Online sessie voor voorzitters: Samenwerkingsafspraken

Om goed samen te werken binnen een lokale advies- of cliëntenraad zijn duidelijke, interne afspraken nodig. Dit geldt ook voor de samenwerking met de gemeente. Duidelijke afspraken binnen de adviesraad vormen een goede basis om te werken vanuit een gezamenlijke visie. En het helpt meningsverschillen, wrijving en conflicten voorkomen.

En daarnaast is het dus belangrijk om als adviesraad  - naast verordeningen en het huishoudelijk reglement – met de gemeente tot aanvullende (samenwerk)afspraken te komen.

In deze workshop komen de volgende zaken aan de orde:

  • Welke interne afspraken zijn nodig binnen de advies- of cliëntenraad?
  • Hoe hanteer en implementeer je deze afspraken in de praktijk?
  • Welke afspraken zijn nodig tussen de advies- of cliëntenraad en de gemeente?
  • Wat is de waarde van een convenant (samenwerkingsovereenkomst)?
  • Hoe kom je tot zo’n overeenkomst?
  • Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het hanteren van zo’n overeenkomst?

Waar en wanneer
Deze online sessie vindt plaats op woensdag 16 maart van 19.15 – 21.15 uur. De sessie vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?
Deze sessie is expliciet bedoeld voor voorzitters van adviesraden sociaal domein of andersoortige raden (Wmo-raad, participatieraad, cliëntenraad Werk&Inkomen, …). Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Trainer
De sessie wordt begeleid door Petra van der Horst (directeur van de Koepel). Petra heeft veel ervaring in het sociaal domein en in de samenwerking tussen adviesraden en gemeente in het bijzonder.

Aanmelden en kosten
U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €50,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €65,- euro per deelnemer (netto).

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam