Advieswijzer Maatschappelijke diensttijd

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 15: Maatschappelijke diensttijd 

Via deze link vindt u ons vijftiende thema in de serie Advies Wijzers. AdviesWijzer 15: Leidt Maatschappelijke Diensttijd tot een grotere betrokkenheid van jongeren bij de samenleving? De Rijksoverheid wil de talenten van jongeren inzetten om de samenleving sterker te maken. De jongeren kunnen iets leren en tegelijkertijd bijdragen aan de maatschappij. Dat zijn de doelen van de maatschappelijke diensttijd.

Jongeren geven in de verkennende gesprekken aan wat zij belangrijk vinden:

 • Zelf keuzes kunnen maken en doelen kunnen stellen.
 • Nieuwe vaardigheden opdoen die ze ergens anders niet zo snel kunnen leren.
 • Van betekenis zijn en impact kunnen hebben op de samenleving.
 • Goede begeleiding krijgen.
 • Flexibele invulling van de diensttijd, zodat het past naast school, hobby’s en bijbaan.
 • De diensttijd moet toegankelijk zijn voor alle jongeren uit verschillende groepen in de samenleving.

Voordelen voor de samenleving van de Maatschappelijke Diensttijd

De diensttijd kan een belangrijke bijdrage leveren aan:

 • De ontwikkeling van burgerschap, solidariteit en gemeenschapszin.
 • Ontmoetingen tussen verschillende bevolkingsgroepen.
 • De invulling van een inclusieve samenleving.
 • De gerichte oriëntatie op studie en werk.
 • Interesse voor sectoren met een tekort aan vakpersoneel, bijvoorbeeld in de techniek, de zorg en de veiligheid.

In 2018 zijn er reeds twee subsidierondes geweest voor maatschappelijke organisaties om een proeftuin te starten rondom de ‘Maatschappelijke Diensttijd’.

In 2019 krijgen Gemeentes met hun partners deze kans. Voorwaarde: Binnen het consortium moet ervaring zijn met het werven, matchen en begeleiden van jongeren. Gemeenten moeten daarnaast domein overstijgend samenwerken met de domeinen zorg, onderwijs en werk en inkomen. Belangrijk!: Voor deze subsidieoproep wordt op 13 februari 2019 een informatiebijeenkomst georganiseerd, die is verplicht voor potentiële indieners.
Wellicht biedt deze oproep vanuit de overheid een kans om binnen uw gemeente te starten met een experiment. U kunt als adviesraad dit programma onder de aandacht brengen van uw gemeente/ de betreffende beleidsambtenaar.

Wij hopen dat deze AdviesWijzer u voldoende informatie biedt om goed voorbereid het gesprek met de gemeente te kunnen voeren.

28 januari 2019, Melanie Berends, beleidsadviseur Sociaal Domein

Bronvermelding: websites ZonMw en Rijksoverheid

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam