Handreiking Bewustwording en passende ondersteuning voor mensen met dementie

Op dit moment hebben 280.000 in Nederland mensen dementie. Naar verwachting zal dit aantal oplopen tot meer dan een half miljoen Nederlanders in 2025. Zo’n 70% van hen woont thuis. Volgens het CBS is dementie de snelst groeiende doodsoorzaak in ons land. De impact van dementie is groot. Mensen krijgen moeite met hun dagelijkse handelingen thuis en hun sociale omgeving. Naast de medische opgave, is het vooral een sociale opgave. Relaties en sociale contacten komen onder druk te staan, met mogelijk sociaal isolement tot gevolg. Dit heeft invloed op hoe we met elkaar samenleven in de wijk. Hoe kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk meedoen en hun leven leiden zoals zij wensen?

In deze handreiking vertellen we u meer over dementie, recente ontwikkelingen en een dementievriendelijke gemeente. U vindt ook 5 relevante vragen voor adviesraden en gemeente. 

Deze handreiking is speciaal voor de Koepel opgesteld door Vilans (Marloes Berkelaar, Inge Redeker en Marjolein de Meijer) in samenwerking met Movisie (Karin Sok en Shahrzad Nourozi).

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam