Discussiestuk Welke prioriteiten stellen de adviesraden sociaal domein voor 2022?

(Zomer 2021) De adviesraden sociaal domein zijn adviesorganen van het College van B en W. Zij hebben als taak het vanuit inwonerperspectief voeden en adviseren van het college. Dat kunnen zij gerichter doen vanuit een heldere analyse van ontwikkelingen en vraagstukken die spelen in de samenleving. Op basis van die analyse kunnen zij beter bepalen welke thema’s zij van belang achten en willen bespreken met het college. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 22 maart 2022 worden nieuwe colleges van B en W gevormd.

De politieke partijen maken keuzes en stellen beleidsmatige prioriteiten over de wijze waarop gemeenschapsmiddelen worden besteed. De vraag is welke houding adviesraden sociaal domein gaan aannemen. Gaan zij een eigen agenda opstellen of wachten zij de adviesaanvragen van de gemeente af? En als zij een eigen agenda opstellen: welke onderwerpen willen zij als prioriteiten onder de aandacht brengen van het nieuwe college?

Dit discussiestuk is bedoeld als hulpmiddel zowel voor de interne discussie binnen de adviesraden zelf als voor het gesprek met het nieuwe college. Enerzijds leidt de analyse van ontwikkelingen tot het bepalen van de thema’s die de adviesraad belangrijk vindt, anderzijds kan de adviesraad de onderwerpen die zij wil agenderen vervolgens delen met het college.

In dit stuk eerst een schets van belangrijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor inwoners, vooral de kwetsbare inwoners. Daarna volgt een schets van relevante thema’s en sub-onderwerpen, met suggesties voor mogelijke speerpunten voor adviesraden. Vervolgens komen vijf vragen die behulpzaam kunnen zijn bij de interne discussie binnen de adviesraden over wat eventueel te doen rond de collegevorming. We sluiten af met drie speerpunten die vanuit burgerperspectief als toetssteen voor het gemeentelijk beleid kunnen dienen. 

Dit stuk is speciaal voor de Koepel geschreven door Henk Beltman. Henk houdt zich bezig met burgerparticipatie en de inbreng van kwetsbare burgers in het bijzonder. Hij is de schrijver van het essay “Democratisch Burgerschap- pleidooi voor democratisering van maatschappij en overheid”. Henk is werkzaam bij Zorgbelang Inclusief.

*Dit stuk is alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen op onze website en het stuk zodoende bekijken. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam