Wetten

Het gaat om alle wetten in het sociaal domein; Wmo-Jeugdwet-Participatiewet – Wet Passend onderwijs. Daarnaast zijn er de raakvlakken met de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Ook de nieuwe Omgevingswet heeft een grote relatie met het sociaal domein. Het gaat immers om de inrichting van de leefomgeving. Het is van groot belang dat de wetten op elkaar aansluiten. Tip: Infographic: alle wetten eenvoudig uitgelegd van KansPlus –Iederin-LSR. De omgevingswet heeft een duidelijke relatie met het sociaal domein. Zie hiervoor de Reader van K2 in deze lade. In de lade Informatie kunt u de informatiebrief: “omgevingswet en omgevingsvisie” van de Koepel vinden.

Er zijn nog geen documenten die voldoen aan uw selectie. Dat kan zijn omdat u geen lid bent van de Koepel. U kunt een ander thema kiezen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

U kunt hier inloggen

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam