Handreiking Aanpak van armoede en schulden

(najaar 2020) Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen, met vaak een structureel karakter. Dat betekent dat individuen of huishoudens die ermee te maken krijgen daar veelal langdurig de consequenties van ondervinden. Zowel persoonlijke, sociale, maatschappelijk en economische factoren spelen een rol bij het ontstaan van armoede en schulden. Deze factoren beïnvloeden en versterken elkaar wederzijds. Armoede leidt onder meer tot stress, schaamte en een slechtere gezondheid. Een slechte gezondheid maakt het moelijker om werk te behouden, en de geldnood die daar het gevolg van is kan stress opleveren, wat weer een negatieve invloed heeft op de gezondheid. 

In deze handreiking spreken we van armoede in situaties waarin mensen onvoldoende materiële, culturele en sociale middelen hebben, waardoor zij zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin zij leven als minimaal wordt gezien. We hebben het over de definitie van schulden en extra risicogroepen. Verder leest u in deze handreiking meer informatie over de invloed van corona op armoede en schulden en andere actuele ontwikkelingen. Ook vindt u acht relevante vragen voor adviesraden en gemeente rondom dit thema. Verder deelt ervaringsdeskundige Marc Mulder inzichten over stress, uitzichtloosheid en belemmeringen. 

Deze handreiking is opgesteld door Movisie (Karin Sok en Shahrzad Nourozi) in samenwerking met Vilans (Inge Redeker en Marjolein de Meijer). Eindredactie: Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam