Nieuwsbrief 59

Gevonden 1 - 10 van 23 documenten

Aantallen beschut werkplekken per gemeente bekend

Sinds 1 januari 2017 is het voor gemeenten verplicht om de voorziening beschut werk aan te bieden  aan personen die daarop zijn aangewezen. De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt hoeveel plekken beschut werk gemeenten moeten aanbieden in 2017. Ook de voorlopige aantallen voor 2018 zijn bekend.  Hier treft u de lijst.  bron: Clip Nieuwsbrief

Algemene Ledenvergadering Koepel voorjaar 11 mei in Utrecht

De ALV staat gepland op 11 mei vanaf 13.30 uur in Utrecht (congreslocatie Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. De locatie is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, auto en te voet vanaf Utrecht Centraal station.  Meer informatie over het programma en de aansluitende workshops volgt snel. U kunt zich alvast aanmelden met deze link.

ALV en Hannie van Leeuwenlezing

Zet alvast in uw agenda: ALV en Hannie van Leeuwenlezing najaar 5 oktober in Utrecht U kunt zich ook alvast aanmelden voor zowel de najaars ALV en de Hannie van Leeuwenlezing. Informatie over het programma volgt z.s.m. uiterlijk vóór de zomervakanties. U kunt zich alvast aanmelden met deze link.

De Blijvers lening: oud willen worden in je koophuis

Sinds begin 2016  is er een nieuw product: de Blijvers lening. Deze is bedoeld voor mensen die graag prettig oud willen worden in hun koophuis. Ze hebben echter niet de financiële middelen (beschikbaar) om hun koophuis daarop aan te passen. ANBO was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Blijvers lening.  Bent u al met dit thema bezig in uw gemeente? Wilt u uw ervaringen delen met de Adviesraad Sociaal Domein Krimpen aan de IJssel?

Groot onderzoek naar de situatie van kwetsbare ouderen

De zorg voor kwetsbare ouderen kan en moet beter. De ouderenzorg in Nederland is zo complex geworden, dat de problemen nauwelijks kunnen worden opgelost en door vergrijzing verder toenemen. Ouderen die langer thuis wonen, redden het vaak niet alleen. Veel mantelzorgers zijn overbelast, en het regelen van hulp en hulpmiddelen is voor veel mensen ingewikkeld en kostbaar.

Handreiking VNG: Onafhankelijke Cliëntondersteuning

De handreiking gaat in op een aantal verbeterpunten die naar voren kwamen in eerder onderzoek.  Aan de orde komen o.a.:
  • het belang van cliëntondersteuning en de wettelijke opdracht aan gemeenten
  • toegankelijkheid en diversiteit
  • het betrekken van inwoners en professionals bij de inrichting
  • de raakvlakken van cliëntondersteuning met andere vormen van ondersteuning
  • het borgen van de onafhankelijkheid
  • sturen op kwaliteit
  • contractering, bekostiging en verantwoording
De handreiking is geschreven in afs

Herzien LCR-factsheet Privacy: let op bescherming persoonsgegevens

Wie hulp nodig heeft van de gemeente, voor een uitkering of zorg, moet formulieren invullen. Daar staan allerlei persoonlijke gegevens op. Ook in gesprekken met medewerkers wordt persoonlijke informatie verstrekt. Over geld, huis of spullen, maar ook over gezondheid of eventuele problemen in het gezin. Moet iedereen altijd maar overal antwoord op geven? En hoe zit het met het bewaren van die gevoelige gegevens? Cliëntenraden hebben een taak om te waken over de privacy van cliënten van de gemeente: wordt er wel genoeg aan privacybescherming gedaan?

Hoe kan het dat maar weinig mensen een persoonlijk plan opstellen?

‘Aandacht voor Iedereen’ (AvI) nodigde tien kenners uit die samen zochten naar verklaringen en oplossingen. AvI wil graag prikkelen en onderwerpen op de agenda zetten waarvoor nog niet veel aandacht is. Het persoonlijk plan is zo’n onderwerp. Er wordt veel over gesproken en het heeft volop fans, omdat het kwetsbare mensen helpt de regie over hun leven te behouden. Toch worden persoonlijke plannen nog weinig opgesteld. Hoe komt dat? Is het jammer? En wat is eraan te doen?

Mag de gemeente de cliëntenraden Participatiewet en Wmo vervangen door een burgerraad?

Antwoord Stimulansz:  In steeds meer gemeenten heeft men de cliëntenraden Wmo en Participatiewet omgevormd tot een brede adviesraad of gaat men dit doen. De vervanging van de cliëntenraden door een burgerraad is niet wezenlijk anders. Het mag, maar de adviesraad of de burgerraad moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
  • De gemeente moet een verordening hebben die gebaseerd is op artikel 47 van de Participatiewet.

Minister Plasterk informeert Tweede Kamer

Gemeenten en Rijk (Ministerie Binnenlandse Zaken) werken gezamenlijk aan een Programma Sociaal Domein. De decentralisaties in het sociaal domein behoren tot één van de belangrijkste ontwikkelingen die de samenleving in de loop van de geschiedenis doormaakte.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam