AdviesWijzer Lokale Inclusie Agenda

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 12: Lokale Inclusie Agenda 

Via deze link vindt u ons twaalfde thema in de serie AdviesWijzers.

Een inclusieve samenleving is een taak voor iedereen!

In het VN-verdrag zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende levensterreinen vastgelegd. Uitgangspunt van het VN-verdrag is dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.
Het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geldt niet alleen voor mensen in een rolstoel en gaat niet alleen over de toegankelijkheid van gebouwen. Het gaat ook over informatie en communicatie, de toegankelijkheid van onderwijs, arbeid, wonen en vrije woningkeuze, mobiliteit en het aanbod van goederen en diensten zoals horeca, detailhandel en betalingsverkeer. Er wordt rekening gehouden met alle typen beperkingen: fysiek, zintuigelijk, verstandelijk, psychisch en chronische ziekte.

Gemeenten zijn verplicht een lokale inclusie agenda op te stellen. Het is van groot belang dat álle inwoners, organisaties en ondernemers worden betrokken bij deze lokale inclusie agenda. Het gaat immers ook om “bewustwording” bij de mensen die geen beperking ondervinden. Hoe kunnen ook zij bijdragen aan het mogelijk maken van een inclusieve samenleving.

Als u als Adviesraad zelf met het thema aan de slag gaat: begin klein & begin gewoon: organiseer ontmoetingen, themabijeenkomsten, laat je stem horen, zoek de media of organiseer ludieke acties.

De Alliantie voor inclusie is een project gestart om de inbreng van ervaringsdeskundigheid te bevorderen. Vanaf najaar 2018 worden in alle regio’s bijeenkomsten georganiseerd en wordt er voorlichting gegeven wat belangenbehartigers kunnen brengen. Er worden steeds nieuwe documenten en tools toegevoegd, hou deze website daarom de komende tijd goed in de gaten: www.nietsoveronszonderons.nl

Vilans heeft 5 vragen gesteld aan Otwin van Dijk over de toegankelijke samenleving. Hier kunt u het interview lezen. Otwin van Dijk is naast burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek ook voorzitter van de programmaraad van Vilans. Gedurende zijn hele publieke carrière maakt Van Dijk zich hard voor een toegankelijke samenleving. 'Van het idee dat je met een beperking niet meer mee doet in de samenleving, zijn we nog echt niet af.'

Veel inspiratie en leesplezier gewenst! 

Marjolein de Meijer en Inge Redeker, Senior adviseurs Vilans kenniscentrum langdurende zorg (13 november 2018)

Ter info: KOPLOPERGEMEENTEN VN VERDRAG:

Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Dordrecht, Ermelo, Geldermalsen, Gooise Meren, Groningen, Haarlemmermeer, Hardenberg, Huizen, Krimpen aan den IJssel, Leiden, Maastricht, Meijerijstad, Oude IJsselstreek, Reusel-De Mierden, Rotterdam, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Westerveld, Woerden.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam