AdviesWijzers

Gevonden 1 - 10 van 24 documenten

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 en 2019 doen we dit onder ander met een serie De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 20: Arbeidsparticipatie… een betekenisvolle werkplek voor iedereen? 

Via deze link vindt u al weer onze 20e AdviesWijzer. In de hele transitie sociaal domein vind ik persoonlijk het thema arbeidsparticipatie wel één van de meest boeiende. Rond 2012 heb ik (in opdracht) een klein onderzoekje gedaan naar arbeidsparticipatie van kwetsbare inwoners. Mijn verbazing was groot; wat was er al veel… zoveel prachtig materiaal….zoveel initiatieven en zoveel mooie experimenten. Wat mij vooral opviel was de onbekendheid hiervan bij de mensen die het naar mijn idee moesten weten. Daarnaast ook zoveel vooroordelen, onbegrip, negatieve beeldvorming, het categoriseren en stigmatiseren van mensen en het medicaliserende effect van arbeidsongeschiktheidsregelingen. Kaartenbakken vol mensen met hun beperkingen i.p.v. hun mogelijkheden en talenten. Juist die mogelijkheden en talenten zijn van belang voor werkgevers. Gelukkig is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de samenleving aan te passen en diversiteit als meerwaarde te zien. Alle hoop is gevestigd op de nieuwe Participatiewet. Onder deze wet moeten voldoende banen worden gecreëerd voor mensen “met afstand” tot de arbeidsmarkt.

Dat is een illusie, zeggen Ton Wilthagen (hoogleraar Tilburg University) en Jos Verhoeven (Start Foundation): “het roer op de arbeidsmarkt moet radicaal om…. schaf de uitkeringen af en…. op naar een parallelle arbeidsmarkt. Maak mensen maatschappelijk productief”.

Of moeten we naar “een basisinkomen voor iedereen” volgens Rutger Bregman?

Of ligt de oplossing in de zes werkzame mechanismen van de Piëzo Methodiek zoals in Zoetermeer al jarenlang wordt ingezet? Participatie, integratie en emancipatie in Zoetermeer.

Wendy Schuchmann schreef een prachtige persoonlijke blog: 'De mens die ik kan zijn'.

Tenslotte was er op 8 maart jl. de Movisie Participatielezing van Ton Wilthagen: “Radicale ommezwaai van de arbeidsmarkt “. Het verslag met PowerPoint en een korte video staan online op de website van Movisie: www.movisie.nl/artikel/movisie-participatielezing-tijd-lijkt-rijp-parallelle-arbeidsmarkt

Kortom er valt nog ontzettend veel werk te verzetten op dit terrein. Wij willen u met deze informatie inspireren. Wij wensen u boeiende dialogen met inwoners, beleidsmedewerkers en alle betrokkenen in uw gemeente of in uw arbeidsmarktregio. Heeft u mooie voorbeelden uit uw eigen gemeente of regio? Wilt u deze voorbeelden met ons delen? Wij horen het graag van u.

Betty Stam
Beleidsadviseur Koepel Adviesraden Sociaal Domein (april 2019)

 

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 9: De betekenis van taal…Laaggeletterdheid als onderwerp van gesprek!

Via deze link vindt u onze negende AdviesWijzer. In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Het gevolg is: schaamte, onbegrip en het afhankelijk zijn van anderen voor de dagelijkse dingen. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen. In het coalitieakkoord van 92 gemeenten is het thema al opgenomen. In 2016 en 2017 zijn er brainstormsessies geweest met bijna 100 enthousiaste wethouders en burgemeesters. Op de website gemeenten leren van elkaar vindt u hun inspirerende ideeën en inzichten.

Geke van Velzen, directeur van Stichting Lezen & Schrijven, schreef voor ons een mooie blog over laaggeletterdheid.

Als Koepel ASD willen wij u als Adviesraad graag motiveren om lokaal met dit thema aan de slag te gaan. In het kader van de Week van de Alfabetisering (3 t/m 9 september 2018) is er een speciale uitgave van de Stichting Plint “Tem de Tekens” verschenen met prachtige en ontroerende gedichten. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen!

Betty Stam, beleidsadviseur Sociaal Domein Koepel ASD

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 14: De Blijverslening maakt langer zelfstandig blijven wonen mogelijk

Via deze link vindt u ons veertiende thema in de serie AdviesWijzers. De Blijverslening is bedoeld om inwoners te faciliteren en zelf regie te geven als ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen wonen. Volgens Mia Buddingh van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) is het doel niet om als gemeente zo veel mogelijk leningen te verstrekken. “Het doel is mensen helpen die anders de mogelijkheden niet zouden hebben.” Hoe hoog het leenbedrag is dat inwoners kunnen krijgen, bepalen de gemeenten zelf. Sommige gemeenten stellen maximaal €50.000,- beschikbaar. Andere gemeenten maximaal €30.000,- Ook kan de gemeente zelf bepalen waar inwoners de lening voor mogen gebruiken. Bij een aanvraag wordt getoetst of de lening financieel gedragen kan worden door de aanvrager.

Lees het verhaal van Margaret en Johannes “we houden nu wat spaargeld achter de hand”

Quote Herman Pieper, KBO Overijssel werksessie: ” Naast bewustwording van oudere bewoners, ligt er ook nog steeds een andere rol voor overheden en corporaties. Zij moeten een actueel beeld hebben van de woningvoorraad om op tijd op de veranderingen in de toekomst in te spelen. Dat benadrukte Patrick Gering namens BMC Advies. “Het aantal woningen in Nederland dat nu levensloopgeschikt is, is betrekkelijk weinig. Kijk daar goed naar. Woningaanpassingen kun je snel geregeld hebben, maar bij de grote veranderingen moet je op tijd afspraken maken.”

Wij hopen dat deze AdviesWijzer u voldoende informatie biedt om goed voorbereid het gesprek met de gemeente te kunnen voeren. Leest u ook de review van de Consumentenbond met waardevolle aandachtspunten.

Betty Stam, beleidsadviseur Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Bronvermelding: lang zult u wonen en SVn

Zoals u van ons bent gewend, ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder andere met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen die u terug vindt op onze website, maar ook heel gemakkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 4: De uitdagingen voor een wijkverpleegkundige in het sociaal domein

Via deze link vindt u onze vierde Advieswijzer, over uitdagingen voor een wijkverpleegkundige in het sociaal domein. Marjolein de Meijer en Inge Redeker, senior adviseurs van Vilans kenniscentrum schreven de tekst voor ons. Barbara de Groen van Vilans schreef er een mooie blog bij.

Veel leesplezier en vooral veel inspiratie!

Betty Stam, beleidsadviseur Sociaal Domein Koepel ASD

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 7: Deep Democracy

Adviesraden worden meer en meer betrokken bij de vraag hoe de lokale democratie versterkt en vernieuwd kan worden. De Deep Democracy is een methodiek waarmee de gemeente alle verschillen in een groep en alle invalshoeken gebruikt bij het nemen van besluiten. Ook de wijsheid van de minderheid!

Tijdens onze inspiratiedag op 25 mei jl. hebben veel leden van adviesraden deelgenomen aan de workshop Deep Democracy (Het bereiken van je achterban). De reacties die wij hoorden, varieerden van enthousiast tot te abstract en te technisch en het missen van handvatten hoe zij dit concreet in hun werk kunnen inzetten. We hopen dat deze AdviesWijzer het thema praktisch bruikbaar neerzet voor adviesraden.

Veel leesplezier en vooral veel inspiratie!

Melanie Berends, beleidsadviseur Sociaal Domein Koepel ASD

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 1: Design Thinking

Via deze link vindt u onze eerste AdviesWijzer, over Design Thinking. U denkt misschien ‘wat heeft dát te maken met het werk van Adviesraden?’ Zelf heb ik een aantal keren met veel plezier deelgenomen aan een workshop Design Thinking. Het laatst op de Dag van de Lokale Democratie 2017. Het heeft mij geïnspireerd om dit thema met u te delen. Hopelijk staat ook uw gemeente open voor deze creatieve vorm van het benaderen en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Lees vooral de blog die Frans van Hout van Design for Humanity voor ons schreef. 

Veel leesplezier en vooral veel inspiratie!

Betty Stam, beleidsadviseur Sociaal Domein Koepel ASD

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 5: Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid lijkt in het jargon van het sociaal domein wel één van de meest gebruikte woorden te worden. Maar wat is eigenlijk ervaringsdeskundigheid?  En wat kan je er mee? Daar hebben we het over in deze vijfde AdviesWijzer. Hieraan gekoppeld vindt u een interview met Famke ten Brinke, over ervaringsdeskundigheid in generatiearmoede en sociale uitsluiting.

Veel leesplezier en vooral veel inspiratie!

Melanie Berends, beleidsadviseur Sociaal Domein Koepel ASD

Via deze link vindt u ons zeventiende thema in de serie AdviesWijzers. Inkoop is een complex onderwerp. De visie die uw gemeente heeft op kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van gebruikers/inwoners, zal terug te vinden zijn in het inkoopbeleid van uw gemeente. In het algemeen maar vooral bij jeugdhulpverlening hebben ouders, jongere en netwerk vaak langdurig en intensief geïnvesteerd om te komen tot een “stabiele en passende” situatie. Het waarborgen van de continuïteit is dan van groot belang.

Het werkdocument “toetsingskaders”Afbeelding verwijderd. sociaal domein van de Koepel ASD kan u als adviesraad helpen om te bepalen wat van belang is vanuit het cliënt- inwonerperspectief bij de diverse thema’s. Ook het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking kan in het inkoopbeleid een impuls geven aan de inclusieve samenleving.

Een andere vraag die u kunt stellen is: heeft uw gemeente bij het inkoopbeleid ook aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Bij MVO wordt rekening gehouden met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld het besparen van energie, het scheiden van afval, het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Marijke Hempenius, Programmamanager Wonen en Leven van Ieder(in) schreef deze blog over de inkoop van hulpmiddelen. 

Belangenorganisatie Iederin leverde een bijdrage aan een geactualiseerde handreiking Inkoop hulpmiddelenAfbeelding verwijderd. van de VNG met afwegingen, uitdagingen en mogelijkheden voor gemeenten bij inkoop van Wmo-hulpmiddelen.

Wij hopen dat deze AdviesWijzer u voldoende informatie biedt om goed voorbereid het gesprek met de gemeente te kunnen voeren.

Betty Stam, beleidsadviseur Sociaal Domein (5 maart 2019)

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 16: Integraliteit en het ontschotten van budgetten?

Via deze link vindt u ons zestiende thema in de serie AdviesWijzers. Regelmatig krijgen wij vragen van adviesraden over de financiële middelen die gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid. Moeten budgetten sociaal domein worden geoormerkt? Moeten middelen voor specifieke onderdelen worden geoormerkt? Hoe ligt de relatie met integraal werken in het sociaal domein?

Met deze AdviesWijzer proberen wij u in het kort een overzicht te geven.

Ervaringen en voorbeelden

Een aantal kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners) experimenteert in het project Village Deals. De Village Deal is een deal tussen het College van B&W en de gemeenteraad, met als doel het stimuleren van integrale en vernieuwende aanpakken binnen het sociaal domein van kleinere gemeenten. Het verkennende onderzoek richt zich op de bestuurlijke dimensie van integraal werken.

Wethouders van Village Deal gemeenten geven in de interviews aan ontschotte budgetten in te zetten om integraal werken binnen het sociaal domein van de gemeente te stimuleren. Ten slotte lijken de wethouders in de Village Deal een krachtige en dienstbare bestuursstijl te hanteren. Daarbij is een ideaaltypisch onderscheid zichtbaar tussen ‘de idealist’, die het ziet als zijn roeping om zijn verhaal uit te dragen, en ‘de manager’, die vooral veel grip heeft op het proces en de inhoud. Lees de publicatie van Movisie.

In de City deal Inclusieve stad werd in de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad van begin 2016 tot eind 2017 een leertraject uitgevoerd, waarbij sociaal werkers meer ruimte kregen om maatwerk in te zetten. Het doel van deze City Deal was om inwoners beter te ondersteunen door sociaal werkers te laten ‘doen wat nodig is’, zonder verstrikt te raken in allerlei wettelijke kaders en gemeentelijke verordeningen. Het VerweyJonker Instituut evalueerde deze City Deal in het rapport ‘Doen wat nodig is voor inwoners’ (2018). Lees hier de samenvatting.

In deze evaluatie wordt onder meer geconcludeerd dat de gekozen aanpakken inderdaad vaak leiden tot kortere lijnen en meer maatwerkoplossingen voor inwoners. Cliënten zijn zeer tevreden en sociaal werkers bleken in staat buiten gebaande paden te denken. Ook oordeelden sociaal werkers zelf dat een hoger kostenbewustzijn hun werk effectiever, uitdagender en bevredigender maakte.

Met deze conclusies kan de City Deal Inclusieve Stad als voorbeeld dienen voor andere gemeenten, in het bijzonder voor de Village Deal gemeenten die een vergelijkbaar doel hebben. (Bron: Movisie)

Wij hopen u met deze AdviesWijzer voldoende informatie te bieden over deze actuele ontwikkeling.

Betty Stam, beleidsadviseur Sociaal Domein (5 maart 2019)

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 11: Jongerenparticipatie 

Via deze link vindt u onze 11e AdviesWijzer, met als thema Jongerenparticipatie: hoe geven wij jongeren invloed op gemeentelijk beleid en uitvoering? Door deelname aan verschillende vormen van participatie, dragen jongeren actief bij aan de samenleving en kunnen zij zich ontwikkelen tot bewuste burgers die zich betrokken voelen bij de samenleving. Maar hoe betrekken we jongeren? Ga er op af…..zoek ze op!

We maakten een Infographic met handige tips voor het betrekken van jongeren: deze vindt u hier >>>

We verwijzen naar enkele mooie voorbeelden:

  • Speaking Minds van Stimulansz geeft jongeren een stem in gemeentelijk armoedebeleid.

De nieuwe methodiek Speaking Minds brengt jongeren en beleidsmakers van gemeenten samen en geeft handen en voeten aan effectief armoedebeleid. Jongeren die in armoede leven, willen graag meepraten over het armoedebeleid. Zij weten zelf heel goed waar zij behoefte aan hebben. Ze weten alleen niet hoe ze dit zelf moeten aanpakken. Gemeenten kunnen deze ervaringsdeskundigen moeilijk bereiken. Speaking Minds slaat de brug tussen deze twee werelden. 

  • Gemeente Haarlem: Luister naar me, neem me serieus! Werken met kernwaarden

Luister naar me. Zie mijn talenten. Oordeel niet over me. Het zijn voorbeelden van kernwaarden die jeugdigen in Haarlem hebben opgeschreven. Als antwoord op de vraag: wat vind jij het allerbelangrijkst? De gemeente neemt de kernwaarden als uitgangspunt voor de jeugdhulp. Lees hier het interview

De kernwaarden zijn geen methode op zich, maar een algemeen vertrekpunt. Daarom hebben ze vorm gekregen in een doosje met memorykaartjes, en in een reeks posters die reizen door de zalen van het gemeentehuis. ‘Het zijn reminders om bij alles wat je doet te bedenken of het nog wel klopt met de kernwaarden.

Eind 2017 werden er al blogs voor ons geschreven over het betrekken van jongeren:

Veel leesplezier en vooral veel inspiratie!

Melanie Berends, beleidsadviseur Sociaal Domein Koepel ASD

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam