur sociaal domein. We zijn erg blij dat we vanuit de Koepel de expertise van Arie kunnen inzetten en op deze manier kunnen samenwerken.

Aanmelden en kosten
U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier
De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €60,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €75,- euro per deelnemer (netto). De training gaat door bij minimaal 10 deelnemers. 

Let op: op al onze trainingen en workshops zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam