Nieuwsbrief 71

Gevonden 1 - 10 van 16 documenten

5 jaar na het uitroepen van de participatiesamenleving: stand van zaken

De decentralisaties leiden tot tekort aan democratie, professionaliteit en solidariteit. Dat betogen de auteurs van het boek 'De verhuizing van de verzorgingsstaat', op basis van een vierjarig onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek, naar de overheveling van zorgtaken van het rijk naar gemeenten.

Aan de slag met de omgevingsvisie

Wist u dat gemeenten aan de slag gaan met het maken van een omgevingsvisie? Dit is een belangrijk instrument, want dit gaat over de natuurlijke en gebouwde omgeving en kan bijdragen aan een toegankelijke leefomgeving.

Een mooi voorbeeld in Bronkhorst: Woningbouw voor jongeren in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

In het Gelderse Bronckhorst wees de gemeente vijf locaties aan waar jongeren tussen de 18 en 30 jaar hun eigen starterswoning in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) mogen bouwen. Wat betekent zo’n project voor gemeenten? Meer lezen >>>

In Zwolle houdt de jeugd- en gezinswerker spreekuur in de huisartspraktijk

In Zwolle hebben jeugd- en gezinswerkers in veel huisartspraktijken een eigen spreekuur. Dit werkt zo goed dat er vaak helemaal geen psycholoog of jeugd ggz aan te pas hoeft te komen om problemen van kinderen en hun gezinnen op te lossen, betogen Els Bos - de Groot, Geraldine IJzerman en Lidi Kievit.

Informatieblad over gemeentepolis

De zorgpremies worden weer bekend. En de periode van overstappen staat voor de deur. Steeds meer gemeenten bieden een zogenaamde gemeentepolis. Dit kan een aantrekkelijke zorgverzekering zijn voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Nog niet alle gemeenten bieden deze verzekering aan en de voorwaarden en kwaliteit verschillen per gemeente. Gemeenten met een gemeentelijke zorgverzekering besluiten elk jaar welke voorwaarden gelden voor het komende jaar.

Jeugdzorgregio’s vallen uiteen

De 42 jeugdzorgregio’s die in 2015 – verplicht – zijn gevormd, vallen op diverse plekken uiteen. Gemeenten kiezen om diverse redenen voor andere, vaak kleinere, samenwerkingsverbanden. De tekorten op de jeugdhulp zouden wel eens de … Lees meer    

Landelijke Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ)

Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders georganiseerd. Gemeenten, zorgverzekeraars, indicatiestellers, zorgkantoren, aanbieders en zorgprofessionals zijn druk bezig om de praktijk te veranderen. Dit kost tijd. Inmiddels is een aantal doelen bereikt. Zo wonen ouderen langer zelfstandig en krijgen instellingsbewoners meer eigen regie. Ook groeien de uitgaven aan langdurige zorg en ondersteuning minder hard dan voorheen. Andere doelen zijn niet behaald.

Manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning; een onmisbaar kapitaal

De vraag naar beroepszorg en vrijwillige zorg blijft stijgen. Om aan die vraag te kunnen blijven voldoen is het van belang dat overheid, beroepszorg en vrijwilligersorganisaties beter gaan samenwerken. Die oproep doet het Landelijke Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg in een manifest, dat VNG-voorzitter Jan van Zanen op 21 juni in ontvangst nam. Het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal werd aangeboden door Rebecca Gerritse van Humanitas.

Onafhankelijke cliëntondersteuning: denk vanuit de behoefte van mensen

Toegang tot zorg en ondersteuning moet eenvoudig en laagdrempelig zijn. Dat schrijven Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Per Saldo in een brief aan de Tweede kamer. Een goede onafhankelijke cliëntondersteuner helpt daarbij, net als één herkenbaar loket voor alle zorg- en ondersteuningsvragen. Lees verder

Prinsjesdag 2018 een samenvatting Rijksbegroting 2019 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door Stimulansz

Kwetsbare jongeren beter op weg helpen naar zelfstandigheid, maatschappelijke diensttijd, huisbezoek voor 75-plussers en stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning verminderen. Deze en andere punten zijn te lezen in onze samenvatting Rijksbegroting 2019. Lees meer >  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam